SV 7 Bai 2 Phan biet dong vat voi thuc vat Dac diem chung cua dong vat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ: Kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em?

PowerPoint Presentation:

đáp án: Có rất nhiều động vật như Chó, mèo, gà, lợn, ngan. Chúng rất đa dạng và phong phú. Vậy thực vật phân biệt với động v ậ t ở điểm nào?

PowerPoint Presentation:

Bài 2: PHÂN BIậ̣́T Đệ̃NG VẬT VỚI THỰC VẬT I.Phân biệt động vật với thực vật. phần1 II. Đặc điểm chung của động vật . III.Sơ lược phân chia động vật. IV.Vai trò của động vật.

PowerPoint Presentation:

Hãy phân biệt động vật với thực vật về cấu tạo, dinh dữơng, phản xạ?

Bảng so sánh động vật với thực vật:

Bảng so sánh động vật với thực vật Điểm phân bi ệ t Cấu tạo từ tế bào Thành xenlulôzở tế bào Lớn lên và sinh sản Chất hữu cơ nuôi cơ thể Khả năng di chuyển Hệ thần kinh và giác quan Đói tượng không có có không không có Tự tổng hợp Sử dụng chất có sẵn Không có Không có Thực vật Động vật D.A

PowerPoint Presentation:

Vậy động vật khác thực vật ở điểm nào? Giống ở điểm nào? Trả lời: giống nhau đều có cấu tạo tế bào, lớn lên, sinh sản. Khác nhau: di chuyển, dinh dưỡng, thành tế bào.

PowerPoint Presentation:

Hãy tìm ra ba đặc điểm cơ bản p h © n bi Ö t động vật với thực vật dựa vào các thông tin sau : - Có khả năng di chuyển - Tự dưỡng, tổng hợp các chất hữu cơ từ cácbonníc và nứơc. - Có hệ thần kinh và các giác quan. - Dị dưỡng là khả năng dinh dưỡng nhờ các chất có sẵn. - Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh sáng. D.A II. Đặc điểm chung của động vật.

PowerPoint Presentation:

III. Sơ lược phân chia giới động vật Giới động vật được chia làm 20 ngành chủ yếu xếp làm 2 nhóm : Động vật có Xương sống Động vật không có xương sống

PowerPoint Presentation:

động vật có xương sống Lớp cá Lớp lưỡng cư Lớp bò sát Lớp chim Lớp thú( có vú )

PowerPoint Presentation:

Động vật không xương Ngành Động vật nguyên sinh Ngành Ruột khoang Các ngành Giun Ngành Thân mềm Ngành Chân khớp

PowerPoint Presentation:

IV. Vai trò của động vật Hãy nêu vai trò của các động vật sau: Muỗi, sâu bọ, chuột, trâu ,bò, cừu? Đáp án: có hại như muỗi, sâu bọ ,chuột Có lợi như trâu bò, cừu. Tương tự hãy điền tên các động vật mà em biết vào bảng 2 SGK Kết luận

PowerPoint Presentation:

Bảng so sánh động vật vơi thực vật điểm phân biệt Đối tượng Cấu tạo từ tế bào Thành xenlulôzở tế bào Lớn lên và sinh sản Chất hữu cơ nuôi cơ thể Khả năng di chuyển Hệ thần kinh và giác quan không có có không không có Tự tổng hợp Sử dụng chất có sẵn Không có Không có Thực vật v v v v v v Động vật v v v v v v

PowerPoint Presentation:

Đ.A: Động vật có những điểm phân biệt với thực vật: có khả năng di chuyển. Có hệ thần kinh và giác quan Chủ yếu dinh dưỡng di dữơng.

PowerPoint Presentation:

Kết luận bài: động vật phân biệt với lại thực vật bởi các đặc điểm dinh dưỡng, di chuyển, có hệ thần kinh và các giác quan. Động vật được phân chia thành động vật có xương và động vật không xương. Chúng có vai trò quan trong với đời sống con người

authorStream Live Help