Địa lý 8 Tiết 28 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

Kính chào quý thầy cô và các em học sinh:

Kính chào quý thầy cô và các em học sinh Địa lí 8

Kiểm tra bài cũ :

Kiểm tra bài cũ * Lồi người xuất hiện trên trái đất vào giai đoạn: A. Tiền Cambri. B . Cổ Kiến tạo. C . Tân Kiến tạo Nêu ý nghĩa của giai đđoạn tân kiến tạo đđối với sự phát triển lãnh thổ nước ta

PowerPoint Presentation:

Tiết 30 Bài 26 : ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản Có hơn 5000 đđiểm quặng và tụ khốngcủa 60 loại khống sản khác nhau

PowerPoint Presentation:

Quan sát bản đồ và cho nhận xét : Số lượng và mật độ các mỏ khống sản ? Quy mô, trữ lượng khống sản ? -Phần lớn các khống sản có trữ lượng vừa và nhỏ -Các khống sản có trữ lượng lớn như than,apatit, đá vôi ,crôm… Tìm trên bản đđồ 1 số mỏ khống sản lớn quan trọng của nước ta? Lược đồ khống sản Việt Nam

PowerPoint Presentation:

Tại sao Việt Nam là nước giàu có tài nguyênkhoáng sản ? Chứng minh nước ta có nguồnkhoáng sản phong phú đa dạng? Lịch sử địa chất,kiến tạo rất lâu dài,phức tạp trải qua nhiều chu kì kiến tạo lớn Việt Nam nằm ở vị trí tiếp giáp của 2 đai sinh khoáng lớn của TG : Địa Trung Hải và Thái Bình Dương

PowerPoint Presentation:

Khoáng sản Đơn vị Trữ lượng tìm kiếm + thăm dò Tổng trữ lượng (dự báo + tìm kiếm thăm dò) Dầu Tỉ tấn 1,5 - 2 5 – 6 Khí Tỉ m 3 18 – 300 - Than antxit Triệu tấn 3600 6600 Quặng sắt Triệu tấn 1041 1200 Mangan Nghìn tấn 3200 6700 Crôm Nghìn tấn 22181 - ĐỒng Nghìn tấn 1200 5400 Bôxit Triệu tấn 3040 6600 Vàng Tấn 100 200 Đất hiếm Nghìn tấn 8512 22519 Thiếc Nghìn tấn 201 553 Apatit Triệu tấn 908 2100 Trữ lượng một số khoáng sản đã được tìm kiếm, thăm dò

PowerPoint Presentation:

Giai đoạn Khoáng sản Phân bố Tiền cambri Cổ kiến tạo Tân kiến tạo Thảo luận nhóm : Điền nội dung còn thiếu ở bảng sau

PowerPoint Presentation:

Giai đoạn Khoáng sản Phân bố Tiền cambri Than, chì , đồng,sắt, đá quý Các mảng nền cổ (Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Pu Hoạt, Kom tum) Cổ kiến tạo Apatit, Than, sắt,Vàng, Bôxit, Trên khắp lãnh thổ nước ta Tân kiến tạo Dầu mỏ, Khí đốt, Than nâu, Bôxit... Thềm lục địa ĐBSH, ĐBSCL ( Bôxit ở TN )

PowerPoint Presentation:

2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta b. Giai đoạn cổ kiến tạo - Khoáng sản : Than, apatit, thiếc, sắt, Bôxit,titan, vaøng,ñất hiếm,mangan…. -Phân bố :Trên khắp lãnh thổ nước ta c. Giai đoạn Tân kiến tạo - Khoáng sản : Dầu mỏ, khí đốt, than nâu, than bùn -Phân bố :Thềm lục địa ĐBSH, ĐBSCL (Bôxit ở Tây Nguyên) Giai đoạn tiền Cambri: -Khống sản : Than, chì, đđồng, sắt, đđá quí -Phân bố : Các mảng nền cổ (Việt Bắc, Hồng Liên Sơn, Pu Hoạt, Kon tum)

PowerPoint Presentation:

Khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ

PowerPoint Presentation:

Khai thác than ở Quảng Ninh

PowerPoint Presentation:

Khai thác quặng Apatit

PowerPoint Presentation:

Tại sao phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên Khoáng sản ? Nước ta có biện pháp gì để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ? Nêu 1 số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng 1 số tài nguyên khoáng sản nước ta? - Quản lý lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi - Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ - Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng Là tài nguyên không thể phục hồi Có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước

PowerPoint Presentation:

3. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản -Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi được chúng ta phải khai thác hợp lí sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả Cần phải thực hiện nghiêm chỉnh luật khoáng sản của nhà nước

PowerPoint Presentation:

Đợt khai thác than trái phép ở Quảng Ninh tháng 4 – 2008

PowerPoint Presentation:

Khai thác vàng trái phép ở Quảng Nam

PowerPoint Presentation:

Khai thác than gây ô nhiễm

PowerPoint Presentation:

* Về nhà : - Học bài - Làm bài tập 3 trang 98 - Chu aån bò baøi 27 : + Xaùc ñònh vò trí tænh Taây Ninh ? Vò trí Vieät Nam. +Döïa vaøo 23.2 tìm caùc tænh thaønh ôû ven bieån . +Giai ñoaïn hình thaønh caùc khoaùng saûn? Höôùng phaân boá ? Chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh

authorStream Live Help