Dia ly 9 Tiết 36 Bài 31- Vùng Đông Nam Bộ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Môn Địa lí Chào mừng các thầy, cô giáó về dự tiết học

PowerPoint Presentation:

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Hình 31.1: lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - Gồm các tỉnh và thành phố: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. - Diện tích: 23 550 km2 - Dân số: 10,9 triệu người (năm 2003)

PowerPoint Presentation:

I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Lược đồ các nước Đông Nam á TP Hồ Chí Minh Hình 31.1: Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ Rất thuận lợi cho giao lưu kinh tế văn hóa với đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và với các nước trong khu vực Đông Nam á

PowerPoint Presentation:

Khai thác dầu khí trên biển Vũng Tàu biển nha trang

PowerPoint Presentation:

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Hình 31.1: Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: II . Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Địa hình Khí hậu Sông ngòi Tài nguyên: Đất, rừng, biển, khoáng sản

PowerPoint Presentation:

TP Hồ Chí Minh

PowerPoint Presentation:

Rừng Nam Cát Tiên Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ? Cân bằng sinh thái Duy trì nguồn sinh thuỷ Hạn chế xói mòn đất đai…  Là cơ sở để phát triển kinh tế bền vững.

PowerPoint Presentation:

Rừng Nam Cát Tiên

PowerPoint Presentation:

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: II . Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: III. Đặc điểm dân cư - xã hội: Là vùng đông dân Nguồn lao động dồi dào, có kỹ thuật cao Trình độ dân trí cao.

PowerPoint Presentation:

Tiªu chÝ §¬n vÞ tÝnh §«ng Nam Bé C¶ n­íc MËt ®é d©n sè Ng­êi/km 2 434 233 TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè % 1,4 1,4 TØ lÖ thÊt nghiÖp ë ®« thÞ % 6,5 7,4 TØ lÖ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n % 24,8 26,5 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi mét th¸ng * Ngh×n ®ång 527,8 295,0 TØ lÖ ng­êi biÕt ch÷ % 92,1 90,3 Tuæi thä trung b×nh N¨m 72,9 70,9 TØ lÖ d©n sè thµnh thÞ * % 55,5 23,6 Bảng 31.2: Bảng một số chỉ tiêu dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ

PowerPoint Presentation:

Tiêu chí Đơn vị tính Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên Hải Nam trung Bộ Đông Nam Bộ Cả nước Mật độ dân số Người/km2 1179 195 183 434 233 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số % 1,1 1,5 1,5 1,4 1,4 Tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị % 9,3 6,5 7,4 Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn % 26 24,8 26,5 Thu nhập bình quân đầu người một tháng * Nghìn đồng 280,3 212,4 252,8 527,8 295,0 Tỉ lệ người biết chữ % 94,5 91,3 90,6 92,1 90,3 Tuổi thọ trung bình Năm 73,7 70,2 70,7 72,9 70,9 Tỉ lệ dân số thành thị * % 19,9 12,4 26,1 55,5 23,6 Bảng một số chỉ tiêu dân cư, xã hội ở một số vùng so với cả nước

PowerPoint Presentation:

Chợ Bến Thành Dinh Thống Nhất Chợ Bến Thành

PowerPoint Presentation:

Quang cảnh Côn Đảo

PowerPoint Presentation:

BãI biển vũng tàu

PowerPoint Presentation:

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: II .Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: III. Đặc điểm dân cư - xã hội: Là vùng đông dân Nguồn lao động dồi dào, có kỹ thuật cao Trình độ dân trí cao. Trình độ phát triển kinh tế xã hội cao hơn hẳn so với các vùng khác. Có nhiều di tích lịch sử, văn hoá  ý nghĩa lớn để phát triển du lịch. Hình 31.1:Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ

PowerPoint Presentation:

Công Viên Đầm Sen Khu du lịch Suối Tiên Biển Vũng Tàu

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Các loại đất có diện tích lớn nhất vùng Đông Nam Bộ là: Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Đất feralit, đất badan. B. Đất phù sa, đất khác. C. Đất xám, đất badan. D. Đất badan, đất phù sa. Bài tập củng cố

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học bài. - Hoàn thành các bài tập trong tập bản đồ. - Chuẩn bị trước bài sau, sưu tầm tranh ảnh về tình hình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ. - Hướng dẫn bài tập 3/ SGK 116 Biểu đồ dân số thành thị và nông thôn ở TP HCM % Năm 1995 2000 2002 25 75

PowerPoint Presentation:

Chúc các em học tốt Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ

authorStream Live Help