Dia ly 9 Tiết 34 Bài 29- Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QÚY THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 9/2 MÔN: ĐỊA LÍ 9 GV thực hiện: Nguyễn Văn Đắc trường thcs đoàn Giỏi

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Đ S 1. Là vùng không giáp biển 2. Nơi bắt nguồn các dòng sông chảy về vùng lãnh thổ lân cận 3. Khí hậu nhiệt đới, tác động mạnh của gió mùa đông Bắc 4. Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô 5. Thường bị bão vào thu đông 6. Có diện tích đất badan rộng lớn màu mỡ 7. Có nhiều mỏ vàng, titan 8. Là vùng thưa dân nhất nước ta 9. Cơ sở vật chất kĩ thuật và kết cấu hạ tầng phát triển mạnh 10. Cồng Chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể thế giới X X X X X X X X X X Đọc và nhận xét các ý sau đây. Ý nào đúng, ý nào sai so với đặc điểm tự nhiên và dân cư-xã hội vùng Tây Nguyên?

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Nông nghiệp 1 2 3 Dựa vào lược đồ cho biết các loại cây công nghiệp nào trồng chủ yếu ở Tây Nguyên? - Cây công nghiệp phát triển mạnh: cà phê, cao su, chè… Tình hình sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên gần đây phát triển thế nào? Lược đồ kinh tế Tây Nguyên

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Nông nghiệp - Cây công nghiệp phát triển mạnh: cà phê, cao su, chè… Dựa vào biểu đồ nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê so với cả nước. Vì sao cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng này ? - Cà phê trồng nhiều nhất cả nước 1995 1998 2001

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Nông nghiệp - Cây công nghiệp phát triển mạnh: cà phê, cao su, chè… - Cà phê trồng nhiều nhất cả nước Xác định trên bản đồ các vùng trồng nhiều cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên. Tỉnh trồng cà phê nhiều nhất? Sự phát triển mở rộng diện tích trồng cà phê có ảnh hưởng gì đến tài nguyên rừng, tài nguyên nước? tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk Lược đồ kinh tế Tây Nguyên cp Kon Tum Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Gia Lai Lâm Đồng có diện tích trồng chè lớn nhất nước; trồng hoa, rau quả ôn đới ở Đà Lạt. Diện tích trồng cà phê Tây Nguyên 450.000 ha ( 4/5 dt cả nước), Đắk Lắk 259.000 ha. Tây Nguyên là vùng trồng cao su lớn thứ hai sau ĐNB chủ yếu ở Gia Lai, Đắk Lắk.

PowerPoint Presentation:

Hoa bạch hồng Đà Lạt Dâu tây Đà Lạt Rau củ quả hoa mimosa

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Cây công nghiệp phát triển mạnh: cà phê, cao su, chè… - Cà phê trồng nhiều nhất cả nước, Qua xem ảnh ngoài cây công nghiệp, trong vùng còn phát triển những loại cây, con gì ? - Ngoài ra còn trồng cây lương thực, hoa, rau quả ôn đới, nuôi gia súc lớn. 1. Nông nghiệp tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk. Vì sao vùng Đà Lạt trồng được nhiều loại rau ôn đới?

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Cây công nghiệp phát triển mạnh: cà phê, cao su, chè… - Cà phê trồng nhiều nhất cả nước, Năm Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Cả vùng TN 2004 2006 2008 0,7 0,8 1.0 3,0 3,7 4,0 6,0 6,4 6,6 1,8 2,0 2,3 4,5 5,0 6,3 16,0 17,9 20,5 Bảng 29.1. Giá trị sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên ( giá so sánh 1994, nghìn tỉ đồng) Dựa vào bảng 29.1 em hãy nhận xét tình hình phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên. Tại sao hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng về giá trị sản xuất nông nghiệp? 1. Nông nghiệp tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk. - Ngoài ra còn trồng cây lương thực, hoa, rau quả ôn đới, nuôi gia súc lớn.

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Cây công nghiệp phát triển mạnh: cà phê, cao su, chè… - Cà phê trồng nhiều nhất cả nước, - Ngoài ra còn trồng cây lương thực hoa, rau quả ôn đới, nuôi gia súc lớn. 1. Nông nghiệp tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk.

PowerPoint Presentation:

Diện tích và độ che phủ rừng của Tây Nguyên so với cả nước( năm 2003) DiÖn tÝch (triÖu ha) §é che phñ (%) T©y Nguyªn 3 54,8 C¶ n­íc 11,6 36,4 Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Cây công nghiệp phát triển mạnh: cà phê, cao su, chè… - Cà phê trồng nhiều nhất cả nước, - Ngoài ra còn trồng cây lương thực hoa, rau quả ôn đới, nuôi gia súc lớn. - Lâm nghiệp phát triển mạnh Nhận xét tỉ lệ che phủ rừng Tây Nguyên so cả nước. 1. Nông nghiệp tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk. gắn khai thác với chế biến, trồng mới và bảo vệ rừng. Cần phải khai thác rừng như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Cây công nghiệp phát triển mạnh: cà phê, cao su, chè… - Cà phê trồng nhiều nhất cả nước, - Ngoài ra còn trồng cây lương thực, hoa, rau quả ôn đới, nuôi gia súc lớn. - Lâm nghiệp phát triển mạnh 1. Nông nghiệp tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk gắn khai thác với chế biến, trồng mới và bảo vệ rừng. Khó khăn trong phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên là gì ? Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong cơ cấu kinh tế ở Tây Nguyên Một vườn cà phê ở huyện Lăk, Dăk Lăk đang trổ hoa èo uột vì khô hạn (ảnh chụp ngày 21-2-2009).

PowerPoint Presentation:

A B C D Chúc mừng bạn! Ồ ! Tiếc quá. Bạn thử lần nữa xem ! Cố gắng lên! Trồng cà phê nhiều nhất cả nước CH: Đặc điểm nào sau đây không đúng với nông nghiệp Tây Nguyên? Lâm nghiệp phát triển mạnh Trồng hoa, rau quả ôn đới, nuôi gia súc lớn Khai thác nuôi trồng thủy sản phát triển

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Nông nghiệp 2. Công nghiệp 2002 2006 2008 Tây Nguyên 2,3 4,1 5,8 Cả nước 261,1 468,6 647,2 Bảng 29.2. Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước ( giá so sánh 1994, nghìn tỉ đồng) 0,9% 252,2% 100% 247,9% 100% 100% Dựa bảng 29.2. em hãy cho biết năm 2008 tỉ trọng công nghiệp ở Tây Nguyên so cả nước là bao nhiêu? Dựa bảng 29.2. em hãy tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước ( lấy 2002=100%). Nêu nhận xét về tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên. - Chiếm tỉ trọng nhỏ so cả nước ( 0,9 % năm 2008), nhưng đang phát triển nhanh.

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Nông nghiệp 2. Công nghiệp Chiếm tỉ trọng nhỏ so cả nước ( 0,9 % năm 2008), nhưng đang phát triển nhanh. LƯỢC ĐỐ KINH TẾ TÂY NGUYÊN Dựa vào lược đồ cho biết vùng có những ngành công nghiệp nào? - Các ngành: thủy điện, khai thác chế biến gỗ, chế biến cà phê xuất khẩu. Xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp các nhà máy thủy điện của vùng. Việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên có ý nghĩa thế nào? 1 Khai thác thế mạnh thủy năng phục vụ sản xuất, sinh hoạt, hồ thủy điện cung cấp nước mùa khô…

PowerPoint Presentation:

Khai thác bôxit CÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN TRÊN TÂY NGUYÊN

PowerPoint Presentation:

A B C D Chúc mừng bạn! Ồ ! Tiếc quá. Bạn thử lần nữa xem ! Cố gắng lên! CH: Đặc điểm nào sau đây không đúng với công nghiệp Tây Nguyên? Chiếm tỉ trọng nhỏ so cả nước Phát triển thủy điện trên sông Xê Xan, Xrê Pôk Khai thác chế biến gỗ, chế biến cà phê xuất khẩu. Sản xuất hàng tiêu dùng phát triển.

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Nông nghiệp 2. Công nghiệp 3. Dịch vụ

PowerPoint Presentation:

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin Đua voi ở Bản Đôn- Đắk Lắk (tháng 3) Tại đây có đỉnh núi Chư Yang Sin (2.442 mét) cao nhất hệ thống núi cao cực Nam Trung Bộ. Cách thành phố Đà Lạt 12km thuộc địa phận huyện Lạc Dương – Lâm Đồng Đỉnh Langbiang nằm ở độ cao 2.167 m

PowerPoint Presentation:

Thành phố Đà Lạt Thác gougah – Đà Lạt Fesivan hoa Đà Lạt 2007

PowerPoint Presentation:

Lễ khai mạc chính thức sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h (12/11 /2009 ) trên VTV2. ( diễn ra trong 3 ngày đến 15/11/2009) Festival cồng chiêng quốc tế 2009

PowerPoint Presentation:

Ngày 9/6/2009. Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên khởi công xây dựng Nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu hiện đại tại TP Buôn Ma Thuột (Đắ k Lắ k ) với công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm lớn nhất Việt Nam . Cùng với dây chuyền rang – xay – đóng gói khép kín theo công nghệ của Đức, một dây chuyền tách cafein với công suất lớn nhất châu Á là 20.000 tấn/năm . Dự kiến sau 18 tháng thi công, Nhà máy đưa vào vận hành.

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Nông nghiệp 2. Công nghiệp 3. Dịch vụ Tây Nguyên có tiềm năng phát triển mạnh những ngành dịch vụ nào? - Là vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ hai, cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. - Du lịch sinh thái và du lịch văn hóa có điều kiện phát triển mạnh. - Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng. Thành phồ du lịch nổi tiếng của vùng ?

PowerPoint Presentation:

Hồ suối Vàng Hồ Than Thở Thác Cam Ly Công viên hoa Đà Lạt

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo) IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Nông nghiệp 2. Công nghiệp 3. Dịch vụ V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ. Xác định trên bản đồ thành phố Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt. - Ba trung tâm kinh tế quan trọng :Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt. Những quốc lộ nối các thành phố này với TPHCM và các cảng biển DHNTB? - Đọc SGK cho biết chức năng ba thành phố này? Lược đồ kinh tế Tây Nguyên 19 26 20

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Trò chơi lật ô chữ đoán hình nền 1 2 3 4 5 6 N

PowerPoint Presentation:

Câu 1 : Cà phê được trồng nhiều ở Tây Nguyên vì: A. Đất badan màu mỡ B. Khí hậu thích hợp C. Lao động dồi dào có kĩ thuật cao D. Câu A+B đúng

PowerPoint Presentation:

Câu 2 : Ngành công nghiệp chưa phát triển mạnh ở Tây Nguyên là: A. Thủy điện B. Khai thác bôxit C. Khai thác và chế biến gỗ D. Chế biến cà phê xuất khẩu

PowerPoint Presentation:

Câu 3 : Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản: A. Đứng đầu cả nước B. Thứ hai sau đồng bằng sông Cửu Long C. Thứ hai sau Đông Nam Bộ D. Thứ ba sau đồng bằng sông Hồng

PowerPoint Presentation:

Câu 4 : Tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn nhất Tây Nguyên là: A. Kon Tum B. Gia Lai C. Đắk Lắk D. Lâm Đồng

PowerPoint Presentation:

Câu 5 : Khó khăn lớn đối với sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên là: A. Thiếu nước vào mùa khô B. Thừa nước vào mùa mưa C. Giá cả nông sản biến động mạnh D. Câu A+C đúng.

PowerPoint Presentation:

Câu 6 : Nhà máy thủy điện nào không thuộc vùng Tây Nguyên? A. Yaly B. Xê Xan C. Buôn Kuôp D. Trị An

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc và chuẩn bị bài thực hành tiết sau, bài 30. +Ôn lại đặc điểm đất, khí hậu của Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên; các cây công nghiệp thế mạnh của 2 vùng.

PowerPoint Presentation:

Bài học đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh đã tham gia tiết học này!

PowerPoint Presentation:

- Nhà Rông là một kiểu nhà sàn đặc trưng, đây là ngôi nhà cộng đồng, dùng làm nơi tụ họp của dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên . - Nhà Rông được xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu của chính núi rừng Tây Nguyên như cỏ tranh , tre , gỗ, lồ ô ... và được xây cất trên một khoảng đất rộng, nằm ngay tại khu vực trung tâm của buôn. - Nhà Rông là ngôi nhà to hơn nhiều so với nhà bình thường, có kiến trúc cao. Có những ngôi nhà cao tới 18 m, với đặc điểm là mái nhọn xuôi dốc hình lưỡi búa vươn lên bầu trời với một dáng vẻ mạnh mẽ. - Nhà Rông là nơi thực thi các luật tục, nơi tiếp khách, nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của buôn làng , nơi già làng tập hợp dân làng để bàn luận những việc quan trọng của buôn làng, của đất nước. Đây cũng là nơi thể hiện các lễ hội tâm linh cộng đồng và là nơi các thế hệ nghệ nhân già truyền đạt lại cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa truyền thống ... - Ngoài ra nhà Rông còn là nơi lưu giữ các hiện vật truyền thống: cồng , chiêng , trống , vũ khí , đầu các con vật hiến sinh trong các ngày lễ.

authorStream Live Help