Ngu van 10 Tiet 31 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ thứ X đến hết

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường THPT Võ Trường Toản Chào mừng Quý Thầy Cô đến dự giờ

PowerPoint Presentation:

Khái quát văn học Việt Nam thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX Ngữ văn 10 Giáo viên: Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nội dung bài học:

Nội dung bài học I. Các thành phần của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. II. Các giai đoạn phát triển. III. Những đặc điểm lớn về nội dung. IV. Những đặc điểm lớn về nghệ thuật.

PowerPoint Presentation:

I- Các thành phần của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. Văn học chữ Hán Văn học chữ Nôm - Các sáng tác bằng chữ Hán của người Việt. -Xuất hiện sớm tồn tại trong suốt quá trình hình thành và phát triển của VHTĐ. - Các sáng tác bằng chữ Nôm - Ra đời khoảng cuối thế kỉ XIII. - Bao gồm thơ và văn xuôi. - Tiếp thu các thể loại từ văn học Trung Quốc : Chiếu, biểu, hịch, cáo,… - Chủ yếu là thơ , ít tác phẩm văn xuôi. - Phần lớn là thể loại văn học dân tộc : Khúc ngâm, truyện thơ, hát nói,...

II. Các giai đoạn phát triển.:

II. Các giai đoạn phát triển. Bốn giai đoạn : - Giai đoạn 1 : Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV. - Giai đoạn 2 : Từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII. - Giai đoạn 3: Thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX. - Giai đoạn 4 : N ử a cuối thế kỷ XIX.

Ở mỗi giai đoạn cần chú ý : :

Ở mỗi giai đoạn cần chú ý : - Bối cảnh xã hội - Nội dung, nghệ thuật - Sự kiện văn học, tác giả, tác phẩm

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX.:

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX. GĐ 1 Bối cảnh xã hội Nội dung-nghệ thuật Tác giả-Tác phẩm X-XIV - Dân tộc giành được độc lập tự chủ. - Xây dựng quốc gia thống nhất.  XH phong kiến phát triển. Khôi phục nền văn hiến. Đặt nền móng cho văn học trung đại. Tinh thần yêu nước, hào khí thời đại (Hào khí Đông A). VH chữ Hán đóng vai trò chủ đạo. VH chữ Nôm bắt đầu phát triển. Lý Thường Kiệt - Sông núi nước Nam Lý Công Uẩn- Chiếu dời đô Trần Quốc Tuấn- Hịch tướng sĩ Trần Quang Khải - Phò giá về kinh, …

PowerPoint Presentation:

Chiếu dời đô – Lý Công Uẩn

PowerPoint Presentation:

“… Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù, dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng…” (Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn)

PowerPoint Presentation:

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX. XV-XVII GĐ 2 Bối cảnh xã hội Nội dung-nghệ thuật Tác giả-Tác phẩm Triều Lê thiết lập sau chiến thắng giặc Minh . XHPK thịnh trị, khoảng cuối TK XVI có những biểu hiện khủng hoảng. Yêu nước mang âm hưởng ca ngợi, phê phán XHPK . VH chữ Hán phát triển nhiều thể loại ( văn xuôi chính luận, văn tự sự ) VH chữ Nôm Việt hóa các thể loại tiếp thu từ VH Trung Quốc, sáng tạo những thể loại VH dân tộc Xuất hiện các tác giả lớn: Nguyễn Trãi ( Đại cáo Bình Ngô, Quốc âm thi tập ). Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Bạch vân Quốc ngữ thi ) Nguyễn Dữ ( Truyền kì mạn lục ),…

PowerPoint Presentation:

Đại cáo Bình Ngô Nguyễn Trãi (1380-1442)

PowerPoint Presentation:

“ …Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, Xuân tắm hồ, sen hạ tắm ao. Rượu đến cội cây ta sẽ uống, Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.” ( Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm)

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX.:

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX. XVIII- đến nửa đầu XIX Chế độ phong kiến di từ khủng hoảng đến suy thoái . Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra khắp nơi  khởi nghĩa Tây Sơn. Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa VH chữ Hán đạt được những thành tựu nghệ thuật lớn (Văn xuôi tự sự, kí, tùy bút,…) VH chữ Nôm đạt tới đỉnh cao (Thơ Nôm Đường luật, khúc ngâm song thất lục bát, truyện thơ lục bát,..) Nguyễn Du – Truyện Kiều Thơ Nôm của Hồ Xuân Hương Đăng Trần Côn- Chinh Phụ Ngâm Lê Hữu Trác- Thương Kinh kí sự,… GĐ 3 Bối cảnh xã hội Nội dung-nghệ thuật Tác giả-Tác phẩm

PowerPoint Presentation:

Truyện Kiều – Nguyễn Du

PowerPoint Presentation:

“Hồ Xuân Hương – Bà chúa thơ Nôm ”

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX.:

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX. GĐ 4 Bối cảnh xã hội Nội dung-nghệ thuật Tác giả-Tác phẩm Nửa cuối XIX Thực dân Pháp xâm lược. Xã hội Việt Nam chuyển dần sang XH thực dân nửa PK Ảnh hưởng văn hóa phương Tây. VH yêu nước mang âm hưởng bi tráng . - Thơ trữ tình – trào phúng đạt được những thành tựu xuất sắc. - Văn học chữ quốc ngữ ra đời bên cạnh VH Hán, Nôm.  VH đổi mới theo hướng hiện đại hóa. Nguyễn Đình Chiểu- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Luc Vân Tiên. Thơ trữ tình, trào phúng của Nguyễn Khuyến, Tú Xương,…

PowerPoint Presentation:

Nguyễn Đình Chiểu

PowerPoint Presentation:

Nguyễn Khuyến Trần Tế Xương Hai nhà thơ trữ tình, trào phúng xuất sắc

PowerPoint Presentation:

Các thành phần văn học Văn học chữ Hán Văn học chữ Nôm -Xuất hiện sớm -Tiếp thu các thể loại của văn học Trung Quốc -Ra đời khoảng cuối thế kỉ XIII -Phần lớn là các thể loại văn học dân tộc

Các giai đoạn phát triển của văn học từ TK X đến hết TKXIX.:

Các giai đoạn phát triển của văn học từ TK X đến hết TKXIX. Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 1 Đất nước giành được độc lập tự chủ  XH phong kiến phát triển. Triều Lê thiết lập sau chiến thắng giặc Minh. -XHPK thịnh trị có biểu hiện khủng hoảng Chế độ phong kiến di từ khủng hoảng đến suy thoái  khởi nghĩa Tây Sơn Thực dân Pháp xâm lược  XH thực dân nửa PK 2 -Hào khí Đông A VH chữ Hán đóng vai trò chủ đạo. -Yêu nước mang âm hưởng ca ngợi, phê phán XHPK - VH chữ Hán phát triển -Trào lưu nhân đạo chủ nghĩa -VH chữ Hán, Nôm đạt những thành tựu nghệ thuật lớn -VH yêu nước (văn học chữ quốc ngữ Hán, Nôm) VH đổi mới theo hướng hiện đại hóa. 3 Lý Thường Kiệt Sông núi nước Nam, Lý Công Uẩn Chiếu dời đô,… Nguyễn Trãi ( Đại cáo Bình Ngô, Quốc âm thi tập ). Nguyễn Bỉnh Khiêm Bạch vân Quốc ngữ thi,… Nguyễn Du Truyện Kiều Thơ Nôm Hồ Xuân Hương,… Nguyễn Đình Chiểu . Thơ trữ tình , trào phúng - N.Khuyến , Tú xương ,…

Trả lời trắc nghiệm:

Trả lời trắc nghiệm 1. Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (văn học trung đại) gồm những thành phần văn học: a. Văn học chữ Hán. b. Văn học chữ Nôm. c. Văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. d. Văn học chữ quốc ngữ.

PowerPoint Presentation:

2. “Hào khí Đông A” là nội dung cơ bản của văn học trung đại giai đoạn: a. Giai đoạn 1 (TK X đến TK XIV). b. Giai đoạn 2 (TK XV đến TK XVII). c. Giai đoạn 3 (TK XVIII đến nửa đầu TK XIX) d. Giai đoạn 4 (nửa cuối TK XIX)

3. Văn học Hán, Nôm đạt được những thành tựu nghệ thuật rực rỡ vào giai đoạn nào?:

3. Văn học Hán, Nôm đạt được những thành tựu nghệ thuật rực rỡ vào giai đoạn nào? a. Giai đoạn 1 (TK X đến TK XIV). b. Giai đoạn 2 (TK XV đến TK XVII). c. Giai đoạn 3 (TK XVIII đến nửa đầu TK XIX) d. Giai đoạn 4 (nửa cuối TK XIX)

PowerPoint Presentation:

4. Tác giả văn học yêu nước xuất sắc nhất giai đoạn 4 (nửa cuối TK XIX) là: a. Nguyễn Khuyến b. Nguễn Đình Chiểu. c. Trần Tế Xương. d. Trần Quốc Tuấn

PowerPoint Presentation:

Cám ơn quí Thầy Cô đến tham dự giờ thao giảng

authorStream Live Help