Dia ly 8 Tiết 38 Bài 32- Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta(tiếp t

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG PTDT-NT ĐIỂU ONG ĐỊA LÍ 8

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ ? Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Đáp án - Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam: + Khí hậu nhiệt đới: Nhiệt độ cao trên 21 0 C, lượng mưa lớn từ 1500mm – 2000m/năm. + Tính chất gió mùa: chịu ảnh hưởng của hai mùa gió. Gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam.

PowerPoint Presentation:

Bảng 31.1: Nhiệt độ, lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA Tháng Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà Nội Độ cao: 5m Vĩ độ: 21 o 01'B Kinh độ: 105 o 48’Đ Nhiệt độ( o C) 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Lượng mưa (mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 Huế Độ cao: 11m Vĩ độ: 16 o 24'B Kinh độ: 107 o 41’Đ Nhiệt độ( o C) 20,0 20,9 23,1 26,0 28,3 29,3 29,4 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8 Lượng mưa (mm) 161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4 TP Hồ Chí Minh Độ cao: 11m Vĩ độ: 10 o 47'B Kinh độ: 106 o 40’Đ Nhiệt độ( o C) 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 Lượng mưa (mm) 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,0 266,7 116,5 48,3

PowerPoint Presentation:

Tháng Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà Nội Độ cao: 5m Vĩ độ: 21 o 01'B Kinh độ: 105 o 48’Đ Nhiệt độ( o C) 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Lượng mưa (mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 Huế Độ cao: 11m Vĩ độ: 16 o 24'B Kinh độ: 107 o 41’Đ Nhiệt độ( o C) 20,0 20,9 23,1 26,0 28,3 29,3 29,4 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8 Lượng mưa (mm) 161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4 TP Hồ Chí Minh Độ cao: 11m Vĩ độ: 10 o 47'B Kinh độ: 106 o 40’Đ Nhiệt độ( o C) 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 Lượng mưa (mm) 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,0 266,7 116,5 48,3 ? Dựa vào bảng 31.1: So sánh khí hậu 3 trạm Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh (Đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam) em hãy cho biết: - Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm? - Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm?

PowerPoint Presentation:

Tháng Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà Nội Độ cao: 5m Vĩ độ: 21 o 01'B Kinh độ: 105 o 48’Đ Nhiệt độ( o C) 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Lượng mưa (mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 Huế Độ cao: 11m Vĩ độ: 16 o 24'B Kinh độ: 107 o 41’Đ Nhiệt độ( o C) 20,0 20,9 23,1 26,0 28,3 29,3 29,4 28,9 27,1 25,1 23,1 20,8 Lượng mưa (mm) 161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4 TP Hồ Chí Minh Độ cao: 11m Vĩ độ: 10 o 47'B Kinh độ: 106 o 40’Đ Nhiệt độ( o C) 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 Lượng mưa (mm) 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,0 266,7 116,5 48,3 Trạm Yếu tố Hà Nội Huế TP. Hồ Chí Minh Nhiệt độ tháng thấp nhất ( 0 C) Tháng 1: 16,4 Tháng 1: 20,0 Tháng 12: 25,7 Lượng mưa TB tháng thấp nhất (mm) Tháng 1: 18,6 Tháng 3: 47,1 Tháng 2: 4,1

PowerPoint Presentation:

Trạm Yếu tố Hà Nội Huế TP. Hồ Chí Minh Nhiệt độ tháng thấp nhất ( 0 C) Tháng1: 16,4 Tháng 1: 20,0 Tháng 12: 25,7 Lượng mưa TB tháng thấp nhất (mm) Tháng 1: 18,6 Tháng 3: 47,1 Tháng 2: 4,1 1. Miền Bắc có mùa đông.......…..….nhưng không thuần nhất. Đầu và cuối mùa là các thời kì chuyển tiếp ngắn: tiết thu…………………… và tiết xuân…………….. 2. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ………………..………… 3. Duyên hải Trung Bộ(đông Trường Sơn) có………….………………….……… Bài tập: Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: lạnh khô lạnh, hanh khô Lạnh, ẩm , mưa phùn. nóng khô, ổn định suốt mùa. mưa lớn vào các tháng cuối năm.

PowerPoint Presentation:

1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông)  Tính chất chung: lạnh khô, ít mưa, thường gây hạn. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA - Miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn. - Tây Nguyên và Nam Bộ có mùa khô nóng kéo dài. - Duyên hải Trung Bộ thường có mưa lớn vào cuối năm. Cho biết tính chất chung của khí hậu, thời tiết nước ta vào mùa đông? 

PowerPoint Presentation:

Với đặc điểm khí hậu, thời tiết vào mùa đông cần chú ý đến vấn đề gì trong đời sống và sản xuất? Nêu biện pháp khắc phục. Xác định các miền khí hậu trên bản đồ và nêu đặc điểm thời tiết, khí hậu của mỗi miền? Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) - Miền bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn. - Tây nguyên và nam bộ có mùa khô, nóng kéo dài. - Duyên hải trung bộ thường có mưa lớn vào cuối năm.

PowerPoint Presentation:

2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) THẢO LUẬN NHÓM Câu hỏi: Dựa vào thông tin mục 2 và Bảng 31.1: Nhiệt độ, lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh hoàn thành phiếu học tập sau. 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA Miền khí hậu Bắc Bộ Trung bộ Nam Bộ Trạm tiêu biểu Hà Nội Huế TP. Hồ Chí Minh Hướng gió chính Đông Nam Tây và Tây Nam Tây Nam Nhiệt độ TB tháng 7 ( 0 C) 28,9 29,4 27,1 Lượng mưa tháng 7 (mm) 288,2 95,3 293,7 Dạng thời tiết thường gặp Nóng, mưa rào, mưa ngâu, dông bão. Nóng ẩm, mưa bão, gió Tây (gió Lào) khô nóng. Nắng nóng , mưa rào , mưa dông .

PowerPoint Presentation:

2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) Miền khí hậu Bắc Bộ Trung bộ Nam Bộ Trạm tiêu biểu Hà Nội Huế TP. Hồ Chí Minh Hướng gió chính Đông Nam Tây và Tây Nam Tây Nam Nhiệt độ TB tháng 7 ( 0 C) 28,9 29,4 27,1 Lượng mưa tháng 7 (mm) 288,2 95,3 293,7 Dạng thời tiết thường gặp Nóng, mưa rào, mưa ngâu, dông bão. Nóng ẩm, mưa bão, gió Tây (gió Lào) khô nóng. Nắng nóng , mưa rào , mưa dông . 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) ? Em có nhận xét gì về đặc điểm khí hậu, thời tiết nước ta vào mùa hạ. Nhiệt độ cao trên toàn quốc: > 25 0 C. Lượng mưa lớn, chiếm 80% lượng mưa cả năm. Dạng thời tiết thường gặp nóng, ẩm, mưa lớn, thường có bão. ? Dựa vào bảng 31.1, em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh và nguyên nhân của sự khác biệt đó. - Nhiệt độ tháng cao nhất của TP. Hồ Chí Minh (tháng 4): 28,9 0 C là thời kì bức xạ mặt trời lớn, gió tín phong hoạt động mạnh, thời tiết khô hạn, nắng nóng gay gắt. - Các trạm Hà Nội, Huế có nhiệt độ cao nhất vào tháng 7(Hà Nội: 28,9 0 C, Huế 29,4 0 C) do nhận được bức xạ mặt trời lớn, có thời tiết nắng nóng của gió mùa Tây nam. Huế có nhiệt độ cao nhất do ảnh hưởng của gió tây khô nóng (gió Lào) Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 

PowerPoint Presentation:

Gíó mùa Tây Nam (mùa hạ) Huế

DIỄN BIẾN MÙA BÃO DỌC BỜ BIỂN VIỆT NAM:

DIỄN BIẾN MÙA BÃO DỌC BỜ BIỂN VIỆT NAM Mưa bão/tháng 6 7 8 9 10 11 Trên toàn quốc X X X X X X Quãng Ninh -Nghệ An X X X X Hà Tĩnh - Quãng Ngãi X X X X Bình Định - Bình Thuận X X X Vũng Tàu - Cà Mau X X 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) ? Qua bảng, em có nhận xét gì về đặc điểm mùa bão ở nước ta. - Mùa bão ở nước ta tập trung từ tháng 6 đến tháng 11. Mùa bão có xu hướng chậm dần và ngắn dần từ Bắc vào Nam. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 

PowerPoint Presentation:

1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) Giữa hai mùa chính còn có thời kì chuyển tiếp nào? Thời tiết có đặc điểm gì?  - Giữa hai mùa chính là thời kì chuyển tiếp, ngắn và không rõ rệt: xuân, thu. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

PowerPoint Presentation:

3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại. Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa đông) 2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (Mùa hạ) ? Em hãy quan sát các hình ảnh sau đây.

PowerPoint Presentation:

Lễ hội trái cây Nam Bộ

PowerPoint Presentation:

Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại. Thuận lợi : - Thích hợp trồng các loại cây nhiệt đới có giá trị cao. - Sinh vật phát triển quanh năm - Cơ sở phát triển nền nông nghiệp hiện đại theo hướng chuyên canh, đa canh, xen canh...

PowerPoint Presentation:

CÁC NÔNG SẢN XUÂT KHẨU CHỦ YẾU CỦA NƯỚC TA STT Sản phẩm Năm 2000 Năm 2005 1 Gạo 3.500 5.200 2 Cà phê 734 892 3 Hạt tiêu 36 109 4 Hạt điều 34 109 5 Cao su 273 587 Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA ? Những nông sản nhiệt đới nào của nước ta có giá trị xuất khẩu lớn trên thị trường. 3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại.

PowerPoint Presentation:

Nhà của nhân dân Tiên Yên – Quảng Ninh bị ……

PowerPoint Presentation:

Tiết 38: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 3. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại. Khó khăn: - Sâu bệnh phát triển và lan tràn trên diện rộng . - Thiên tai xuất hiện gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất... Thuận lợi : - Thích hợp trồng các loại cây nhiệt đới có giá trị cao. - Sinh vật phát triển quanh năm - Cơ sở phát triển nền nông nghiệp hiện đại theo hướng chuyên canh, đa canh, xen canh...

PowerPoint Presentation:

CA DAO, TỤC NGỮ PHẢN ÁNH VỀ KHÍ HẬU, THỜI TIẾT NƯỚC TA a. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm. b. Rét tháng ba bà già chết cóng. c. Thâm đông, hồng tây, dựng may Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi. d. Trời oi đen sẫm, sấm sét đến nơi.

PowerPoint Presentation:

KHí HậU nước ta có mấy mùa chính? B. Hai mùa: mùa đông, mùa hè. C. Ba mùa: mùa hè, mùa thu, mùa xuân. Đáp án: B A. Một mùa: mùa xuân Câu 1 Đáp án D. Bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông

PowerPoint Presentation:

Miền chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió tây khô nóng(hay gió lào) ở nước ta là: B. Miền Trung và Tây Bắc C. Đông Nam Bộ và Tây Bắc D. Tất cả các đáp án trên. Đáp án: B A. Miền Trung và Đông Bắc Câu 2 Đáp án

PowerPoint Presentation:

Rét nàng Bân là đợt rét thường xảy ra vào tháng nào của âm lịch? B. Tháng giêng C. Tháng hai Đáp án: C A. Tháng chạp Câu 3 Đáp án D. Tháng ba

PowerPoint Presentation:

Giữa hai mùa chính có thời kì chuyển tiếp, đó là thời kì nào? B. Đông - Thu C. Xuân - Hạ D. Đông – Xuân Đáp án: A A. Xuân - Thu Câu 4 Đáp án

PowerPoint Presentation:

Diễn biến của mùa bão ở nước ta là: B. Kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11, mùa bão có xu hướng chậm dần và ngắn dần từ Bắc vào Nam C. Thay đổi phức tạp không theo quy luật. Đáp án: B A. Chậm dần từ Bắc vào Nam Câu 5 Đáp án D. Ngắn dần từ Bắc vào Nam

PowerPoint Presentation:

Mưa ngâu là dạng thời tiết chỉ xuất hiện ở vùng: B. Tây Bắc C. Đồng bằng Bắc Bộ D. Duyên hải miền Trung Đáp án: C A. Đông Bắc. Câu 6 Đáp án

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI:

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI 1. Học bài theo câu hỏi SGK. Làm bài tập 3 trong SGK, Vở bài tập địa lí 8 3. Đọc trước bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam. 4. Sưu tầm tranh ảnh về một số sông ngòi ở nước ta. 5. Làm bài tập sau: Nghiên cứu thông tin mục 1 và bảng 31.1. Hoàn thành bảng sau: Miền khí hậu Bắc Bộ Trung bộ Nam Bộ Trạm tiêu biểu Hướng gió chính Nhiệt độ TB tháng 1( 0 C) Lượng mưa tháng 1(mm) Dạng thời tiết thường gặp Mùa đông

PowerPoint Presentation:

Bài giảng đến đây kết thúc xin chào các thầy cô Tạm biệt các em học sinh yêu quý

PowerPoint Presentation:

Nhà của nhân dân Tiên Yên – Quảng Ninh bị ……

authorStream Live Help