Dia ly 9 Tiết 14 Bài 13- Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của d

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Phòng giáo dục và đào tạo lục ngạn Trường trung học cơ sở tân mộc Môn: Địa lí 9 các thày cô giáo về dự giờ Nhiệt liệt chào mừng GIáo viên thực hiện: hà văn lâm

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 1. Cơ cấu ngành dịch vụ

PowerPoint Presentation:

H13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ,năm 2002(%)

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 1. Cơ cấu ngành dịch vụ * Gồm: - Dịch vụ tiêu dùng. - Dịch vụ sản xuất. - Dịch vụ công cộng.

PowerPoint Presentation:

H13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ,năm 2002(%)

PowerPoint Presentation:

Chợ Siêu thị Khách sạn Ngân hàng Sân gôn Đồng Mô Hà Tây-Hà Nội

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 1. Cơ cấu ngành dịch vụ - Dịch vụ là hoạt động kinh tế đáp ứng nhu cầu, sản xuất và sinh hoạt của con người. - CH. Chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở lên đa dang? - Kinh tế càng phát triển, thì dịch vụ càng đa dạng * Gồm: Dịch vụ tiêu dùng,dịch vụ sản xuất,dịch vụ công cộng.

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 1. Cơ cấu ngành dịch vụ 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống. -Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành kinh tế. - Tiêu thụ sản phẩm, tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong và ngoài nước.

PowerPoint Presentation:

Chợ Bến Thành, TPHCM Khu chợ Siêu thị

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 1. Cơ cấu ngành dịch vụ 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống. - -Cung cấp nguyên liệu vật tư cho sản xuất và các ngành kinh tế. - Tiêu thụ sản phẩm, tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong và ngoài nước. - Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn thu nhập lớn.

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 1. Cơ cấu ngành dịch vụ 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống. CH. Dựa vào kiến thức đó học và vốn hiểu biết của bản thõn, hóy phõn tớch vai trũ của ngành bưu chớnh viễn thụng trong sản xuất và đời sống?

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 1. Đặc điểm phát triển. II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta. Lao động dịch vụ chiếm 25%, nhưng chiếm 38,5% cơ cấu GDP ( 2002). Dịch vụ phát triển khá nhanh, ngày càng đa dạng hơn. Năm Tổng số ( %) N-L-NN( %) CN-XD( %) DV ( %) 2002 100 23,03 38,49 38,48 2004 100 21,81 40,21 37,98 2006 100 20,40 41,54 38,06 2008 100 21,99 39,91 38,10 Bảng số liệu cơ cấu GDP giai đoạn 2002-2008.

PowerPoint Presentation:

Dựa vào H13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ? Nêu nhận xét? 22,2% H13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ,năm 2002(%) 26,8% 51% 22,2%

PowerPoint Presentation:

Nước Tổng số N-L-NN CN-XD Dịch vụ Việt Nam 100 23,0 38,5 38,5 Mĩ 100 2 26 72 đ 100 5 27 68 Mê- hi- cô 100 4 28 68 Bảng số liệu cơ cấu GDP Việt Nam so với một số nước trên thế giới. Đơn vị %

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. 1. Đặc điểm phát triển. II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta. 2. Đặc điểm phân bố. - Hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không đều - Tập trung ở những nơi đông dân và kinh tế phát triển.

PowerPoint Presentation:

Chợ Đồng Xuân, Hà Nội. TTTM Tràng Tiền,Hà Nội Chợ Bến Thành, TPHCM Trung tâm thương mại Sài Gòn

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.:

Tiết 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. 1. Đặc điểm phát triển. II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta. 2. Đặc điểm phân bố. - Hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không đều - Tập trung ở những nơi đông dân và kinh tế phát triển. - Hà Nội và TPHCM là hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước.

PowerPoint Presentation:

Luyện tập Liên kết

Luyện tập:

2.Hà Nội và thành phố Hồ Chí lầ hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta,vì: A.Là hai thành phố lớn nhất cả nước (Hà Nội vai trò là thủ đô;thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam). B.Là hai đầu mối GTVT-viễn thông lớn nhất cả nước. C.Là nơi tập trung nhiều trường Đại học,viện nghiên cứu,bệnh viện lớn. D.Là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta. E.Tất cả đều đúng. Luyện tập

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà Học bài và làm bài theo câu hỏi SGK, bảng ghi nhớ Làm bài tập 1,2,3,4,5 vở bài tập /T34-35 Chuẩn bị bài 14: + Sưu tầm tranh ảnh ,tư liệu về sự phát triển của ngành GTVT-BCVT nước ta trong những năm gần đây. +Phân tích bảng14.1 và trả lời câu hỏi in nghiêng trong bài; xác định các đầu mối giao thông lớn ở nước ta.

authorStream Live Help