Dia ly 9 Tiết 7 Bài 7- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

VIỆT NAM CON RỒNG KINH TẾ ĐÔNG NAM Á ĐỊA LÝ KINH TẾ

Slide 2: 

i Đ a L i i Đ a L i Đia Li 9 Học kiến thức địa lý Học tư duy địa lý Học văn hoá địa lý. Xin trân trọng giới thiệu Học kiến thức địa lý Học tư duy địa lý Học văn hoá địa lý. Chúc các em chăm, ngoan, học giỏi. ĐỊA LÝ KINH TẾ

Slide 3: 

Nét đặc trưng của quá đổi mới nền kinh tế Nước ta thể hiện như thế nào?

Slide 4: 

Soạn: Giảng: TUẦN 4 - TIẾT 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NễNG NGHIỆP 1. Các nhân tố tự nhiên: 2. Nhân tố kinh tế xã hội: 1. Các nhân tố tự nhiên: Nhân tố tự nhiên ĐẤT KHÍ HẬU NƯỚC SINH VẬT

Slide 5: 

Soạn: Giảng: TUẦN 4 - TIẾT 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NễNG NGHIỆP 1. Các nhân tố tự nhiên: 2. Nhân tố kinh tế xã hội: 1. Các nhân tố tự nhiên: a. Đất:

Slide 6: 

Nghiên cứu SGK QS bản đồ đất Việt Nam hoàn thành sơ đồ? Tài Nguyên đất Feralit 16 triệu ha Phù sa 3 triệu ha Phân bố Cây trồng Phân bố Cây trồng

Slide 7: 

Đất phù sa thích hợp trồng các loại cây

Slide 8: 

Đất feralit thích hợp trồng các loại cây

Slide 9: 

Soạn: Giảng: TUẦN 4 - TIẾT 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NễNG NGHIỆP 1. Các nhân tố tự nhiên: 2. Nhân tố kinh tế xã hội: b. Khí hậu:

Slide 10: 

Khí hậu Việt Nam Nhiệt đới gió mùa ẩm Phân hóa: B - N, Đ - T Thấp lên cao Tai biến Thuận lợi Khó khăn Khó khăn Khó khăn Thuận lợi HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ SAU:

Slide 11: 

Nắng nóng, ẩm, mưa nhiều Cây trồng

Slide 12: 

Những tai biến thiên nhiên ở Việt Nam

Slide 13: 

Soạn: Giảng: 1. Các nhân tố tự nhiên: 2. Nhân tố kinh tế- xã hội: TUẦN 4 - TIẾT 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NễNG NGHIỆP c. Nhân tố nước:

Slide 14: 

Nguồn nước ở Việt Nam

Slide 15: 

Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?

Slide 16: 

Soạn: Giảng: 1. Các nhân tố tự nhiên: 2. Nhân tố kinh tế- xã hội: TUẦN 4 - TIẾT 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NễNG NGHIỆP c. Nhân tố sinh vật: Sinh vật Việt Nam phong phú đa dạng có thuận lợi gì cho sản xuất nông nghiệp? Cơ sở lai tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi.

Slide 17: 

Soạn: Giảng: TUẦN 4 - TIẾT 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NễNG NGHIỆP 1. Các nhân tố tự nhiên: a. Đất: + Feralit: 16 triệu ha. Phân bố ởmiền núi và cao nguyên. Thích hợp cây công nghiệp: quế, cà phêchè, cao su, hồ tiêu + Phù sa: 3 triệu ha. Phân bố ở đồng bằng. Thích hợp cây nông nghiệp: lúa ngô, khoai, cây công nghiệp ngắn ngày lạc, đậu tương b. Khí hậu: + Nhiệt đới gió mùa ẩm thuận lợi cây trồng xanh tốt quanh năm cho năng suất cao. Khó khăn: sâu bệnh phát triển mạnh + Khí hậu phân hoá tạo thuận lợi cho cơ cấu cây trồng đa dạng + Tai biến thiên nhiên gây cho mùa màng thất thu. c. Nước: + Mạng lưới sông ngòi dày đặcnước ngầm đồi dào + Thường có lũ vào mùa mưa, khôcạn vào mùa khô, nên cần có hệ thống thuỷ lợi. d. Sinh vật: Cơ sở thuần dưỡng tạo nên cácgiống cây trồng vật nuôi có chấtlượng tốt.

Slide 18: 

Soạn: Giảng: 1. Các nhân tố tự nhiên: 2. Nhân tố kinh tế- xã hội: TUẦN 4 - TIẾT 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NễNG NGHIỆP 2. Nhân tố kinh tế-xã hội: Gồm những nhân tố nào? Nhân tố nào sẽ là trung tâm thúc đẩy nông nghiệp phát triển? Kích chuột vào đây sẽ hiện ra mục 2 nhỏ

Slide 19: 

Soạn: Giảng: TUẦN 4 - TIẾT 7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NễNG NGHIỆP 2. Nhân tố kinh tế- xã hội: a. Dân cư: + Nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo+ Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp+ 60% lao động trong ngành công nghiệp b. Cơ sở vật chất: + Có công nghiệp chế biến nông sản phát triển+ Cơ sở vật chất kỹ thuật đã được hoàn thiện c. Chính sách : + Chính sách phát triển nông nghiệp tạo ra mô hình phát triển nông nghiệp thích hợp. d. Thị trường : + Được mở rộng và ổn định đầu ra cho phát triển nông nghiệp.

Slide 20: 

Củng cố- đánh giá Hãy xếp các nhân tố sau thành hai nhóm: Đát, Dân cư, Thị trường, Khí hậu, Cơ sở vật chất, sinh vật, nước, chính sách.

Slide 21: 

ĐÁP ÁN:

Slide 22: 

Học bài theo câu hỏi 1,2,3 SGK HƯỚNG DẪN HỌC

Slide 23: 

Bài học đến đây kết thúc Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay CHÀO TẠM BIỆT GOODBYE SEE YOU AGAM

authorStream Live Help