Dia ly 10 Bài 4- Thực hành- Xác định một số phương pháp biểu hiện các

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Dia ly 10 Bài 4- Thực hành- Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ - Bản đồ: Nội dung bản đồ: biểu hiện đối tượng địa lí nào nào?, nêu các phương pháp thể hiện Trình bày cụ thể về từng phương pháp +Tên phương pháp? Đối tượng thể hiện - Khả năng biểu hiện của phương pháp? Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ -Bản đồ: Công nghiệp điện Việt Nam -Nội dung biểu hiện: cơ cấu và phân bố ngành công nghiệp điện lực Việt Nam - Phương pháp biểu hiện: + Phương pháp kí hiệu: Biểu hiện các: nhà máy thuỷ điện đang xây dựng, nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, trạm biến áp 220kv, 500kv +Phương pháp kí hiệu đường chuyển động: biều hiện: Đường dây 500kvsông ngòi - Khả năng biểu hiện: Vị Trí của các nhà máy thuỷ, nhiệt điện, các trạm biến áp, số lượng các nhà máy thuỷ, nhiệt điện, các trạm biến áp .

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ -Bản đồ:Gió và bão ở Việt Nam -Nội dung thể hiện: Các loại gió và Đường di chuyển của bão ở Việt Nam Phương pháp thể hiện: +Kí hiệu đường chuyển động: Gió và bão được thể hiẹn bằng các mũi tên, hướng của mũi tên chỉ hướng gió: gió TN. Gió ĐB; độ lớn và độ dài chỉ cương độ của gió và bão; mầu xắc chỉ chất lượng của gió + Phương pháp biểu đồ bản đồ: biểu hiện các hoa gió: chỉ tần suất, hướng, tốc độ của các loại gôẳi các địa phương -Khả năng biểu hiện: Hướng chuyển động, tần suất, cường độ các loại gió, bão tác động đến nước ta

PowerPoint Presentation:

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ Bản đồ phân bố dân cư châu Á -Nội dung thể hiện: Phân bố dân cư châu Á Phương pháp thể hiện: + Phương pháp chấm điểm thể hiện mỗi điểm chấm tương ứng với 500000 người + Phương pháp kí hiệu : thể hiện các đô thị có quy mô từ 5 -> 8 triệu người - Khẩ năng biểu hiện: sự phân bố dân cư, và một số lượng dân cư nhất định trên các lãnh thổ ở châu Á

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP Điền thông tin cần thiết vào bảng sau : Tên bản đồ Phương pháp thể hiện Tên phương pháp Đối tượng thể hiện Khả năng biểu hiện

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ Tìm hiểu: 1.Các khái niệm: Vũ Trụ; Thiên Hà; Hệ Mặt Trời 2.Cùng một thời điểm Trái Đất tham gia mẫy chuyển động? kể tên các chuyển động đó 3.Sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất tạo ra những hệ quả nào? Trình bày các hệ quả đó .

authorStream Live Help