Dia ly 10 Bài 7- Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo m

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN, THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG I.Cấu trúc của Trái Đất Quan sát hình 7.1 trong SGK và hình bên. Hãy mô tả cấu trúc của Trái Đất Trái Đất có 3 lớp: Nhân, Man ti và vỏ Quan sát hình 7.2 trong SGK và hình bên và kiến thức phần 1 Hãy mô tả lớp vỏ Trái Đất. Lớp vỏ Trái Đất: - Độ dày: Từ 5km-> 70km Trạng thái rất cứng Cấu tạo: +Tầng đá trầm tích không liên tục, dày từ 0- 15 km +Tẩng đá granit + Tầng đá ba dan Có 2 kiểu: + Vỏ lục địa: có độ dày lớn hơn cấu tạo đủ 3 tầng +Vỏ đại dương: có độ dày nhỏ hơn thường không có tầng granit

PowerPoint Presentation:

2. Lớp manti -ở dưới vỏ Trái Đất đến độ sâu 2900km Chiếm: 80% thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất. Cấu tạo gồm 2 tầng: + Manti trêntừ 15km-> 700km, ở trạng thái quánh dẻo + Manti dưới từ 700km->2900km ở trạng thái rắn - Vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti gọi chung là thạch quyển 3. Nhân Vị trí ở trong cùng độ dày khoảng 3470 km. Thành phần chủ yếu là kim loại nặng như Ni,Fe Cấu tạo gồm: + Nhân ngoài từ 2900km-> 5100km. Nhiệt độ khoảng 5000 0 c, áp suất 1,3->3,1 triệu atm, vật chất ở trạng thái lỏng. + Nhân trong từ 5100km->6370km, áp suất 3->3,5 atm, vật chất ở trạng thái rắn Quan sát hình 7.1 cho biết lớp manti được chia thành mấy tầng? Giới hạn của mỗi tầng

PowerPoint Presentation:

CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN, THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG I.Cấu trúc của Trái Đất II Thuyết kiến tạo mảng

PowerPoint Presentation:

Vị trí các lục địa cách đây 200 triệu năm Vị trí các lục địa ngày nay VỊ TRÍ CÁC MẢNG Ở CAC KHOẢNG THỜI GIAN KHÁC NHAU

PowerPoint Presentation:

VỊ TRÍ CÁC MẢNG Ở CAC KHOẢNG THỜI GIAN KHÁC NHAU

PowerPoint Presentation:

Sự dịch chuyển của mảng Ấn Độ về phía lục địa Á – Âu và kết quả của sự chuyển dịch: Himalaya – nóc nhà thế giới.

PowerPoint Presentation:

SỰ CHUYỂN ĐỘNG VẬT CHẤT TRONG MANTI

PowerPoint Presentation:

. Tiếp xúc dồn ép: Hai mảng bị dồn ép (xô húc, hút chìm): núi cao, vực sâu Tiếp xúc tách giãn: Các mảng dần tách xa nhau về hai phía.Hình thành các sống núi lửa giữa đại dương.

PowerPoint Presentation:

CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN, THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG I.Cấu trúc của Trái Đất II Thuyết kiến tạo mảng 1. Vỏ Trái Đất gồm có các đơn vị kiến tạo mảng tạo thành: 7 mảng kiến tạo lớn 2. Các mảng kiến tạo bao gồm cả bộ phận lục địa nổi và những bộ phận của đáy đại dương 3. Các mảng kiến tạo luôn dịch chuyển trên lớp vật chất quánh dẻo của lớp Manti trên -Tiếp xúc tách dãn - Tiếp xúc dồn ép - Tiếp xúc trượt ngang 4. ở những vùng tiếp xúc của các mảng thường có các hoạt động kiến tạo, hoạt động động đất, núi lửa

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI Ở NHÀ 1.Lập bảng so sách các lớp cấu tạo của Trái Đất Lớp vỏ Lớp Manti Lớp nhân Vị trí Độ dày Các lớp cấutạo Trạng thái 2. Học trả lời các câu hỏi trong SGK, làm bài tập 1,2,3,4 trong sách bài tập 3. Chuẩn bị bài mới: - Tìm hiểu các khái niện: nội lực, ngoại lực các hiện tượng của các vận động thẳng đửng, nằm ngang

authorStream Live Help