Dia ly 10 Bài 20- Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 BÀI 20 . LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ Chương IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

2 I. LỚP VỎ ĐỊA LÍ Học sinh đọc SGK Phần I và quan sát hình 20.1. Trả lời các câu hỏi sau : Lớp vỏ địa lí là gì ? ( Khái niệm ) 2. Giới hạn của lớp vỏ lục địa được giới hạn như thế nào ? 3. Phân biệt lớp vỏ Trái đất và lớp vỏ địa lí ( Về chiều dày và thành phần vật chất )? 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

3 I. LỚP VỎ ĐỊA LÍ - Khái niệm: Là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau. 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

4 Thủy quyển Sinh quyển Khí uyển Thổ nhưỡng Thạch quyển 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

5 I. LỚP VỎ ĐỊA LÍ - Khái niệm: Là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau. - Giới hạn: Dày khoảng 30- 35km. 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

6 Phân biệt lớp vỏ Trái đất và lớp vỏ địa lí (Về chiều dày và thành phần vật chất)? 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

7 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

8 II. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ HOẠT ĐỘNG NHÓM 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

9 Nhóm 1, 2 : Đọc SGK để trả lời : 1. Thế nào là quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ? 2. Nguyên nhân tạo nên quy luật này là gì ? Nhóm 3, 4: Đọc SGK, phân tích các ví dụ trong SGK để trả lời : 1. Các biểu hiện của quy luật ? Nhóm 5, 6: Đọc SGK và hiểu biết của mình trả lời : 1. Ý nghĩa thực tiễn của quy luật ? 2. Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây ra hậu quả gì đối với đời sống và môi trường tự nhiên ? 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

10 II. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 1. Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ nhỏ của lớp vỏ địa lí. Nguyên nhân: Do tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của nội lực và ngoại lực. 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

11 II. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 2. Biểu hiện của quy luật: Chỉ cần một thành phần thay đổi, các thành phần khác sẽ thay đổi theo. 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

12 Ví dụ 1 Sông ngòi Làm tăng Lưu lượng nước sông Lượng phù sa Tốc độ dòng chảy Mức độ xói mòn ] Qua mùa mưa 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

13 Mưa Tăng tốc độ dòng chảy của sông Xói mòn 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

14 Ví dụ 2 Khí hậu khô hạn Khí hậu ẩm ướt Làm thay đổi chế độ dòng chảy Làm tăng quá trình xói mòn Thực vật phát triển Quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

15 Ví dụ 3 Thảm thực vật rừng bị phá hủy ( Hình 20.2 SGK) Đất bị xói mòn Khí hậu thay đổi Đất bị biến đổi 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

16 Tàn phá rừng Xói mòn dất Lũ lụt 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

17 II. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 3. Ý nghĩa thực tiễn: Cần phải nghiên cứu kỹ càng và toàn diện điều kiện địa lí của bất kì lãnh thổ nào trước khi sử dụng chúng. 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

18 Nêu khái niệm và giới hạn của lớp vỏ địa lí? 2. Trình bày khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ đại lí? 3. Cho ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên? CỦNG CỐ BÀI 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

PowerPoint Presentation:

19 Học bài theo câu hỏi cuối bài trong SGK. 2. Chuẩn bị bài mới bài 21. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP 25/10/2010 GV: Nguyễn Thành Lập

authorStream Live Help