Dia ly 9 Tiết 38 Bài 33- Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

địa lí 9 Tiết 35 - Bài 31: Vùng đông nam bộ Giáo Viên: Lê Thị Hà

PowerPoint Presentation:

Giới thiệu bài : Ở bài học trước chúng ta đã biết Đông Nam Bộ là vùng phát triển rất năng động,có nền kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước. Nhưng sự năng động ấy được biểu hiện cụ thể như thế nào trong công nghiệp, nông nghiệp chúng ta chưa rõ. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ vấn đề trên. Tiết 36- Bài 32: vùng đông nam bộ (tiếp theo)

PowerPoint Presentation:

Tiết 36- Bài 32: vùng đông nam bộ (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế. Nghiên cứu nội dung Sgk cho biết đặc điểm sản xuất CN của vùng Đông Nam Bộ trước giải phóng (1975)? IV. Tình hình phát triển kinh tế. Nội Dung Trước 1975: Công nghiệp phụ thuộc, cơ cấu đơn giản, phân bố nhỏ hẹp... Sau 1975: cơ cấu sản xuất CN như thế nào? Gồm những ngành CN quan trọng nào phát triển...? 1. Công nghiệp. 1. Công nghiệp.

PowerPoint Presentation:

Tiết 36- Bài 32: vùng đông nam bộ (tiếp) IV. Tình hình phát triển kinh tế. 1. Công nghiệp. Bảng 32.1: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước năm 2002. (%)  Khu vực công nghiệp – xây dựng của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao (59,3% ) trong cơ cấu kinh tế của vùng và cao hơn mức trung bình của cả nước. IV. Tình hình phát triển kinh tế. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP 38,5 38,5 23,0 Cả nước 34,5 59,3 6,2 Đông Nam Bộ Dịch vụ Công nghiệp – Xây dựng Nông, lâm, ngư nghiệp Khu vực Vùng Nội Dung Dựa vào bảng 32.1, hãy nhận xét tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước?

PowerPoint Presentation:

 Cơ cấu sản xuất công nghiệp đa dạng, cân đối gồm các ngành CN quan trọng như: khai thác dầu khí, cơ khí, điện tử, chế biến LT–TP, sản xuất hàng tiêu dùng … IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối gồm nhiều ngành quan trọng Nội Dung Dựa vào H32.2 hãy nhận xét về cơ cấu ngành CN của vùng Đông Nam Bộ?

PowerPoint Presentation:

IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. Qua hình 32.2, hãy nhận xét sự phân bố sản xuất CN ở Đông Nam Bộ? -Lên xác định trên bản đồ các trung tâm CN lớn.  Sản xuất công nghiệp phân bố tập trung, hình thành các trung tâm công nghiệp lớn là: Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn Nội Dung

PowerPoint Presentation:

KCN Sóng Thần (Bình Dương) Một KCN ở TP. HCM KCN Biên Hoà (Đồng Nai) Một góc khu CN ở TP.HCM

PowerPoint Presentation:

IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn Nội Dung Vì sao sản xuất CN tập trung chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh? Lợi thế của Thành phố HCM: -Có vị trí địa lí thuận lợi -Nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao -Cơ sở hạ tầng phát triển -Chính sách phát triển luôn đi đầu... 

PowerPoint Presentation:

IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn Nội Dung Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết em hãy cho biết những khó khăn trong phát triển CN ở vùng Đông Nam Bộ? Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và sự năng động của vùng, lực lượng lao động tại chỗ ít, công nghệ chậm đổi mới, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao... Dựa vào sự hiểu biết của mình em hãy kể một hiện tượng về ô nhiễm môi trường đã xảy ra vừa qua ở Đông Nam Bộ?

PowerPoint Presentation:

Mời các em quan sát hình ảnh sau: Nước thải của nhà máy Vê đan xả xuống sông Thị Vải ( Đồng Nai ) Hệ thống xả nước thải bí mật của Cty Vê đan ra sông Thị Vải (Đồng Nai )

PowerPoint Presentation:

Quan sát đoạn phim sau:

PowerPoint Presentation:

Qua đoạn phim và hình ảnh vừa xem các em có suy nghĩ gì? “Hãy bảo vệ môi trường sống của chúng ta”

PowerPoint Presentation:

Công nghiệp có vai trò quan trọng không chỉ trong vùng mà còn đóng góp một tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế cả nước. Còn nông nghiệp thì sao? Có đặc điểm phát triển như thế nào ? Chúng ta nghiên cứu mục 2-Nông nghiệp

PowerPoint Presentation:

2. Nông nghiệp: Bảng 32.1: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002. (%) Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp – Xây dựng Dịch vụ Đông Nam Bộ 6,2 59,3 34,5 Cả nước 23,0 38,5 38,5 Dựa vào bảng 32.1, hãy nhận xét tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước?  Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp của Đông Nam Bộ chiến tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của vùng. Song vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn 2. Nông nghiệp. Khu vực Vùng Nội Dung

PowerPoint Presentation:

IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. 2. Nông nghiệp. Nội Dung Nhóm 1,3: Dựa vào bảng 32.2-Sgk nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ? Nhóm 2,5: Dựa vào điều kiện nào mà cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ? Nhóm 4,6: Cây công nghiệp lâu năm nào chiếm diện tích lớn nhất? Vì sao cây CN đó lại được trồng nhiều ở vùng này? Trồng trọt. Thảo luận nhóm: 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2’ - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn

PowerPoint Presentation:

IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. 2. Nông nghiệp. Nội Dung Nhóm 1,3: Dựa vào bảng 32.2-Sgk nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ? Nhóm 2,5: Dựa vào điều kiện nào mà cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ? Nhóm 4,6: Cây công nghiệp lâu năm nào chiếm diện tích lớn nhất? Vì sao cây CN đó lại được trồng nhiều ở vùng này? Trồng trọt. Thảo luận nhóm: 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1’ stop - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn

PowerPoint Presentation:

Cây công nghiệp Diện tích (nghìn ha) Địa bàn phân bố chủ yếu Cao su 281,3 Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai Cà phê 53,6 Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu Hồ tiêu 27,8 Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai Điều 158,2 Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương Bảng 32.2: Cơ cấu cây CN lâu năm của vùng Đông Nam Bộ, năm 2002. IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các TTCN lớn 2. Nông nghiệp. Trồng trọt. - Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều...

PowerPoint Presentation:

IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các TTCN lớn 2. Nông nghiệp. Trồng trọt. - Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước: cao su, cà phê, hồ tiêu, điều... mía đường, đậu tương, thuốc lá và cây ăn quả Quan sát ảnh vừa xem cho biết ngoài cây CN lâu năm vùng còn có các loại cây nào nữa?

PowerPoint Presentation:

Vùng có thế mạnh để phát triển cây CN: Đất ba dan và đất xám Khí hậu cận xích đạo, nóng ẩm Tập quán và kinh nghiệm sản xuất Có nhiều cơ sở CN chế biến, Thị trường xuất khẩu rộng lớn Dựa vào điều kiện nào mà cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ?  Xuất khẩu nông sản

PowerPoint Presentation:

Vì sao cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ?  Cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ với diện tích 281,3 nghìn ha là vì: Là vùng có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp với cây cao su. Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng và lấy mủ cao su. Có nhiều cơ sở chế biến và đặc biệt cây cao su có thị trường tiêu thụ rộng lớn, ổn định.

PowerPoint Presentation:

Nuôi heo theo phương pháp công nghiệp IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các TTCN lớn 2. Nông nghiệp. Trồng trọt. - Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước. b. Chăn nuôi: b. Chăn nuôi: Qua các hình ảnh, em hãy cho biết tình hình phát triển chăn nuôi, nuôi trồng ở Đông Nam Bộ?

PowerPoint Presentation:

IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các TTCN lớn 2. Nông nghiệp. Trồng trọt. - Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước. b. Chăn nuôi: - Chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng theo hướng cụng nghiệp. - Nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản nước mặn, nước lợ đem lại nguồn lợi lớn. - Phát triển thuỷ lợi (xây hồ chứa nước ….) - Bảo vệ rừng đầu nguồn - Tiêm phòng cho vật nuôi, vệ sinh chuồng trại. b. Chăn nuôi: Vấn đề cần quan tâm để phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là gì? Liªn hÖ ë ®Þa ph­¬ng (Vïng t©y nguyªn)

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình 32.2, xác định vị trí hồ Dầu Tiếng và hồ thuỷ điện Trị An? Nêu vai trò của hai hồ chứa nước này đối với sự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ? 1. Hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh là công trình thuỷ lợi lớn nhất nước ta. Rộng 270 Km2, chứa 1,5 tỉ m3 nước, đảm bảo nước tưới cho hơn 170 nghìn ha đất thường xuyên thiếu nước về mùa khô của tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi thuộc Tp HCM. 2. Hồ thuỷ điện Trị An có vai trò điều tiết nước cho nhà máy thuỷ điện Trị An (công suất 400 MW) và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của người dân tỉnh Đồng Nai.

CỦNG CỐ:

CỦNG CỐ 1. Vì sao cây cao su được trồng nhiều ở vùng Đông Nam Bộ? Điều kiện khí hậu, ®Êt, địa hình thuận lợi Là cây công nghiệp trọng điểm Có nhiều cơ sở chế biến, thi trường tiêu thụ rộng lớn Cả 3 đều đúng 2. §äc tªn vµ xác định trên bản đồ vị trí các trung tâm công nghiệp lớn của Đông Nam Bộ

PowerPoint Presentation:

3.Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ có sự thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất? - Chiếm tỉ trọng -Cơ cấu sản xuất Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu - Từ sau khi đất nước thống nhất sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ có sự thay đổi là: cao trong cơ cấu kinh tế của vùng. đa dạng, cân đối, gồm nhiều ngành quan trọng. - Hình thành các trung tâm CN lớn:

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học bài hôm nay -Trả lời câu hỏi 1,2; làm bài tập 3-vẽ biểu đồ (Sgk) -Nghiên cứu trước bài 33 Tiết học đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em đã chú ý theo dõi.

authorStream Live Help