Dia ly 8 Tiết 36 Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS VĂN PHÚ ĐỊA LÍ 8 Tiết 35 - Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Giáo viên thực hiện: Lê Thị Thanh Nga

PowerPoint Presentation:

Nước ta nằm ở đới khí hậu nhiệt đới, thuộc bán cầu Bắc Em hãy cho biết nước ta nằm trong đới khí hậu nào?Thuộc bán cầu nào? Chí tuyến Bắc Chí tuyến Nam

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a. Tính chất nhiệt đới

PowerPoint Presentation:

? Nhiệt độ trung bình của các địa điểm trên khoảng bao nhiêu? Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam? - Nhiệt độ tăng dần theo chiều từ Bắc vào Nam Lạng Sơn 21,2 0C Hà Nội 23,4 0C Đà Nẵng 25,70C Nha Trang 26,80C TP HCM 27,10C Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM - Khoảng trên 21 0 C

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a. Tính chất nhiệt đới b. Tính chất gió mùa ẩm

PowerPoint Presentation:

48, 3 116, 5 266, 7 327, 0 269, 8 293, 7 311, 7 218, 4 50, 4 10, 5 4, 1 13, 8 Lượng mưa (mm) 25, 7 26, 4 26, 7 26, 8 27, 1 27, 1 27, 5 28, 3 28, 9 27, 9 26, 7 25, 8 Nhiệt độ ( 0 C) TP Hồ Chí Minh Độ cao: 11m Vĩ độ: 10 0 47’B Kinh độ:106 0 40’Đ 297, 4 580, 6 795, 6 473, 4 104, 0 95, 3 116, 7 82, 1 51, 6 47, 1 62, 6 161, 3 Lượng mưa (mm) 20, 8 23, 1 25, 1 27, 1 28, 9 29, 4 29, 3 28, 3 26, 0 23, 1 20, 9 20, 0 Nhiệt độ ( 0 C) Huế Độ cao: 11m Vĩ độ 16 0 24’B Kinh độ:107 0 41’Đ 23, 4 43, 4 130, 7 256, 4 318, 0 228, 2 239, 9 118, 5 90, 1 43, 8 26, 2 18, 6 Lượng mưa (mm) 18, 2 21, 4 24, 6 27, 2 28, 2 28, 9 28, 8 27, 3 23, 7 20, 2 17, 0 16, 4 Nhiệt độ ( 0 C) Hà Nội Độ cao: 5m Vĩ độ: 21 0 01’B Kinh độ:105 0 48’Đ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tháng Trạm Bảng 31.1: Nhiệt độ và lượng mưa các trạm Hà Nội, Huế, Tp Hồ Chí Minh Những tháng nào có nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc? Vì sao? 3

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 48, 3 116, 5 266, 7 327, 0 269, 8 293, 7 311, 7 218, 4 50, 4 10, 5 4, 1 13, 8 Lượng mưa (mm) 25, 7 26, 4 26, 7 26, 8 27, 1 27, 1 27, 5 28, 3 28, 9 27, 9 26, 7 25, 8 Nhiệt độ ( 0 C) TP Hồ Chí Minh Độ cao: 11m Vĩ độ: 10 0 47’B Kinh độ:106 0 40’Đ 297, 4 580, 6 795, 6 473, 4 104, 0 95, 3 116, 7 82, 1 51, 6 47, 1 62, 6 161, 3 Lượng mưa (mm) 20, 8 23, 1 25, 1 27, 1 28, 9 29, 4 29, 3 28, 3 26, 0 23, 1 20, 9 20, 0 Nhiệt độ ( 0 C) Huế Độ cao: 11m Vĩ độ 16 0 24’B Kinh độ:107 0 41’Đ 23, 4 43, 4 130, 7 256, 4 318, 0 228, 2 239, 9 118, 5 90, 1 43, 8 26, 2 18, 6 Lượng mưa (mm) 18, 2 21, 4 24, 6 27, 2 28, 2 28, 9 28, 8 27, 3 23, 7 20, 2 17, 0 16, 4 Nhiệt độ ( 0 C) Hà Nội Độ cao: 5m Vĩ độ: 21 0 01’B Kinh độ:105 0 48’Đ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tháng Trạm

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a. Tính chất nhiệt đới b. Tính chất gió mùa ẩm * Gió mùa

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Em hãy cho biết nước ta có 2 loại gió chính nào? Tính chất? Hướng gió? Gió mùa mùa đông: + Đầu mùa đông lạnh và khô + Cuối mùa đông: lạnh ẩm + Hướng gió: đông bắc Gió mùa mùa hạ: nóng, ẩm, mưa nhiều + Hướng gió: tây nam Vì sao 2 loại gió lại có đặc tính trái ngược nhau? Gió mùa mùa đông Gió mùa mùa hạ

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Giải thích vì sao VN ở cùng vĩ độ với các nước Tây Nam Á, Bắc Phi nhưng không bị khô và nóng? Vị trí địa lí Chịu ảnh hưởng của gió mùa Ảnh hưởng của biển

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a. Tính chất nhiệt đới b. Tính chất gió mùa ẩm * Gió mùa * Ẩm

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn? - Địa hình đón gió mùa mang theo hơi ẩm, gây mưa lớn và hạ thấp nhiệt độ không khí Hà Giang Hoàng Liên Sơn Hà Nội Huế Hòn Ba TP. Hồ Chí Minh

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a. Tính chất nhiệt đới b. Tính chất gió mùa ẩm * Gió mùa * Ẩm 2. Tính chất đa dạng và thất thường a. Tính đa dạng của khí hậu

PowerPoint Presentation:

- Nhóm 1: Miền khí hậu phía Bắc Nhóm 2: Miền khí hậu Đông Trường Sơn - Nhóm 3: Miền khí hậu phía Nam - Nhóm 4: Miền khí hậu biển Đông Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Phía Bắc Phía Nam Biển Đông Đông Trường Sơn Yêu cầu: Xác định phạm vi và đặc điểm khí hậu từng miền? - Thời gian: 5 phút

PowerPoint Presentation:

MIỀN KHÍ HẬU PHẠM VI ĐẶC ĐIỂM PHÍA BẮC ĐÔNG TRƯỜNG SƠN PHÍA NAM BIỂN ĐÔNG Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Từ Bạch mã (16 o B) trở ra -Mựa đụng lạnh, ớt mưa. Nửa cuối mựa đụng cú mưa phựn -Mựa hạ núng, mưa nhiều Từ Hoành Sơn đến Mũi Dinh (11 o B) -Mùa đông lệch hẳn về thu đông Từ Bạch Mã trở vào Nam -Khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ cao quanh năm -Có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô Vùng biển Việt Nam Mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm a. Tính chất nhiệt đới b. Tính chất gió mùa ẩm * Gió mùa * Ẩm 2. Tính chất đa dạng và thất thường a. Tính đa dạng của khí hậu b. Tính thất thường của khí hậu

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Lũ lụt Băng giá Hạn hán Sương muối Bão Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Vì sao? Nhân tố nào đã làm cho thời tiết nước ta đa dạng và thất thường? Vị trí địa lí Địa hình Hoàn lưu gió mùa

PowerPoint Presentation:

Sự thay đổi thời tiết ở miền núi trong một ngày với 4 mùa: Xuân, hạ , thu , đông

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển ở vành đai xích đạo Chu kì: 8 - 11 năm, hoặc từ 2 – 3 năm Thường xảy ra thiên tai như mưa lớn, lũ lụt ở vùng này, hạn hán, cháy rừng ở vùng khác En Ninô

PowerPoint Presentation:

- Là hiện tượng làm cho gió mùa Châu Á, Đông Úc mạnh hơn, thúc đẩy sự phát triển của các cơn bão - Nhiệt độ nước biển lạnh đi muột cách bất thường Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM La Nina

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Nước ta có 2 mùa rõ rệt ứng với 2 mùa gió là: A. Mùa đông lạnh, khô có gió mùa đông bắc B. Mùa xuân ấm áp có gió mùa tây nam C. Mùa hạ nóng ẩm có gió mùa tây nam D. Mùa thu dịu mát, có gió đông nam

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Câu 2: Khu vực nào dưới đây thường xuyên có bão A. Duyên hải Bắc Bộ B. Duyên hải Nam Bộ C. Duyên hải Bắc Bộ và Trung Bộ D. Tây Nguyên

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Câu 4: Miền nào có thời tiết thường khắc nghiệt và biến đổi nhanh? A. Miền đồng bằng châu thổ B. Miền hải đảo C. Miền núi cao D. Miền cao nguyên

PowerPoint Presentation:

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM Câu 3: Những nhân tố chủ yếu nào làm cho thời tiết khí hậu nước ta đa dạng và thất thường ? A. Vị trí địa lí B. Gần biển, xa biển C . Địa hình, hoàn lưu gió mùa D . Cả A, B, C đều đúng

PowerPoint Presentation:

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em !!!

authorStream Live Help