Dia ly 10 Bài 3- Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

Bài 3 : SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG. Giáo viên: Phan Vũ Phúc-THPT Thạnh Hóa:

Bài 3 : SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG . Giáo viên : Phan Vũ Phúc -THPT Thạnh Hóa

Kiểm tra bài cũ : :

Kiểm tra bài cũ : 1 : Có mấy cách biểu hiện đối tượng địa lí trên BÐ? PP kí hiệu và PP chấm điểm dùng để biểu hiện những đối tượng ÐL nào ? So sánh 2 PP này 2 : PP đường chuyển động và phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện những đối tượng ÐL nào ? So sánh hai PP này

Hỏi: Tại sao học địa lí cần phải có bản đồ ?:

HS thảo luận vai trò và trình bày cụ thể 1 ứng dụng của bản đồ trong học tập và đời sống ngoài các vd ô đã có trong SGK. Xung phong ph¸t biÓu ý kiến phát biểu của m×nh. Hỏi: Tại sao học địa lí cần phải có bản đồ ?

PowerPoint Presentation:

Quan sát Bản đồ khu vùc §N ¸. Cho biÕt vài ứng dụng của bản đồ này trong học tập và trong đời sống.

I. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống ::

1. Trong học tập : Là một phương tiện hữu ích để HS học tập tại lớp, ở nhà và trả lời các câu kiểm tra về ÐL Ý. 2. Bản đồ trong đời sống : Phương tiện sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày : - Bảng chỉ đường - Phục vụ trong các ngành sản xuất - Trong quân sự. I. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống :

1: GV yêu cầu HS phát biểu về những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng bản đồ trong học tập được nêu ra trong SGK.:

1 : GV yêu cầu HS phát biểu về những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng bản đồ trong học tập được nêu ra trong SGK.

2: H·y giải thích ý nghĩa của những vấn đề cần lưu ý đó và cho ví dụ thông qua một số bản đồ cụ thể.:

2 : H·y giải thích ý nghĩa của những vấn đề cần lưu ý đó và cho ví dụ thông qua một số bản đồ cụ thể.

PowerPoint Presentation:

II. Sử dụng bản đồ, atlát trong học tập . 1 . Một số vấn đề cần lưu ý : a. Chọn bản đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu b. Ðọc bản đồ phải tìm hiểu tỉ lệ của bản đồ và kí hiệu trên bản đồ c. Xác định phương hướng trên bản đồ

3.Hãy phõn tớch mối quan hệ tương hỗ giữa cỏc thành phần éL trờn bản đồ. GV:Hoàn thiện, bổ sung cỏc ý phõn tớch của HS .:

3.Hãy phõn tớch mối quan hệ tương hỗ giữa cỏc thành phần éL trờn bản đồ. GV:Hoàn thiện, bổ sung cỏc ý phõn tớch của HS .

2. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ, trong atlát : KL : Có thể dựa vào 1 bản đồ hoặc phối hợp nhiều bản đồ liên quan để phân tích các mối quan hệ, giải thích đặc điểm đối tượng.:

2. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ, trong atlát : KL : Có thể dựa vào 1 bản đồ hoặc phối hợp nhiều bản đồ liên quan để phân tích các mối quan hệ, giải thích đặc điểm đối tượng.

4. Củng cố : Nhận định của em về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống ?:

5. Dặn dò : - HS làm câu 2,3 trang 16 SGK. - Học bài, ôn lại tất cả các bài trước  Phục vụ bài thực hành . - Xem trước bài thực hành . 4. Củng cố : Nhận định của em về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống ?

Cảm ơn các thầy cô giáo cùng các em! Giờ học hôm nay đến đây kết thúc. Chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe! Các em luôn chăm ngoan học giỏi!:

Cảm ơn các thầy cô giáo cùng các em! Giờ học hôm nay đến đây kết thúc. Chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe! Các em luôn chăm ngoan học giỏi!

authorStream Live Help