Sinh vat 6 Bai 4 Co phai tat ca thuc vat deu co hoa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

giáo án sinh học 6 Giáo viên: Đồng Thị Kim Lương Trường: THCS Kim Đính-Kim Thành-Hải Dương

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác? * điểm điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác là: -Tự tổng hợp được chất hữu cơ. -Phần lớn không có khả năng di chuyển. -Phản ứng châm với các kích thích từ bên ngoài

PowerPoint Presentation:

Theo dõi đoạn phim Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đ có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa.  Quan sát hình 4.1- đối chiếu với bảng + Ghi nhớ kiến thức: Các cơ quan của cây cải Chức năng chủ yếu Cơ quan sinh dưỡng Rễ Thân Lá Nuôi dưỡng Cơ quan sinh sản Hoa quả Hạt Duy trì và phát triển nòi giống Hình 4.1 Các cơ quan của cây cải

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa.  Quan sát hình 4.1- đối chiếu với bảng + Ghi nhớ kiến thức: Hình 4.1 Các cơ quan của cây cải ? Cây cải có những loại cơ quan nào? -Có 2 loại cơ quan là: cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa.  Quan sát hình 4.1 ...Cơ quan sinh dưỡng Rễ Lá Thân Rễ, thân, lá là...... 2 3 1

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đ có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa.  Quan sát hình 41 ...Nuôi dưỡng Rễ Lá Thân Chức năng chủ yếu của cơ quan sinh dưỡng là......

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa.  Quan sát hình 4.1 ...Cơ quan sinh sản Hoa quả hạt Hoa, quả, hạt là..... 4 5 6

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đ có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa.  Quan sát hình 4.1 ...Duy trì và phát triển nòi giống Hoa quả hạt Chức năng chủ yếu của cơ quan sinh sản là.....

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa.  Quan sát hình 4.1 Cơ quan sinh dưỡng Rễ Lá Thân Cơ quan sinh sản Hoa quả hạt

PowerPoint Presentation:

STT Tên cây Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa quả Hạt 1 Cây chuối 2 Cây rau bợ 3 Cây dương xỉ 4 Cây rêu 5 Cây sen 6 Cây khoai tây -Quan sát hình 4.2, đánh dấu  vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có: Hình 4.2: 1.Cây chuối, 2 cây sen, 3.Cây rêu, 4.Cây dương xỉ, 5.Cây khoai tây, 6.Cây rau bợ

PowerPoint Presentation:

STT Tên cây Hình vẽ Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa quả Hạt 1 Cây chuối 2 Cây rau bợ -Quan sát hình 4.2, đánh dấu  vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có:         

PowerPoint Presentation:

STT Tên cây Hình vẽ Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa quả Hạt 3 Cây dương xỉ 4 Cây rêu      

PowerPoint Presentation:

STT Tên cây Hình vẽ Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa quả Hạt 5 Cây sen 6 Cây khoai tây           -Quan sát hình 4.2, đánh dấu  vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có:

PowerPoint Presentation:

STT Tên cây Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh sản Rễ Thân Lá Hoa quả Hạt 1 Cây chuối 2 Cây rau bợ 3 Cây dương xỉ 4 Cây rêu 5 Cây sen 6 Cây khoai tây -Quan sát hình 4.2, đánh dấu  vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có: Hình 4.2: 1.Cây chuối, 2 cây sen, 3.Cây rêu, 4.Cây dương xỉ, 5.Cây khoai tây, 6.Cây rau bợ                         

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa. ?Dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì có thể chia thực vật thành mấy nhóm? Cho ví dụ? Dựa vào đặc điểm có hoa của thực vật thì thực vật có thể chia thành 2 nhóm: +Thực vật có hoa. +Thực vật không có hoa *Nghiên cứu thông tin SGK-13 ?Thế nào là thực vật có hoa, thực vật không có hoa? +Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt +Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt *Kết luận : Có 2 nhóm thực vật: -Thực vật có hoa : + Là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt -Thực vật không có hoa + Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt

PowerPoint Presentation:

Hoa tre Hoa tỏi rừng Thực vật có hoa hiếm gặp

PowerPoint Presentation:

Pơmu Thực vật không hoa Bèo ong thông Cây xêcôia

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa. 2.Cây một năm và cây lâu năm *Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập sau:(thời gian 4 phút) -Sắp xếp những loại cây sau vào: +Những cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. +Những cây thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? Cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm Cây ra hoa kết quả nhiều lần trong đời Cây bàng Cây lúa Cây ngô Cây sấu Cây tre Cây đậu tương Cây lạc Cây cà chua Cây ớt Cây xoài Cây sắn Cây vải ? Em đã dựa vào đặc điểm nào để phân chia chúng

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 1.Thực vật có hoa và thực vật không hoa. 2.Cây một năm và cây lâu năm ? Thế nào là cây 1 năm.  *Kết luận: -Cây một năm là những cây ra hoa kết quả một lần trong vòng đời -Cây lâu năm là cây ra hoa kết quả nhiều lần trong vòng đời ?Thế nào là cây lâu năm.

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? 1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa Có 2 nhóm thực vật: -Thực vật có hoa :Là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt -Thực vật không có hoa:Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt 2.Cây một năm và cây lâu năm -Cây một năm là những cây ra hoa kết quả một lần trong vòng đời -Cây lâu năm là cây ra hoa kết quả nhiều lần trong vòng đời

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? Ghi nhớ

PowerPoint Presentation:

Các cây: lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài từ 3-6 tháng. Trong vườn Quốc gia Cúc Phương có cây chò nghìn năm đ sống khoảng 1000 năm) , chu vi gốc 25m, cao trên 45m, cây sấu rất to và cũng sống lâu năm. Cây là quạt ở Hàn Quốc được trồng cách đây khoảng 1100 năm. Cây Bao Báp ở Châu Phi có tuổi thọ 4000-5000 năm. Cây chỉ cao khoảng 10m nhưng than cây rất to, có cây đường kính tới 12m (phải 40 bạn học sinh nối vòng tay nhau mới ôm xuể thân cây)

PowerPoint Presentation:

Bao báp Châu Phi Cây Sấu ( Cúc Phương) Cây lâu năm

PowerPoint Presentation:

Tiết 4 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? Bài tập củng cố

PowerPoint Presentation:

Trò chơi Tiếp sức Các thành viên trong nhóm luân phiên ghi tên cây vào ô tương ứng ( khác loại cây của người kế trước). Mỗi ô ghi tên một cây. Thời gian: 2 phút. Cách chơi: LiÖt kª c¸c c©y cã hoa, c¸c c©y kh«ng cã hoa Nhóm 1 Nhóm 2 C©y cã hoa C©y kh«ng cã hoa C©y cã hoa C©y kh«ng cã hoa Nhóm 2 1 2 1 Nhóm 1 3 2 1 …... …... …... …... …... Bắt đầu

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh!

authorStream Live Help