Dia ly 8 Tiết 39 Bài 33- Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo án Địa 8 Bài 33 ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM Giaó viên giảng dạy : Nguyễn Đức Nghiễm

PowerPoint Presentation:

Kiểm Tra Bài Cũ 1- Nước ta có mấy mùa khí hậu ? Nêu đặc trưng khí hậu từng mùa ? 2- Cho biết những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại cho đời sống và sản xuất của nhân dân ta ?

PowerPoint Presentation:

Tiết : 39 Bài 33 ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM I / ĐẶC ĐIỂM CHUNG :

PowerPoint Presentation:

Dựa vào lược đồ , nội dung mục 1 SGK, hãy trình bày các đặc điểm chính của sông ngòi nước ta Tổ 1 Đặc điểm về mạng lưới sông ngòi Tổ 4 Tổ 2 Tổ 3 Đặc điểm phù sa của sông ngòi Đặc điểm về mùa nước của sông ngòi Đặc điểm về hướng chảy của sông ngòi

PowerPoint Presentation:

Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4 Tại sao nước ta có nhiều sông suối ? Tại sao đa số các sông đều ngắn và dốc ? Kể tên một số con sông lớn , Quảng nam có những con sông nào ? Tại sao đại đa số sông ngòi nước ta có hướng chảy là Tây bắc – Đông nam ? Sắp xếp các con sông lớn chảy theo hướng TB-ĐN và hướng vòng cung ? Vì sao sông ngòi nước ta có hai mùa nước khác nhau rõ rệt Chế độ nước từng mùa ? Tại sao sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn ? Hàm lượng phù sa lớn đã tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống của cư dân đồng bằng sông Hồng và sông Cửu long ? Các tổ thảo luận theo từng nội dung cụ thể như sau :

PowerPoint Presentation:

Mạng lưới Hướng chảy Mùa nước Lượng phù sa 1- Số lượng sông : 2360 dòng sông 93% sông ngắn và dốc 1-Hướng chảy : Tây bắc- Đông nam Vòng cung 1- Các mùa nước : Mùa lũ Mùa cạn 1- Hàm lượng phù sa : Lớn , TB 232g/m 3 2-Đặc điểm : Dày đặc Phân bố rộng 3-Các sông lớn : Sông Hồng Sông Mê kông Hướng TB-ĐN: S.Hồng , S.Đà .., S.Tiền , S.Hậu… Hướng vòng cung: S.Lô , S.Gâm, S.Cầu, S. Thương Lượng nước tương phản giữa 2 mùa: Mùa lũ lượng nước chiếm khoảng 70-80% lượng nước cả năm Tổng lượng phù sa 200 tr tấn / năm S.Hồng : 120 tr tấn/năm S.Cửu long : 70 tr tấn / năm

PowerPoint Presentation:

Nước sông vào mùa lũ Nước sông vào mùa cạn

PowerPoint Presentation:

Phù sa sông Hồng

PowerPoint Presentation:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Các sông Bắc bộ + + ++ + + Các sông Trung bộ + + ++ + Các sông Nam bộ + + + ++ + Quan sát bảng thống kê , cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích tại sao có sự khác biệt ấy ? Ghi chú : Tháng lũ : + ; Tháng lũ cao nhất : + +

PowerPoint Presentation:

Tiết : 39 Bài 33 ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM I / ĐẶC ĐIỂM CHUNG : II/ KHAI THÁC KINH TẾ VÀ BẢO VỆ SỰ TRONG SẠCH CỦA CÁC DÒNG SÔNG : Hãy quan sát các hình ảnh sau :

PowerPoint Presentation:

Các nhà máy thuỷ điện lớn của Việt nam

PowerPoint Presentation:

? Dựa vào các hình ảnh vừa quan sát , kết hợp với nội dung bài học : Tổ 1;3 Tổ 2;4 Tr ình bày các giá trị của sông ngòi nước ta N êu những nguyên nhân gây ô nhiễm sông ngòi , và các biện pháp khắc phục

PowerPoint Presentation:

Sông ngòi nước ta có giá trị to lớn về nhiều mặt . Tuy nhiên nhiều dòng sông đang bị ô nhiễm nặng . Cần phải bảo vệ rừng đầu nguồn , xử lí tốt các nguồn rác, chất thải . Bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngòi.

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

Chọn câu hỏi bằng các hình ảnh dưới đây và trả lời theo tổ V ì sao phần lớn các sông nước ta đều ngắn và dốc Nêu các hướng chảy chính của sông ngòi nước ta ? Tại sao đa số các sông có hướng chảy đó ? Chế độ nước của sông ngòi nước ta phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên nào ? Phù sa các sông lớn đã ảnh hưởng như thế nào đến thiên nhiên và đời sống nhân sống trên các lưu vực sông ?

PowerPoint Presentation:

Có mạng lưới sông dày đặc, nhưng phần lớn là các sông nhỏ, ngắn và dốc Nước lớn quanh năm và thường gây ra lũ lụt Hướng chảy chính là tây bắc-đông nam và hướng vòng cung Có hàm lượng phù sa lớn A B C D Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của sông ngòi nước ta : Chọn ý đúng nhất

PowerPoint Presentation:

Ở thường bị lũ quét là do đầu nguồn bị tàn phá. Ở các sông bị là do rác thải và các hóa chất độc hại từ các , các đô thị, các khu công nghiệp chưa qua xử lý đổ vào các dòng sông. Điền các từ thích hợp vào ô trống, bằng cách click chuột vào từ muốn chọn sau đó click vào ô trống cần điền . Kết quả ô đúng 5 ô

PowerPoint Presentation:

Về nhà : Làm bài tập 3 SGK Sưu tầm các hình ảnh về các hệ thống sông ngòi nước ta. Tìm hiểu chế độ nước của hệ thống sông Thu bồn

authorStream Live Help