Dia ly 9 Tiết 9 Bài 9- Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

Bài 9 : Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản:

Bài 9 : Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản Tiên học lễ ,hậu học văn. Học ,học nữa ,học mãi Địa Lý 9

Bài 9 : sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản:

Bài 9 : sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản Lâm nghiệp 1. Tài nguyên rừng : Phần 1 Nêu vai trò của rừng ? Tại sao cần phát triển ngành lâm nghiệp nước ta ?

Bài 9 : sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản:

Bài 9 : sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản 1. Tài nguyên rừng : Rừng sản xuất : Rừng phòng hộ : Rừng đặc dụng : Tổng cộng : 4733,0 5397,5 1442,5 11573,0 Diện tích rừng nước ta năm 2000(nghìn ha) Dựa vào bảng trên ,hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta?Nêu ý nghĩa của tài nghuyên rừng?

Bài 9 : sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản:

Bài 9 : sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản Tài nguyên rừng : _ Cơ cấu rừng ở nước ta năm 2000 : +rừng phòng hộ chiếm ½ diện tích cả nước. +rừng đặc dụng :1/10 diện tích . +rừng sản xuất :4/10 diện tích. _Tổng diện tích còn khoảng 11,6 triệu ha. _Độ che phủ thấp (33%) 2 . Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp : Dựa vào hình 9.2 :Lược đồ lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam SGK/ 35, hãy cho biết sự phân bố các loại rừng nước ta ?

Bài 9 :sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản.:

Bài 9 :sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản. 2 . Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp : Câu hỏi : “Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì?Tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng?

Hãy bảo vệ rừng:

Hãy bảo vệ rừng

Bài 9 :sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản:

Bài 9 :sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản 2 . Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp: _ Hiện nay chúng ta ngày càng cải thiện rừng như : tăng 5 triệu ha và tăng 45% tỉ lệ che phủ của đất . _kết hợp mô hình nông lâm ,chú trọng trồng cây gây rừng . Chú trọng trồng cây gây rừng:

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản:

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản Ngành thủy sản: 1 . Nguồn lợi thủy sản: Phần 2 Hãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường chính ở nước ta?

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản:

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản 1 . Nguồn lợi thủy sản : Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản?

Bài 9: sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản::

Bài 9: sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản: 1 . Nguồn lợi thủy sản: _ Bốn ngư trường trọng điểm của nước ta là: +ngư trường Cà Mau –Kiên Giang. +ngư trường Ninh Thuận –Bình Thuận –Bà Rịa –Vũng Tàu . +ngư trường Hải Phòng –Quảng Ninh . +ngư trường quần đảo Hoàng Sa ,Quần đảo Trường Sa.

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản::

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản: 1 . Nguồn lợi thủy sản: _ Bốn ngư trường trọng điểm của nước ta là: +ngư trường Cà Mau –Kiên Giang. +ngư trường Ninh Thuận –Bình Thuận –Bà Rịa –Vũng Tàu . +ngư trường Hải Phòng –Quảng Ninh . +ngư trường quần đảo Hoàng Sa ,Quần đảo Trường Sa.

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản::

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản: 1 . Nguồn lợi thủy sản: _ Bốn ngư trường trọng điểm của nước ta là: +ngư trường Cà Mau –Kiên Giang. +ngư trường Ninh Thuận –Bình Thuận –Bà Rịa –Vũng Tàu . +ngư trường Hải Phòng –Quảng Ninh . +ngư trường quần đảo Hoàng Sa ,Quần đảo Trường Sa. _ Thuận lợi: +Có nhiều bãi triều ,đầm phá ,các dãi rừng ngập mặn. +Có nhiều sông ,suối ,ao, hồ,… _Khó Khăn : +nguồn vốn còn ít,ngư dân còn nghèo. +quy mô ngành thủy sản còn nhỏ. +môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản suy giảm.

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản::

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản: 2 . Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản: Năm Tổng số Khai thác Nuôi trồng 1990 1994 1998 2002 890,6 1465 1782 2647,4 728,5 1120,9 1357 1802,6 162,1 344,1 425 844,8 Hãy so sánh số liệu trong bảng?

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản::

Bài 9 :Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản: 2 . Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản : _Hoạt động sôi nổi. _Sản lượng khai thác tăng khá nhanh(Cà Mau ,Bà Rịa -Vũng Tàu). _Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh(Cà Mau ,An Giang, Bến Tre). Xuất khẩu thủy sản phát triển vượt bậc(đứng thứ 3 sau dầu khí và may mặc)

Dặn dò:

Dặn dò +Học bài 9. +làm BT 3 /sgk/37. +chuẩn bị bài 10

PowerPoint Presentation:

Good bye See you again! Chúc các em học tốt

authorStream Live Help