Dia ly 8 Tiết 40 Bài 34- Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

về dự giờ địa lí . tại lớp 8A . Trường thcs thọ sơn -triệu sơn -thanh hoá Tiết 40. bài 34 Các hệ thống sông lớn ở nước ta Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo Giáo viên dạy: Trịnh Trung Dũng

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA - Em hiÓu hÖ thèng s«ng lín lµ g×? Lµ hÖ thèng s«ng cã diÖn tÝch l­u vùc tèi thiÓu trªn 10 000 Km:

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA - Em hiÓu hÖ thèng s«ng lín lµ g×? Lµ hÖ thèng s«ng cã diÖn tÝch l­u vùc tèi thiÓu trªn 10 000 Km ? Quan sát bảng 34.1 và bản bản đồ, hãy cho biết nước ta có mấy hệ thống sông lớn. Nước ta có 9 hệ thống sông lớn

PowerPoint Presentation:

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA Học sinh đọc bảng 34.1 SGK, kÕt hîp quan s¸t b¶n ®å cho biết :Những hệ thống sông nào là sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ ? Hệ thống sông ngòi Bắc Bộ S.Hồng, S Thái Bình, S Bằng Giang - Kì Cùng và Sông Mã Hệ thống sông ngòi Trung Bộ Sông Cả, Sông Thu Bồn, Sông Đà Rằng Hệ thống sông ngòi Nam Bộ S Đồng Nai, S Mê Công

PowerPoint Presentation:

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA ? Em hãy xỏc định vị trớ và lưu vực 9 hệ thống lớn của nước ta (Bảng 34.1) trên bản đồ Lược đồ các hệ thống sông lớn ở VN

PowerPoint Presentation:

Bài 34.CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA 1. Sông ngòi Bắc Bộ - Đặc điểm mạng lưới sông ? - Chế độ nước . - Hệ thống sông chính - Hãy tìm trên b¶n ®å vÞ trÝ hợp lưu của 3 con sông : Sông Hồng, Sông Lô, Sông Đà . * Ng· 3 ViÖt Tr× (Phó Thä) Lược đồ các hệ thống sông lớn ở VN

1. Sông ngòi Bắc Bộ:

1. Sông ngòi Bắc Bộ Hệ thống sông Đặc điểm 1.Sông ngòi Bắc Bộ - Mạng lưới sông dạng nan quạt . - Có chế độ nước rất thất thường - Hệ thống sông chính : Sông Hồng

PowerPoint Presentation:

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA 2 :Sông ngòi Trung Bộ - Đặc điểm mạng lưới sông ? - Chế độ nước . Vì sao sông ngòi Trung Bộ có đặc điểm ngắn dốc ? Xác định trên bản đồ một số sụng lớn ở Trung Bộ ? Lược đồ các hệ thống sông lớn ở VN

2. Sông ngòi Trung Bộ:

2. Sông ngòi Trung Bộ Hệ thống sông Đặc điểm - Ngắn , dốc - Mùa lũ vào thu – đông . Lũ lên nhanh đột ngột . 2. Sông ngòi Trung Bộ

PowerPoint Presentation:

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA 3 :Sông ngòi Nam Bộ - Chế độ nước . -Hệ thống sông chính - Đặc điểm mạng lưới sông ? Lược đồ các hệ thống sông lớn ở VN -Hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có tên là gì .Chia làm mấy nhánh ? Tên các sông nhánh ? Đổ ra biển bằng những cửa nào?

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA :

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA 3.Sông ngòi Nam Bộ Hệ thống sông Đặc điểm -Chế độ nước điều hòa -Mùa lũ từ tháng 7- tháng 11 - Có 2 hệ thống sông lớn :Sông Mê Công và Sông Đồng Nai

PowerPoint Presentation:

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA Hệ thống sông Đặc điểm 1.Sông ngòi Bắc Bộ -Mạng lưới sông dạng nan quạt. -Có chế độ nước rất thất thường -Hệ thống sông chính : Sông Hồng 2.Sông ngòi Trung Bộ -Ngắn dốc -Mùa lũ vào thu – đông .Lũ lên nhanh đột ngột . 3.Sông ngòi Nam Bộ -Chế độ nước điều hòa -Có 2 hệ thống sông lớn : S«ng Mê Công và S«ng Đồng Nai -Mùa lũ từ tháng 7- tháng 11

Nêu những thuận lợi, khó khăn do lũ gây ra ở ĐBSCL ? :

Nêu những thuận lợi, khó khăn do lũ gây ra ở ĐBSCL ?

Sau lũ:

Sau lũ

PowerPoint Presentation:

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA Lược đồ các hệ thống sông lớn ở VN Củng cố : - Xác định trên hình 33.1 chín hệ thống sông lớn của nước ta . -Chọn phương án đúng nhất : Sông Hồng chảy ra biển tại 3 cửa là : a-Ba Lạt, Trà Lí, Lạch Giang b-Nam Triệu, Văn Úc,Ba Lạt c-Ba Lạt, Văn Úc, Trà Lí d-Văn Úc, Lạch Giang, Ba Lạt . a

PowerPoint Presentation:

CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA Dặn dò : Học bài cũ Chuẩn bị bài : Thực hành ; dụng cụ bút chì, bút màu, thước kẻ . -Nhớ lại cách vẽ biểu đồ hình cột, biểu đồ đường .

PowerPoint Presentation:

Sông Mã Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Tiết học đến đây kết thúc

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô Tiết học đến đây kết thúc

authorStream Live Help