Ngu van 10 tiet 25-26 Ca dao than than yeu thuong tinh nghia 10 chuan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA GV : MINH TRUNG ĐỌC VĂN

CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA :

CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA 1. Khái niệm : - Là lời thơ trữ tình dân gian thường kết hợp với âm nhạc khi diễn xướng; được sáng tác để diễn đạt thế giới nội tâm của con người. 2. Phân loại ca dao : - Ca dao trữ tình. - Ca dao hài hước. I.TIỂU DẪN

PowerPoint Presentation:

3.Hỡnh thức nghệ thuật : - Thể thơ : - Ngụn ngữ : - Biện phỏp nghệ thuật : I.TIỂU DẪN CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA phần lớn là lục bát, lục bát biến thể. ngắn gọn, giàu hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng. ngôn ngữ gần gũi với lời nói hàng ngày so sánh, ẩn dụ, diễn đạt 1 số công thức 1. Khái niệm : 2. Phân loại

PowerPoint Presentation:

1.Ca dao than thân : bài 1, 2. a.Bài 1 Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU

PowerPoint Presentation:

1.Ca dao than thân : bài 1, 2. a.Bài 1 Nhân vật trữ tình : Xưng hô : “Thân em” -> So sánh : thân em tấm lụa đào CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU người phụ nữ. dịu dàng.

PowerPoint Presentation:

1.Ca dao than thân : bài 1, 2. a.Bài 1 -Tấm lụa đào => Hình ảnh ẩn dụ -> ý thức được sắc đẹp thanh xuân, giá trị. -Phất phơ giữa chợ -> -Biết vào tay ai CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU đẹp quí có giá trị như món hàng. câu hỏi tu từ lời than vì không thể quyết định được số phận.

PowerPoint Presentation:

1.Ca dao than thân : bài 1, 2. a.Bài 1 => Là lời than chung cho mọi người phụ nữ trong xã hội phong kiến -> gián tiếp tố cáo xh phong kiến. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU

PowerPoint Presentation:

1.Ca dao than thân : bài 1, 2. b.Bài 2 Thân em như củ ấu gai Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen. Ai ơi, nếm thử mà xem ! Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi . -Nhân vật trữ tình : người phụ nữ. -> so sánh, ẩn dụ : hình thức bên ngoài không đẹp. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU -Như củ ấu gai

PowerPoint Presentation:

1.Ca dao than thân : bài 1, 2. b.Bài 2 -> lời mời gọi da diết, chua xót, ngậm ngùi. - Ruột trong thì trắng, ngọt bùi -> => Nói lên thân phận và khẳng định giá trị phẩm chất của họ. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU giá trị thực : vẻ đẹp tâm hồn. - “Ai ơi, nếm thử”

PowerPoint Presentation:

2.Bài 3 : Yêu thương Trèo lên cây khế nữa ngày Ai làm chua xót lòng này, khế ơi! Mặt Trăng sánh với Mặt Trời Sao Hôm sánh với Sao Mai chằng chằng. Mình ơi! Có nhớ ta chăng? Ta như Sao Vượt chờ trăng giữa trời. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU 1.Bài 1,2

PowerPoint Presentation:

2.Bài 3 : Yêu thương - Lời mở đầu “Trèo lên … ngày” -> cách nói đưa đẩy, gợi cảm hứng. - Lời than : “Ai làm chua xót lòng này, khế ơi !” => Lời than tha thiết, thấm thía, xót xa. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU 1.Bài 1,2 Đại từ phiếm chỉ (cha mẹ, xhpk) đau đớn ví như người bạn

PowerPoint Presentation:

2.Bài 3: Yêu thương - Hình ảnh : Mặt trăng, mặt trời, sao Hôm, sao Mai -> nhấn mạnh thực tại cay đắng -> sự lỡ dở không thể hàn gắn. - Câu “Ta như … trời” -> khẳng định sự chờ đợi mòn mỏi của nhân vật trữ tình. thể hiện vẻ đẹp tâm hồn (thủy chung). CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU 1.Bài 1,2

PowerPoint Presentation:

Khăn thương nhớ ai, Khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, Khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai, Khăn chùi nước mắt. Đèn thương nhớ ai, Mà đèn không tắt. Mắt thương nhớ ai, Mắt không ngủ yên. Đêm qua em những lo phiền, Lo vì một nỗi không yên một bề … CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU 1.Bài 1,2 2.Bài 3

PowerPoint Presentation:

3.Bài 4 : Yêu thương -Nhân vật trữ tình : -Hình ảnh: thương nhớ -> rơi thương nhớ -> vắt lên vai thương nhớ -> chùi nước mắt -> không tắt -> ngủ không yên CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA Đèn I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU 1.Bài 1,2 2.Bài 3 Khăn cô gái. Đèn Mắt

PowerPoint Presentation:

3.Bài 4 : Yêu thương -Nghệ thuật : +Nhân hóa, hoán dụ . +Câu hỏi tu từ : liên tiếp hỏi khăn, đèn, mắt -> tự hỏi lòng mình. +Lặp lại câu trước : khắc sâu nỗi nhớ. => Tâm trạng khắc khoải không yên, nhớ thương mòn mỏi. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU 1.Bài 1,2 2.Bài 3

PowerPoint Presentation:

3.Bài 4 : Yêu thương Hai câu cuối : Tâm trạng : lo phiền Đại từ : Em => Lo phiền vì thương nhớ, lo lắng cho thân phận, hạnh phúc lứa đôi. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU Giải bày trực tiếp 1.Bài 1,2 2.Bài 3

PowerPoint Presentation:

4.Bài 5 : Yêu thương Ước gì sông rộng một gang Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi -Nhân vật trữ tình : cô gái. -Lời nói : “Sông rộng một gang, bắc cầu dải yếm” -> tính chất phóng đại-> hóm hỉnh. CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU 1.Bài 1,2 2.Bài 3 3.Bài 4

PowerPoint Presentation:

4.Bài 5 : Yờu thương -Dải yếm : mềm mại, gần giũ mang hơi ấm con người -> cầu dải yếm khụng cú thực, nú được dệt nờn bằng ước mơ tỏo bạo của con người. => Ước muốn được gần nhau, thể hiện tỡnh cảm rất tỏo bạo nhưng cũng rất đằm thắm và đầy nữ tớnh CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU “Gần đây mà chẳng sang chơi Để em ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu” “Hai ta cách một con sông Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang” “Cách nhau có một con sông Muốn sang anh bẻ cành trầm cho sang” 1.Bài 1,2 2.Bài 3 3.Bài 4

PowerPoint Presentation:

5.Bài 6 : Tỡnh nghĩa Muối ba năm muối đang cũn mặn Rừng chớn thỏng gừng hóy cũn cay Đụi ta nghĩa nặng tỡnh dày Cú xa nhau đi nữa cũng ba vạn sỏu ngàn ngày mới xa CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU 2.Bài 3 1.Bài 1,2 3.Bài 4 4.Bài 5

CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA :

5.Bài 6 : Tình nghĩa -Nhân vật trữ tình : vợ chồng. -Hình ảnh “gừng cay”,”muối mặn” -> mặn nồng, đậm đà tình nghĩa (ẩn dụ) -Cách diễn đạt : +Muối 3 năm -> còn mặn +Gừng chín tháng -> còn cay =>Trải qua thời gian (hữu hạn) không mất đi giá trị của nó. I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA 2.Bài 3 1.Bài 1,2 3.Bài 4 4.Bài 5

CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA :

5.Bài 6 : Tỡnh nghĩa “Nghĩa nặng tỡnh dày …ba vạn sỏu ngàn ngày” =>Trải qua thời gian (vụ hạn) vẫn son sắt, thủy chung. - Bài ca cú kết cấu theo thời gian. Độ mặn của muối, độ cay của gừng cũn cú hạn: tỡnh ta là mói mói. I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA 2.Bài 3 1.Bài 1,2 3.Bài 4 4.Bài 5

CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA :

Nội dung : Nỗi niềm chua xót, đắng cay và tình cảm yêu thương chung thủy của người bình dân trong xã hội cũ được bộc lộ chân tình và sâu sắc. Nghệ thuật : Hình ảnh so sánh, ẩn dụ, tượng trưng. Ngôn ngữ : giản dị, gần gũi, mộc mạc. Giọng điệu : nhẹ nhàng, tình cảm. I.TIỂU DẪN II.ĐỌC HIỂU CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG, TÌNH NGHĨA III.TỔNG KẾT 2.Bài 3 1.Bài 1,2 3.Bài 4 4.Bài 5

PowerPoint Presentation:

“ Chòng chành như nón không quai Như thuyền không lái, như ai không chồng Gái có chồng như gông đeo cổ, Gái không chồng như phản gỗ long lanh. Phản gỗ long lanh anh còn chữa được, Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi. Không chồng, khổ lắm chị em ơi!”

authorStream Live Help