Dia ly 9 Tiết 47 Bài 40- Thực hành- Đánh giá tiềm năng kinh tế của các

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Dia ly 9 Tiết 47 Bài 40- Thực hành- Đánh giá tiềm năng kinh tế của các https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 44: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo GV: Nịnh Thị Thuận Tổ KHXH - Trường THCS Tam Dị 2 hội giảng chào mừng ngày 26/3 Tiết 47 – Bài 40: Thực hành Đỏnh giỏ tiềm năng kinh tế của cỏc đảo ven bờ và tỡm hiểu về ngành cụng nghiệp dầu khớ GV: Lờ Thị Thực Tổ KHXH - Trường THCS Đại Hưng CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

KIỂM TRA BÀI CŨ :

KIỂM TRA BÀI CŨ 2.Tại sao ta phải phát triển tổng hợp kinh tế biển? 1.Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo ở nước ta?

PowerPoint Presentation:

Tiết 47 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Bài tập 1 Các hoạt động Các đảo có điều kiện thích hợp Nông ,Lâm nghiệp Cát Bà ,Lý Sơn ,Phú Quốc ,Côn Đảo Ngư nghiệp Cô Tô, Cái Bầu ,Cát Bà ,Cù lao Chàm,Phú Quý ,Côn Đảo,Hòn Khoai,Thổ Chu,Hòn Rái,Phú Quốc ,Lý Sơn Du lịch Các đảo trong Vịnh Hạ Long,Vịnh Nha Trang ,Cát Bà ,Côn Đảo ,Phú Quốc Dịch vụ biển Cái Bầu , Cát Bà , Trà Bản,Phú Quý , Côn Đảo , Hòn Khoai,Thổ Chu , Phú Quốc Bảng 40.1. Đánh giá tiềm năng các đảo ven bờ Các đảo Nông ,lâm nghiệp Ngư nghiệp Du lịch Dịch vụ biển Cát Bà X X X X Lý Sơn X X Côn Đảo X X X X Thổ Chu X X Phú Quý X X Phú Quốc X X X X Hòn Khoai X X Hãy xác định những đảo có điều kiện thích hợp nhất 1: Nông lâm nghiệp 2:Ngư nghiệp 3: Du lịch 4: Dịch vụ biển

PowerPoint Presentation:

I. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ Xác định trên lược đồ những đảo ven bờ có điều kiện phát triển kinh tế t ổng hợp ? Cát Bà Côn Đảo Phú Quốc Lược đồ một số đảo và quần đảo Việt Nam Tiết 47 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ  Những đảo có tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp là : Cát Bà,Côn Đảo,Phú Quốc

PowerPoint Presentation:

C ủng cố Dựa vào kiến thức đã học ,hãy nối tên các đảo và tỉnh cho phù hợp ? Các đảo Tỉnh 1.Cát Bà a. Bà Rịa – Vũng Tàu 2.Côn Đảo b. Bình Thuận 3.Lý Sơn c. Cà Mau 4.Phú Quốc d. Hải Phòng Thổ Chu đ. Kiên Giang 5. Cái Bầu, Cô Tô e. Quảng Ngãi 6. Phú Quý g. Quảng Ninh Các đảo Tỉnh 1.Cát Bà a. Hải Phòng 2.Côn Đảo b. Bà Rịa – Vũng Tàu 3.Lý Sơn c. Quảng Ngãi 4.Phú Quốc d. Kiên Giang Thổ Chu đ. Kiên Giang 5. Cái Bầu, Cô Tô e. Quảng Ninh 6. Phú Quý g. Bình Thuận Tiết 47 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

PowerPoint Presentation:

Tiết 47 BÀI 40 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Th ảo luận nhóm :mỗi bàn 1 nhóm Dựa vào biểu đồ ,hãy nhận xét tình hình khai thác,xuất khẩu dầu thô,nhập xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta ? Hình 40.1.Biểu đồ sản lượng dầu thô khai thác ,dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1999- 2003 1:Dầu thô khai thác 2:Dầu thô xu ất khẩu 3:X ăng dầu nhập khẩu I. Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ II.Ng ành công nghiệp dầu khí 4: Chế biến dầu khí

PowerPoint Presentation:

Tiết 47 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Đặc điểm :  Công nghiệp chế biến dầu khí chưa phát triển 1:Nhận xét tình hình khai thác dầu thô I. Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ II.Ng ành công nghiệp dầu khí  2:Nhận xét tình hình xuất khẩu dầu thô  Nước ta có trữ lượng dầu khí lớn và dầu mỏ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong những năm qua .Sản lượng dầu th ô tăng nhanh.  Toàn bộ lượng dầu khai thác được đều xuất khẩu dưới dạng dầu thô.  Lượng xăng dầu nh ập khẩu đã chế biến ngày càng lớn. 3:Nhận xét tình hình nhập khẩu xăng dầu 4: Nhận xét tình hình chế biến dầu khí

PowerPoint Presentation:

Tiết 47 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ II.Ng ành công nghiệp dầu khí Khai thác dầu Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển Mỏ Bạch Hổ Mỏ Rồng I. Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ

PowerPoint Presentation:

Tiết 47 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Chế biến dầu khí Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển Dung Quất ( Quảng Ngãi ) Phú Mỹ Vũng Rô ( Ph ú Yên) I. Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ II.Ng ành công nghiệp dầu khí

PowerPoint Presentation:

Tiết 47 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ II. NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Khai thác dầu khí Công nghiệp hóa dầu Công nghiệp chế biến khí Lọc dầu Hóa chất thô Sản xuất điện Hóa lỏng khí Sản xuất phân đạm -chất dẻo -cao su tổng hợp Hóa chất cơ bản Sơ đồ ngành công nghiệp dầu khí

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 3 C Ô N Đ Ả O T ên gọi khác của đảo Côn Lôn Ô H òn đảo mang tên một loài động vật H Ò N R Ấ I R N V G U P H Ú Q U Ố C H Ạ L O N V Ị N H V ịnh biển được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới Đảo có diện tích lớn nhất Việt nam V ùng nước ở ven bờ lục địa có nhiều đảo G Địa phương có dự án xây dựng nhà máy lọc dầu thứ hai ở nước ta V Ũ N G R Ô

PowerPoint Presentation:

I. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ Cát Bà Côn Đảo Phú Quốc Lược đồ một số đảo và quần đảo Việt Nam Tiết 47 THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ Những đảo có tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp là : Cát Bà,CônĐảo,Phú Quốc II.Ng ành công nghiệp dầu khí  Nước ta có trử lượng dầu khí lớn và dầu mỏ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong những năm qua .Sản lượng dầu thô tăng nhanh .  Toàn bộ lượng dầu khai thác được đều xuất khẩu dưới dạng dầu thô.  Lượng xăng dầu nhập khẩu đã chế biến ngày càng lớn .  Công nghiệp chế biến dầu khí chưa phát triển DUNG QUỐC V ŨNG RÔ BÀ RỊA –VŨNG TÀU

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 1/Bài vừa học : Nắm vững những nội dung đã học : Tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam 2/ Bài sắp học : ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG Bài 41: ĐỊA LÍ TỈNH HƯNG YÊN Vị trí ,phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên + Địa hình +Khí hậu +Thủy văn +Thổ nhưỡng +Tài nguyên sinh vật + Khoáng sản

PowerPoint Presentation:

Bài học đến đây kết thúc

authorStream Live Help