Dia ly 9 Tiết 30 Bài 27- Thực hành- Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và D

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN võ nhai NĂM HỌC 2010-2011 Giáo viên: xxx Đơn vị: Trường THCS Liên Minh Dự thi môn: Địa lí Võ Nhai, tháng 11 năm 2010

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Em hãy chỉ ra những nét tương đồng về điều kiện tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Củng cố sự hiểu biết về cơ cấu kinh tế biển ở cả hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ (vùng Duyên hải miền Trung). Bao gồm hoạt động của các hải cảng, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, nghề muối, du lịch và dịch vụ biển. 2. Kĩ năng - Tiếp tục rèn kĩ năng đọc bản đồ, phân tích số liệu thống kê để trình bày kiến thức. 3. Thái độ - Thấy được vai trò của phát triển tổng hợp kinh tế biển trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Nội dung 1 Dựa vào các hình 24.3 và 26.1 trong SGK hoặc Át lát Địa lí Việt Nam, hãy xác định: - Các cảng biển - Các bãi cá, bãi tôm. - Các cơ sở sản xuất muối. - Những bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. HOẠT ĐỘNG NHÓM- THỜI GIAN 8 PHÚT Nhóm số chẵn xác định - Các cảng biển - Các bãi cá, bãi tôm Nhóm số lẻ xác định - Các cơ sở sản xuất muối - Các bãi biển có giá trị du lịch Yêu cầu: - Xác định trên bản đồ SGK hoặc Át lát địa lí, viết vào phiếu học tập. Nhóm trưởng hoặc một thành viên thay mặt nhóm xác định trên bản đồ chung trên bảng.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Th.Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận PHIẾU HỌC TẬP

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Lược đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị T.T Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Cửa Lò Nhật Lệ Chân Mây Đà Nẵng Dung Quất Quy Nhơn Ba Ngòi, Cam Ranh Vũng Áng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X THÔNG TIN PHẢN HỒI (Nhóm chẵn)

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Lược đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị T.T Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Cửa Lò Nhật Lệ Chân Mây Đà Nẵng Dung Quất Quy Nhơn Ba Ngòi, Cam Ranh Vũng Áng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X THÔNG TIN PHẢN HỒI (Nhóm lẻ) Sa Huỳnh Cà Ná Sầm Sơn Cửa Lò Nhật Lệ Lăng Cô Non Nước Sa Huỳnh Nha Trang Cà Ná Mũi Né Thiên Cầm

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị T.T Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Cửa Lò Nhật Lệ Chân Mây Đà Nẵng Dung Quất Quy Nhơn Ba Ngòi, Cam Ranh Vũng Áng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sa Huỳnh Cà Ná Sầm Sơn Cửa Lò Nhật Lệ Lăng Cô Non Nước Sa Huỳnh Nha Trang Cà Ná Mũi Né Thiên Cầm Nhận xét tiềm năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Đánh cá ngừ ở đảo Nam Yết Nuôi cá lồng (Phú Yên) Chế biến thủy sản Bến tàu (Quảng Ngãi)

PowerPoint Presentation:

Bãi biển Sầm Sơn Bãi biển Đại Lãnh Cáp treo vượt biển TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

PowerPoint Presentation:

Nhà máy lọc dầu Dung Quất TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Khai thác cát thủy tinh

PowerPoint Presentation:

Cảng Chân Mây Cảng Dung Quất NM đóng tàu Cam Ranh TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Đóng tàu ở Sa Huỳnh

PowerPoint Presentation:

Nội dung 2 : Căn cứ vào bảng số liệu sau: Bảng 27.1. Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 (nghìn tấn) Hãy tính tỉ trọng (%) về sản lượng thủy sản của từng vùng và toàn Duyên hải miền Trung và điền vào bảng theo mẫu? Toàn vùng Duyên hải miền Trung Bắc Trung Bộ (%) Duyên hải Nam Trung Bộ (%) Nghìn tấn % Nuôi trồng Khai thác 58.4% 23.7% 41.6% 76.3% So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ? TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Nuôi trồng 38.8 27.6 Khai thác 153.7 493.5 66.4 647.2 100 100 Vì sao lại có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng?

PowerPoint Presentation:

ĐÁNH GIÁ Để phát triển tổng hợp kinh tế biển ở toàn vùng Duyên hải miền Trung chúng ta cần phải chú ý điều gì? HƯỚNG DẪN HỌC TẬP - Về nhà viết báo cáo thực hành (theo số liệu năm 2008) - Chuẩn bị bài 28 Vùng Tây Nguyên. Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ 2002 2008 (*) 2002 2008 (*) Nuôi trồng 38.8 89.7 27.6 65.6 Khai thác 153.7 219.6 493.5 610.7 TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Qua bảng số liệu sau em hãy nhận xét sản lượng thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có gì thay đổi sau 6 năm? (*) Theo Niên giám thống kê năm 2009 (Đơn vị: Nghìn tấn)

PowerPoint Presentation:

Bài giảng đến đây là kết thúc chúc các thầy cô mạnh khỏe công tác tốt Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi

PowerPoint Presentation:

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM (Thời gian 8 phút) Tỉnh Các cảng biển Bãi cá Bãi tôm CSSX muối Bãi biển đẹp Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị T.T Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Nhóm chẵn Nhóm lẻ

PowerPoint Presentation:

NGHỆ AN QUẢNG BÌNH QUẢNG TRỊ THỪA THIÊN-HUẾ HÀ TĨNH Cg. Vũng Áng Cg. Nhật Lệ Cg. Cửa Lò Cg. Chân Mây QUẢNG NAM BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN KHÁNH HÒA NINH THUẬN BÌNH THUẬN Cg. Dung Quất Cg. Đà Nẵng Cg. Quy Nhơn Cg. Ba Ngòi Cg. Cam Ranh TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

PowerPoint Presentation:

NGHỆ AN QUẢNG BÌNH QUẢNG TRỊ THỪA THIÊN-HUẾ HÀ TĨNH Cg. Vũng Áng Cg. Nhật Lệ Cg. Cửa Lò Cg. Chân Mây QUẢNG NAM BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN KHÁNH HÒA NINH THUẬN BÌNH THUẬN Cg. Dung Quất Cg. Đà Nẵng Cg. Quy Nhơn Cg. Ba Ngòi Cg. Cam Ranh TIẾT 29 BÀI 27 THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

authorStream Live Help