Dia ly 9 Tiết 39 Bài 34- Thực hành- Phân tích một số ngành công nghiệp

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chào quý thầy cô và các em học sinh Địa lí 9

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA : Đông Nam Bộ có những thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

PowerPoint Presentation:

Ngày10/02/2012 Tiết 39 Bài 34 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNGNGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ I. BÀI TẬP 1 :

I. Bài tập 1: Bảng 34.1. Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001( cả nước=100%) :

I. Bài tập 1: Bảng 34.1. Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001( cả nước=100%) Các ngành công nghiệp trọng điểm Sản phẩm tiêu biểu Tên sản phẩm Tỉ trọng so với cả nước(%) Khai thác nhiên liệu Dầu thô 100,0 Điện Điển sản xuất 47,3 Cơ khí - điện tử Động cơ điêden 77,8 Hóa chất Sơn hóa học 78,1 Vật liệu xây dựng Xi măng 17,6 Dệt may Quần áo 47,5 Chế biến lương thực thực phẩm Bia 39,8 Th ế n ào l à ng ành c ông nghiệp trọng điểm ?

PowerPoint Presentation:

-Công nghiệp trọng điểm là : ngành chiếm tỉ trọnglớn trong cơ cấu sản xuất công nghiệp,có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tác động mạnh tới các ngành kinh tế khác. - Nước ta có một số ngành công nghiệp trọng điểm như: chế biến nông, lâm, lâm, thủy sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,công nghiệp cơ khí và điện tử,công nghiệp dầu khí, điện,hóa chất và sản xuất vật liệu xây dựng.

:

Bảng 34.1. Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001( cả nước=100%) Hãy sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm theo tỉ trọng từ lớn đến bé so với cả nước? Các ngành công nghiệp trọng điểm Sản phẩm tiêu biểu Tên sản phẩm Tỉ trọng so với cả nước(%) Khai thác nhiên liệu Dầu thô 100,0 Điện Điển sản xuất 47,3 Cơ khí - điện tử Động cơ điêden 77,8 Hóa chất Sơn hóa học 78,1 Vật liệu xây dựng Xi măng 17,6 Dệt may Quần áo 47,5 Chế biến lương thực thực phẩm Bia 39,8

PowerPoint Presentation:

Hãy nêu các bước vẽ biểu đồ hình cột ?

PowerPoint Presentation:

CÁC BƯỚC VẼ BIỂU ĐỒ HèNH CỘT Bước 4 : Lập bảng chú giải và ghi tên biểu đồ Bước 2: Chia tỉ lệ tương ứng với bảng số liệu. Bước 1 : Vẽ hệ trục tọa độ vuông góc, điền đơn vị phù hợp lên đầu mút trục tung , hoành . Bước 3 : Vẽ từng cột thể hiện từng tiêu chí tương ứng với bảng số liệu 0 % Sản phẩm 10 Dầu thô Tên biểu đồ… 100%

PowerPoint Presentation:

Những ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng ưu thế rất cao so với cả nước?

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP 2 HOẠT ĐỘNG NHÓM : (3 PHÚT) Nhóm 1: câu a Nhóm 2: câu b Nhóm 3: câu c Nhóm 4,5: câu d Cỏc ngành cụng nghiệp trọng điểm ở Đụng Nam Bộ Sử dụng nguồn TN sẵn có trong vùng Đòi hỏi kĩ thuật cao Sử dụng nhiều lao động Vai trò

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP 2 Cỏc ngành cụng nghiệp trọng điểm ở Đụng Nam Bộ Sử dụng nguồn TN sẵn có trong vùng Đòi hỏi kĩ thuật cao Sử dụng nhiều lao động Vai trò Khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực thực phẩm.

PowerPoint Presentation:

II.BÀI TẬP 2 Cỏc ngành cụng nghiệp trọng điểm ở Đụng Nam Bộ Sử dụng nguồn TN sẵn có trong vùng Đòi hỏi kĩ thuật cao Sử dụng nhiều lao động Vai trò Khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực thực phẩm. C ơ khí-điện tử, khai thác nhiên liệu, hóa chất

PowerPoint Presentation:

II.BÀI TẬP 2 Cỏc ngành cụng nghiệp trọng điểm ở Đụng Nam Bộ Sử d ụng nguồn TN sẵn có trong vùng Đòi hỏi kĩ thuật cao Sử dụng nhiều lao động Vai trò Khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực thực phẩm. Công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm. Cơ khí -điện tử, khai thác nhiên liệu, hóa chất.

PowerPoint Presentation:

Vùng kinh tế Tỉ trọng công nghiệp(%) Trung du miền núi Bắc Bộ 5,5 Đồng bằng Sông Hồng 21,9 Bắc Trung Bộ 3,8 Duyên hải Nam Trung Bộ 5,8 Tây Nguyên 0,8 Đông Nam Bộ 48,1 Đồng bằng Sông Cửu Long 9,1 Không xác định 5,0 Bảng tỉ trọng công nghiệp của các vùng kinh tế năm 2004

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP 2 Cỏc ngành cụng nghiệp trọng điểm ở Đụng Nam Bộ Sử dụng nguồn TN sẵn có trong vùng Đòi hỏi kĩ thuật cao Sử dụng nhiều lao động Vai trò Khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực thực phẩm. Công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm. Cơ khí -điện tử, khai thác nhiên liệu, hóa chất. Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng công nghiệp cao nhất so với các vùng trong cả nước góp phần tăng GDP, tăng tỉ trọng hàng xuất khẩu, tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của cả nước, thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, giải quyết nhu cầu hàng hóa trong cả nước

PowerPoint Presentation:

Em hãy cho ở địa phương em có ngành công nghiệp nào phát triển và em làm gì phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay của địa phương ? CÂU HỎI BÀI TẬP CỦNG CỐ: Các em hãy nhắc lại nội dung bài học hôm nay

PowerPoint Presentation:

H ƯỚNG D ẪN H ỌC SINH T Ự H ỌC : -Ho àn th ành b ài th ực h ành trong tập bản đồ bài 34 -Chuẩn bị bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long +Quan sát H35.1, H35.2, H35.3... +Trả lời các câu hỏi trong bài 35

authorStream Live Help