Tiết 27 ( Văn): Ca dao hài hước (bài 1,2)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 1 Giảng văn Ca dao hài hước TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG XUYÊN LỚP 10A2

PowerPoint Presentation:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 2 I. GIỚI THIỆU II. ĐỌC HIỂU VĂN - BẢN 1. Bài 1 2. Bài 2 3. Bài 3 4. Bài 4 III. NGH ệ THU ậ T IV. LUYỆN TẬP V. CỦNG CỐ VI. DẶN DÒ Ca dao hài hước NỘI DUNG BÀI

PowerPoint Presentation:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 3 Ca dao hài hước  Ti ế ng c ườ i t ự tr à o; gi ả i tr í Ca dao hài hước GIỚI THIỆU

BÀI 1: DẪN CƯỚI-THÁCH CƯỚI:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 4 BÀI 1: DẪN CƯỚI-THÁCH CƯỚI Giúp em một thúng xôi vò Một con lợn béo, một vò rượu tăm Giúp em đôi chiếu em nằm Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo Giúp em quan tám tiền cheo Quan năm tiền cưới lại đ èo buồng cau (Tát nước đầu đình) * Tiếng cười tự trào  Nhân hậu, lạc quan, yêu cuộc sống  Lối nói giảm dần, khoa trương, đối lập, hóm hỉnh. Chàng trai Ý định: “Voi-trâu-bò” Thực tế: “Chuột”  Khác thường  Chân thực, hài hước Cô gái “Một nhà khoai lang”  Khác thường “To”, “nhỏ”, “m ẻ “, “rím”,”hà…”  Cảm thông sâu sắc… BÀI 1 ca dao hài hước GIỚI THIỆU ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN Baøi 1: Cöôùi naøng,

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG YẾU ỚT :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 5 NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG YẾU ỚT “Đáng sức trai” > < “Khom lưng chống gối”- “hai hạt vừng ” gắng hết sức quá nhỏ bé  Không đáng mặt đàn ông. BÀI 2 * Nghệ thuật: khoa trương, đối lập ca dao hài hước I. GIỚI THIỆU II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Bài 1: Cưới … Bài 2: Làm … Làm trai cho đáng sức trai , Khom lưng chống gối, gánh hai hạt vừng

BÀI 3: NHữNG NGƯờI ĐÀN ÔNG LƯờI NHÁC :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 6 BÀI 3: NH ữ NG NGƯ ờ I ĐÀN ÔNG LƯ ờ I NHÁC * Nghệ thuật: khoa trương, đối lập BÀI 3 “ ngược- xuôi” > < “sờ đuôi con mèo” giỏi giang, tháo vát vô tích sự  Lười lao động, ăn bám ca dao hài hước I. GIỚI THIỆU II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Bài 1: Cưới … Bài 2: Làm … Bài 3:Chồng Chồng người đi ngược về xuôi, Chồng em ngồi bếp sờ ñuôi con mèo

PowerPoint Presentation:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 7 Chế giễu những người đàn bà đỏng đảnh, hời hợt Hình ảnh người vợ Thaùi ñoä ngöôøi choàng “chồng yêu chồng bảo” : tăng sự hài hước  Phóng đại, khoa trương, điệp ngữ * Chùm ca dao thể hiện triết lý nhân sinh: Cần sống tích cực, tốt đẹp  Thái độ dung hoà, nhân hậu. Bài 2,3,4 : c hâm biếm nhẹ nhàng, nhắc nhở thay đổi cách sống Bài 4 ca dao hài hước I. GIỚI THIỆU II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Bài 1: Cưới Bài 2: Làm Bài 3:Chồng…. Bài 4: Lỗ mũi “Mười tám gánh lông” -------- “ raâu roàng trôøi cho “ “ngáy o… o” -------- “ ngaùy cho vui nhaø “ “hay ăn quà” -------- “ ñôõ côm “ “đầu…rác- rơm” -------- “ hoa thôm raéc ñaàu”

NGHỆ THUẬT :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 8 NGHỆ THUẬT Khoa trương, phóng đại. Đối lập. Điệp ngữ. Yếu tố hài hước. Ca dao hài hước I. GIỚI THIỆU II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Bài 1: Cưới … Bài 2: Làm … Bài 3:Chồng Bài 4: Lỗ … III. NGHỆ THUẬT

Ghi nhớ::

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 9 Ghi nhớ: Bằng nghệ thuật trào lộng thông minh,hóm hỉnh, những tiếng cười đặc sắc trong ca dao – tiếng cười giải trí, tiếng cười tự trào ( tự cười mình ) và tiếng cười châm biếm, phê phán – thể hiện tâm hồn lạc quan yêu đời và triết lí nhân sinh lành mạnh trong cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan của người bình dân .

LUYỆN TẬP :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 10 LUYỆN TẬP Trình bày một số bài ca dao hài hước phê phán các thói xấu, các tệ nạn trong xã hội cũ. Ca dao hài hước I. GIỚI THIỆU II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Bài 1: Cưới … Bài 2: Làm … Bài 3:Chồng…. Bài 4: Lỗ … III. NGHỆ THUẬT IV. LUYỆN TẬP

CỦNG CỐ :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 11 CỦNG CỐ 1-Các bài ca dao hài hước trên nhấn mạnh điều gì? a. Đấu tranh giai cấp. b.Tình cảm toát ñeïp c. Những hạn chế, thói xấu. d. b,c đúng 2-Tiếng cười trong ca dao hài hước thường có đặc điểm gì? a. Lên án gay gắt. b. Phê phán nhẹ nhàng, sâu sắc . c. Đấu tranh mạnh mẽ. . d. Bi quan tröôùc xaõ hoäi phöùc taïp 3-NT phổ biến trong ca dao hài hước là gì? a.Khoa trương, giọng điệu dí dỏm. b. Ước lệ, tượng trưng. c. Nhieàu ñieån coá, ñieån tích d. Töø Haùn Vieät trang troïng Ca dao hài hước I. GIỚI THIỆU II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Bài 1: Cưới … Bài 2: Làm … Bài 3:Chồng… Bài 4: Lỗ … III. NGHỆ THUẬT IV. LUYỆN TẬP V. CỦNG CỐ

DẶN DÒ :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 12 DẶN DÒ Chuẩn bị: Bài đọc thêm: Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu -Truyện thơ dân tộc Thái). 1-Phần Tiểu dẫn: a-GT truyện thơ Tiễn dặn người yêu . b-Đọc kỹ phần tóm tắt-SGK 2-Tìm hiểu văn bản: - Đọc kỹ văn bản. -Tâm trạng chàng trai và cô gái đối với hoàn cảnh, với người yêu (Diễn biến-cảm xúc, cử chỉ, hành động…) -Những đặc sắc NT trong đoạn trích: Các hình ảnh miêu tả, điệp ngữ,… -Trả lời các câu hỏi trong SGK. ca dao hài hước I. GIỚI THIỆU II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Bài 1: Cưới … Bài 2: Làm … Bài 3:Chồng… Bài 4: Lỗ … III. NGHỆ THUẬT IV. LUYỆN TẬP V. CỦNG CỐ VI. DẶN DÒ

PowerPoint Presentation:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 13 BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC - XIN CẢM ƠN QÚI THẦY CÔ

Văn bản:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 14 - Cưới nàng anh toan dẫn voi Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn Dẫn trâu, sợ họ máu hàn Dẫn bò, sợ họ nhà nàng co gân Miễn là có thú bốn chân Dẫn con chuột béo, mời dân, mời làng - Chàng dẫn thế, em lấy làm sang Nỡ nào em lại phá ngang như là Người ta thách lợn thách gà Nhà em thách cưới một nhà khoai lang: Củ to thì để mời làng Còn như củ nhỏ họ hàng ăn chơi Bao nhiêu củ mẻ, chàng ơi! Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà; Bao nhiêu củ rím, củ hà Để cho con lợn, con gà nó ăn … Văn bản

Vaờn baỷn :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 15 Vaờn baỷn Làm trai cho đáng sức trai , Khom lưng chống gối, gánh hai hạt vừng

Vaờn baỷn :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 16 Vaờn baỷn Chồng người đi ngược về xuôi, Chồng em ngồi bếp sờ ñuôi con mèo

PowerPoint Presentation:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 17 Lỗ mũi mười tám gánh lông, Choàng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o.. o… Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thường hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng rơm, Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu! Văn bản

Traỷ lụứi ủuựng:

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 18 Traỷ lụứi ủuựng

Traû lôøi sai :

8/24/2012 1:13:54 AM Giáo án điện tử 19 T raû lôøi sai

authorStream Live Help