Dia ly 9 Tiết 3 Bài 3- Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

-Việt Nam là một quốc gia có dân số đông. -Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009 Việt Nam có 85.846.997 người - Dân số nước ta tăng nhanh liên tục. - Nước ta có cơ cấu dân số: theo tuổi (cơ cấu dân số trẻ ) và giới tính ? Nêu đặc điểm dân số nước ta. KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

? Nguyên nhân và hậu quả của gia tăng dân số. *Nguyên nhân: -Do tỉ lệ tử giảm nhanh, tỉ lệ sinh tăng. -Do những tiến bộ trong y tế, nhiều dịch bệnh đã bị đẩy lùi. -Do người dân chưa có ý thức về vấn đề KHHGĐ. *Hậu quả: -Kinh tế chậm phát triển -Đời sống chậm cải thiện -Tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường. -Khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm. ..

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ I/ Tình hình phân bố dân cư nước ta: 1/ Mật độ dân số :

PowerPoint Presentation:

? Quan sát bảng dưới đây em có nhận xét gì về mật dộ dân số của Việt Nam so với các nước khác và thế giới. Quốc gia Dân số Diện tích (km²) Mật độ (người/km²) Thế giới ( đất liền) 6.727.508.082 134.682.000 48 Singapore 4.483.900 704.0 6.369 Đài Loan 22.894.384 35.980 636 Hàn Quốc 48.846.823 99.538 480 Nhật Bản 128.084.700 377.873 339 Ấn Độ 1.103.371.000 3.287.263 336 Philippines 83.054.480 300.000 277 Việt Nam 84.238.230 331.689 259 Đức 82.689.210 357.022 232 Trung Quốc 1.315.844.000 9.596.961 137 Pháp 60.495.540 551.500 110

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1/ Mật độ dân số : -Năm 2009 MĐDS là 259 người/km 2 , so với thế giới 48 người/km 2 . -Mật độ dân số nước ta cao. 2/ Phân bố dân cư I/ Tình hình phân bố dân cư nước ta:

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình 3.1, hãy nhận xét sự phân bố dân cư ở nước ta ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1/ Mật độ dân số : 2/ Phân bố dân cư -Dân cư nước ta phân bố không đều theo lãnh thổ. I/ Tình hình phân bố dân cư nước ta:

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình 3.1, em hãy cho biết dân cư ở nước ta tập trung đông đúc ở những vùng nào và thưa thớt ở những vùng nào ? vì sao ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1/ Mật độ dân số : 2/ Phân bố dân cư -Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và các đô thị. ở miền núi dân cư thưa thớt. I/ Tình hình phân bố dân cư nước ta:

PowerPoint Presentation:

Quan sát bảng 3.2 trang 14 hãy nhận xét về sự phân bố dân cư giữa các vùng của nước ta.

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1/ Mật độ dân số : 2/ Phân bố dân cư - Đồng bằng sông Hồng có MĐDS cao nhất, Tây Bắc và Tây Nguyên có MĐDS thấp nhất. I/ Tình hình phân bố dân cư nước ta:

PowerPoint Presentation:

Theo em ngoài phân bố dân cư giữa các vùng miền, ở nước ta sự phân bố dân cư còn thể hiện qua yếu tố nào ? Sự phân bố dân cư chênh lệch giữa thành thị và nông thôn

PowerPoint Presentation:

Năm Thành thị % Nông thôn % 2000 24,2 75,8 2003 25,8 74,2 2005 26,9 73,1 2007 27,5 72,5 2008 28,1 71,9 Quan sát bảng dưới đây hãy nhận xét về sự phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn ở nước ta.

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1/ Mật độ dân số : 2/ Phân bố dân cư -Phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn cũng chênh lệch nhau: nông thôn 72,5%, thành thị 27,5%. I/ Tình hình phân bố dân cư nước ta:

PowerPoint Presentation:

Dựa trên thực tế địa phương, em hãy cho biết : sự phân bố dân cư nước ta đã tạo nên những loại hình quần cư nào ? Quần cư nông thôn và quần cư thành thị

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1/ Mật độ dân số : 2/ Phân bố dân cư II/ Các loại hình quần cư: 1/ Quần cư nông thôn: I/ Tình hình phân bố dân cư nước ta:

PowerPoint Presentation:

Dựa vào SGK và các ảnh sau: hãy tìm các đặc điểm về mật độ dân số, kiến trúc nhà ở, chức năng (hoạt động kinh tế) của quần cư nông thôn và QC thành thị.

PowerPoint Presentation:

THÀNH THỊ THÀNH THỊ NÔNG THÔN MiỀN NÚI NÔNG THÔN MIỀN ĐỒNG BẰNG

PowerPoint Presentation:

1/ Quần cư nông thôn 2/ Quần cư thành thị -Mật độ dân số: Quy mô dân số khác nhau giữa các vùng -Mật độ dân số: rất cao -Kiến trúc nhà ở: theo một không gian truyền thống phù hợp nhu cầu sinh hoạt và quan niệm thẩm mỹ của người dân nông thôn từng vùng. -Kiến trúc nhà ở: Kiểu nhà ống, nhà cao tầng, chung cư, biệt thự, nhà vườn...ngày càng nhiều. -Chức năng: hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp là chủ yếu. -Chức năng: hoạt động công nghiệp, dịch vụ là chủ yếu. ngoài ra nó còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa khoa học kĩ thuật quan trọng

PowerPoint Presentation:

NHÀ Ở NÔNG THÔN NHÀ Ở NÔNG THÔN BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN NHÀ ỐNG

PowerPoint Presentation:

Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn hiện nay mà em biết. Đường, trường, trạm điện thay đổi diện mạo làng quê, nhà cửa . . .

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình 3.1 hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta. Giải thích. Các đô thị của nước ta Phân bố không đều, chủ yếu tập trung 2 đồng bằng lớn và ven biển ; lợi thế về vị trí, ĐKTN, KT-XH

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1/ Mật độ dân số : 2/ Phân bố dân cư II/ Các loại hình quần cư: 1/ Quần cư nông thôn: 2/ Quần cư thành thị: III/ Đô thị hoá: I/ Tình hình phân bố dân cư nước ta:

PowerPoint Presentation:

Tiêu chí Số dân thành thị (Nghỡn người Tỉ lệ dân thành thị (%) Năm 1990 12880,3 19,51 1995 14938,1 20,75 2000 18771,9 24,18 2003 20869,5 25,80 Bảng 3.1. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta thời kỳ 1990 - 2007 Dựa vào bảng 3.1 hãy nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở nước ta như thế nào ? 2007 23398,9 27,47 đô thị ngày càng mở rộng ở các TP

PowerPoint Presentation:

Hãy cho ví dụ minh hoạ về việc mở rộng quy mô các thành phố ở nước ta mà em biết

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ III/ Đô thị hoá: -Số dân đô thị tăng. -Quy mô đô thị được mở rộng, phổ biến lối sống thành thị. -Trình độ đô thị hoá còn thấp. -Phần lớn các đô thị ở nước ta thuộc loại vừa và nhỏ.

PowerPoint Presentation:

1/ Mật độ dân số : -Năm 2009 MĐDS là 259 người/km 2 , so với thế giới 48 người/km 2 . -Mật độ dân số nước ta cao. 2/ Phân bố dân cư Câu 1: Trình bày tình hình phân bố dân cư nước ta. -Dân cư nước ta phân bố không đều theo lãnh thổ. -Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và các đô thị. ở miền núi dân cư thưa thớt. -Phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn cũng chênh lệch nhau: nông thôn 72,5%, thành thị 27,5%.

PowerPoint Presentation:

Phân biệt quần cư nông thôn và quần cư thành thị về mật độ dân số, kiến trúc nhà ở, chức năng (hoạt động kinh tế)

PowerPoint Presentation:

1/ Quần cư nông thôn 2/ Quần cư thành thị -Mật độ dân số: Quy mô dân số khác nhau giữa các vùng -Mật độ dân số: rất cao -Kiến trúc nhà ở: theo một không gian truyền thống phù hợp nhu cầu sinh hoạt và quan niệm thẩm mỹ của người dân nông thôn từng vùng. -Kiến trúc nhà ở: Kiểu nhà ống, nhà cao tầng, chung cư, biệt thự, nhà vườn...ngày càng nhiều. -Chức năng: hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp là chủ yếu. -Chức năng: hoạt động công nghiệp, dịch vụ là chủ yếu. ngoài ra nó còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa khoa học kĩ thuật quan trọng

PowerPoint Presentation:

Về nhà xem và làm các câu hỏi, bài tập1, 2, 3 Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.

authorStream Live Help