bai 15 dia 10CB

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 Địa lý 10 Cơ bản Bài 15: Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Năm học 2007-2008 Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Trường THPT PHAN CHU TRINH Phạm Văn Cương Địa lí L ớ p 1 0 B a n c ơ b ả n

BÀI 15: THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI:

BÀI 15 : TH ỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

I/ Thủy quyển:

I/ Thủy quyển 1/ Khái niệm: Dựa vào hình ảnh. Hãy nêu khái niệm về thủy quyển?

Thủy quyển là lớp nước trên bề mặt trái đất gồm: :

Thủy quyển là lớp nước trên bề mặt trái đất gồm: - Nước trong các biển, đại dương - Nước trên lục địa( sông ngòi kênh rạch, ao hồ,nước ngầm ) - Và hơi nước trong khí quyển 2/ Tuần hoàn của nước trên trái đất:

PowerPoint Presentation:

Đây là vòng tuần hoàn?.......... nhỏ

PowerPoint Presentation:

Vòng tuần hoàn nhỏ: - Nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển; - Nước trong các ao hồ, sông suối trên lục địa bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống lục địa

PowerPoint Presentation:

Đây là vòng tuần hoàn?.......... Lớn

PowerPoint Presentation:

Vòng tuần hoàn lớn: - Nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây được gió đưa sâu vào lục địa: - Ở vùng vĩ độ thấp,núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; - Ở vùng vĩ độ cao, núi cao mây gặp lạnh thành tuyết; - Mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các mạch nước ngầm từ lục địa ra biển; biển lại bốc hơi………

II/ MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG:

II/ MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG Chế độ nước sông phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm::

Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm:

1/ Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm::

Chế độ mưa phụ thuộc vào: - Nước mưa ở miền khí hậu nóng(hoặc địa hình thấp của khu vực ôn đới) - Nước ngầm ở vùng đất đá thấm nước nhiều - Băng tuyết tan ở miền ôn đới lạnh và nơi sông bắt nguồn từ núi cao 1/ Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm:

Hãy nêu ví dụ minh họa mối quan hệ giữa chế độ nước sông và chế độ mưa?:

Hãy nêu ví dụ minh họa mối quan hệ giữa chế độ nước sông và chế độ mưa? Sông ngòi ở nước ta do chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa, nên mùa mưa thường gây ra lũ lụt; mùa khô thường gây ra hạn hán Ở xích đạo mưa nhiều, mưa quanh năm nên sông ngòi đầy nước quanh năm

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh này gợi cho chúng ta liên tưởng đến nhân tố nào ảnh hưởng tới chế độ nước sông?

2/ Địa thế, thực vật và hồ đầm:

2/ Địa thế, thực vật và hồ đầm Sông miền Trung đều bắt nguồn từ từ dãy Trường sơn nên có đặc điểm ngắn và dốc, hơn nữa mưa lớn thường tập trung vào một vài tháng trong năm a) Địa thế: Vì sao mực nước lũ trên các sông ngòi miền Trung nước ta thường lên rất nhanh? Miền núi nước sông chảy xiết, đồng bằng nước sông chảy hiền hòa

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh này gợi cho chúng ta liên tưởng đến nhân tố nào ảnh hưởng tới chế độ nước sông?

b) Thực vật (rừng):

Trên lưu vực sông rừng phòng hộ thường được trồng ở thượng nguồn, vì giúp điều tiết nước Ở lưu vực sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu? Vì sao trồng ở đó? Điều hòa chế độ nước sông,giảm lũ lụt b) Thực vật (rừng)

PowerPoint Presentation:

Vai trò của hồ đầm ảnh hưởng như thế nào tới chế độ nước sông?

c) Hồ đầm::

c) Hồ đầm: - Về mùa mưa một phần nước sông chảy vào hồ đầm,giúp cho dòng chảy của sông đỡ xiết. Vì sao nói hồ đầm có vai trò điều tiết nước sông ngòi? Điều hòa chế độ nước sông ngòi - Về mùa khô nước hồ đầm lại chảy ra làm cho nước sông đỡ cạn

II/ MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI:

II/ MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI

PowerPoint Presentation:

Quan sát xác định rõ vị trí nơi bắt nguồn sông,hạ lưu chảy qua những nước nào thuộc châu nào & đổ ra đại dương nào?

PowerPoint Presentation:

Quan sát xác định rõ vị trí nơi bắt nguồn sông,hạ lưu chảy qua những nước nào thuộc châu nào & đổ ra đại dương nào?

PowerPoint Presentation:

Quan sát xác định rõ vị trí nơi bắt nguồn sông,hạ lưu chảy qua những nước nào thuộc châu nào & đổ ra đại dương nào?

PowerPoint Presentation:

SÔNG Bắt nguồn DT L.vực (km 2 ) Độ dài (km) Vị trí Sông Nguồn cấp nước chính Sông Nyl Hồ victoria 2.881.000 6.685 x. đạo, cận xđ, cận nhiệt ch.Phi Mưa , nước ngầm Sông Amazon Andet 2.717.000 6.437 x. đạo Nam mỹ Mưa , nước ngầm Sông Iênit xây Xaian 2.580.000 4.102 Ôn đới lạnh ch. Á Băng tuyết tan

Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu hỏi trắc nghiệm 1/Nước bốc hơi từ đại dương được gió thổi vào lục địa ngưng kết tạo thành mưa & tuyết rơi xuống bề mặt lục địa, sau đó lại chảy về đại dương, lại tiếp tục bốc hơi…... Đó là: A:Vòng tuần hoàn khép kín B: Vòng tuần hoàn nhỏ C: Vòng tuần hoàn cả lớn lẫn nhỏ D: Vòng tuần hoàn lớn

PowerPoint Presentation:

2/ Nước sông chảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào: A:Độ dốc của lòng sông B: Độ dốc của đáy sông C: Độ dốc của mặt nước ở nguồn D: Độ dốc của mặt nước ở cửa sông

:

3/ Nhân tố quyết định đến chế độ nước của sông ngòi là: A: Địa thế, địa chất B: Cây cỏ C: Hồ đầm D: Chế độ mưa & nhiệt độ

PowerPoint Presentation:

4/ Đặc điểm nào sau đây không thuộc của sông già? A: Độ dốc lòng sông nhỏ B: Tốc độ nước chảy chậm C: Xâm thực ngang chiếm ưu thế D: Hoạt động đào lòng diễn ra mạnh

PowerPoint Presentation:

cám ơn quí thầy cô đã đến dự tiết học này

PowerPoint Presentation:

Hoan hơ Bạn Đã Trả Lời Đúng! 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Rất tiếc bạn đã sai 1 2 3 4

authorStream Live Help