Dia ly 10 Bài 14. Thực hành- Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và kiểu kh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HOÁ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU I.Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất TrênTái Đất có mấy đới khí hậu? Phạm vi từng đới ở đâu nhỉ?

PowerPoint Presentation:

- Mỗi bán cầu Có 7 đới khí hậu; Cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo và xích đạo Các đới khí hậu phân bố đối xứng nhau qua xích đạo Trong mỗi đới khí hậu có những kiểu khí hậu khác nhau Sự phân hoá các kiểu khí hậu ở nhiệt đới chủ yếu theo vĩ độ, ở ôn đới chủ yếu theo kinh độ I.Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất

PowerPoint Presentation:

Bạn có biết Hà Nội: Nằm ở đới khí hậu nào? Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, tháng cao nhất là bao nhiêu? Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu? ở Hà Nội lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu? Lượng Mưa phân bố trong năm như thế nào?Nhóm 1trả lời giúp Hãy đọc biểu đồ kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa Hà Nội (Việt Nam) để trả lời! Nhanh lên II. Đọc biểu đồ

PowerPoint Presentation:

Bạn có biết Upha: Nằm ở đới khí hậu nào? Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, tháng cao nhất là bao nhiêu? Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu? ở Upha lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu? Lượng Mưa phân bố trong năm như thế nào ?Nhóm 2trả lời giúp Hãy đọc biểu đồ kiểu khí hậu ôn đới lục địa (LBNga) để trả lời! Nhanh lên

PowerPoint Presentation:

Bạn có biết Valenxia(Ailen): Nằm ở đới khí hậu nào? Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, tháng cao nhất là bao nhiêu? Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu? ở Valen xia lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?lượng Mưa phân bố trong năm như thế nào? Nhóm 3trả lời giúp Hãy đọc biểu đồ kiểu khí hậu ôn đới lục hải dương (Valenxia) để trả lời! Nhanh lên

PowerPoint Presentation:

Bạn có biết Palecmô ( Italia): Nằm ở đới khí hậu nào? Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, tháng cao nhất là bao nhiêu? Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu? ở Palecm ô lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?Lượng Mưa phân bố trong năm như thế nào? Nhóm 4trả lời giúp Hãy đọc biểu đồ kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải (Italia) để trả lời! Nhanh lên

PowerPoint Presentation:

II. Đọc biểu đồ 1.Hà Nội: - Ở đới khí hậu nhiệt đới -Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 18 0 c, Nhiệt độ tháng cao nhất: 30 0 c, Biên độ nhiệt 12 0 c -Mưa: 1694mm /năm tập trung mưa vào mùa hạ (tháng 5 đến tháng 10). Chênh lệch lượng mưa giữa 2 mùa lớn 2.Pa lec mô: -Ở Cận nhiệt địa trung hải: -Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 11 0 c, Nhiệt độ tháng cao nhất: 22 0 c, Biên độ nhiệt 11 0 c -Mưa: 692mm/năm mùa hạ ít mưa mưa nhiều vào mùa thu, đông(tháng 10 đến tháng 4 năm sau)

PowerPoint Presentation:

II. Đọc biểu đồ 3.Valen xia: -Ôn đới hải dương -Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 8 0 c, Nhiệt độ tháng cao nhất: 15 0 c, Biên độ nhiệt 7 0 c -Mưa: 1416mm /năm mưa quanh năm, Mùa thu mùa đông mưa nhiều hơn mùa hạ 4.U- pha: -Ôn đới lục địa -Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng -15 0 c, Nhiệt độ tháng cao nhất: 20 0 c, Biên độ nhiệt 35 0 c -Mưa: 584mm /năm mưa khá đều trong năm. Mưa nhiều hơn vào mùa hạ

PowerPoint Presentation:

Hãy so sánh kiểu khí hậu Ôn đới hải dương với kiểu ôn đới lục địa; Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải với kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa

PowerPoint Presentation:

III.So sánh : 1. Kiểu khí hậu ôn đới hải duơng với kiểu ôn đới lục địa -Giống nhau: +Nhiệt độ trung bình năm thấp(tháng cao nhất<20 0 c) +Lượng mưa trung bình năm ở mức độ trung bình -Khác nhau: +Ôn đới hải dương nhiệt độ tháng thấp nhất vẫn >0 0 c, biên độ nhiệt năm nhỏ. Ôn đới lục địa nhiệt độ tháng thấp nhất <0 0 c, biên độ nhiệt năm lớn; +Ôn đới hải dương mưa nhiều, thường mưa nhiều vào mùa thu và đông; ôn đới lục địa mưa ít hơn, lại mưa vào mùa hạ

PowerPoint Presentation:

III.So sánh: 2.Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa với khí hậu cận nhiệt địa trung hải -Giống nhau: đều có một mùa mưa và một mùa khô, đều có nhiệt độ trung bìnhnăm cao -Khác nhau: +Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm, mưa nhiều vào mùa hạ, khô, ít mưa vào mùa thu, và đông; kiểu cận nhiệt địa trung hải: nóng khô vào mùa hạ, mưa vào mùa thu , đông +Nhiệt độ trung bình năm ở kiểu nhiệt đới gió mùa cao hơn

PowerPoint Presentation:

Ôn tập các chương I, II, III (Bài 7 đến bài 13) chuẩn bị kiểm tra viết Học bài ở nhà

authorStream Live Help