Dia ly 8 Tiết 14 Bài 11- Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô giáo về dự tiết học lớp 8D Môn địa lý lớp 8

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ : Xác định vị trí địa lí và các miền địa hìn h chính của khu vực Nam Á từ bắc xuống nam? H10.1: Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á

Địa lí 8:

Địa lí 8 TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Quan sát l ược đồ các n ướ c khu vực Nam Á: Hãy xác định các nước trong khu vực Nam Á? Nước nào có diện tích lớn nhất? Pakixtan Ấn Độ Nepan Butan Bangladet Xrilanca Manđivơ

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Nam Á là một trong những khu vực đông dân nhất châu Á. Mật độ dân số cao nhất châu Á: 302 người/km 2 . Bảng 11.1: Diện tích và dân số một số khu vực của châu Á. Khu vực Diện tích (nghìn km 2 ) Dân số năm 2001 (triệu người) Mật độ dân số (người/km 2 ) Đông Á Nam Á Đông Nam Á Trung Á Tây Nam Á 11 762 4 489 4 495 4 002 7 016 1 503 1 356 519 56 286 Kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á? Tính mật độ dân số của các khu vực ở châu Á ? 41 14 116 128 302

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Nam Á là một trong những khu vực đông dân nhất châu Á. Mật độ dân số cao nhất châu Á: 302 người/km 2 . Em hãy dự đoán xem dân cư khu vực Nam Á tập trung ở khu vực địa hình nào? Dân cư phân bố không đều, tập trung ở ven biển và đồng bằng . H10.1: Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á H11.1: Lược đồ phân bố dân cư khu vực Nam Á Quan sát H11.1 hãy xác định các đô thị trên 8 triệu dân ở khu vực Nam Á? Các đô thị này thường tập trung ở đâu?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Nam Á là một trong những khu vực đông dân nhất châu Á. Mật độ dân số cao nhất châu Á: 302 người/km 2 . Dân cư phân bố không đều, tập trung ở ven biển và đồng bằng . Dựa vào kiến thức SGK em hãy cho biết dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào? Nhà thờ Ấn Độ giáo Nhà thờ Hồi giáo Dựa vào kiến thức lịch sử cho biết Nam Á là nơi ra đời của những nền văn minh Cổ đại và tôn giáo lớn nào trên thế giới? Nam Á là cái nôi của nền văn minh Cổ đại và tôn giáo lớn trên thế giới.

PowerPoint Presentation:

Nhà thờ Ấn Độ giáo Nhà thờ Hồi giáo Nhà thờ Thiên Chúa giáo Nhà thờ Phật giáo

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Đặc điểm kinh tế - Xã hội: Dựa vào kiến thức SGK, hãy nêu một vài nét về lịch sử phát triển của các quốc gia khu vực Nam Á? - Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định. Tôn giáo có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chính trị - xã hội khu vực Nam Á?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Đặc điểm kinh tế - Xã hội: H11.4: Thu hái chè ở Xri Lan-ca H11.3: Một vùng nông thôn ở Nê - pan - Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.

PowerPoint Presentation:

H11.3: Một vùng nông thôn ở Nê - pan Mô tả nội dung bức ảnh: Về nhà ở, đường xá ?

PowerPoint Presentation:

Mô tả nội dung bức ảnh về: Hình thức lao động, trình độ sản xuất? H11.4: Thu hái chè ở Xri Lan-ca

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Đặc điểm kinh tế - Xã hội: - Các n ướ c trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu. H11.4: Thu hái chè ở Xri Lan-ca H11.3: Một vùng nông thôn ở Nê - pan Nguyên nhân nào khiến cho nhiều nước ở Nam Á có nền kinh tế lạc hậu? - Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.

PowerPoint Presentation:

L ược đồ các n ướ c khu vực Nam Á Pakixtan Ấn Độ Nepan Butan Bangladet Xrilanca Manđivơ Tên chính thức: Cộng Hòa Ấn Độ Diện tích: 3 290 000 km 2 Dân số: 1 027 000 000 người (năm 2001) Thủ đô: Niu Đêli

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Bảng 11.2: Cơ cấu tổng sản phẩm trong n ướ c (GDP) của Ấn Độ Các ngành kinh tế Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%) 1995 1999 2001 Nông – lâm – thủy sản Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ 28.4 27.1 44.5 27.7 26.3 46.0 25.0 27.0 48.0 Dân cư: Đặc điểm kinh tế - Xã hội: - Các n ướ c trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Thảo luận nhóm - Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Câu 1 : Điền các từ: cao, thấp, tăng, giảm vào chỗ ... Ngành Nông-lâm-thủy sản chiếm tỉ trọng ….......(1) và có xu hướng chuyển dịch ngày càng……..….(2) Ngành Dịch vụ chiếm tỉ trọng ………(3) và có xu hướng chuyển dịch ngày càng…………(4) Câu 2: Sự chuyển dịch của các ngành kinh tế nói lên điều gì về nền kinh tế của Ấn Độ? thấp cao giảm tăng - Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Đặc điểm kinh tế - Xã hội: - Các n ướ c trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Dựa vào kiến thức SGK, hãy trình bày về ngành công nghiệp Ấn Độ? (Cơ cấu ngành, giá trị sản lượng) + Công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng. - Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. - Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Đặc điểm kinh tế - Xã hội: - Các n ướ c trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Dựa vào kiến thức SGK, hãy nêu thành tựu trong nông nghiệp của Ấn Độ? + Công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng. + Nông nghiệp:Giải quyết tốt vấn đề lương thực – thực phẩm cho nhân dân. - Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. - Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.

PowerPoint Presentation:

Em biết gì về cuộc “cách mạng xanh” và cuộc “cách mạng trắng” của Ấn Độ ? “Cách mạng xanh”: Tiến hành trong ngành trồng trọt: thay đổi giống cây trồng, cơ khí hoá,điện khí hoá nông nghiệp làm tăng sản lượng lương thực của Ấn Độ. “Cách mạng trắng”: Tập trung vào ngành chăn nuôi làm tăng sản lượng sữa, món ăn ưa thích của người Ấn Độ. Nhờ hai cuộc “cách mạng” này mà Ấn Độ không những cung cấp đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nhân dân mà còn dư thừa để xuất khẩu.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Dân cư: Đặc điểm kinh tế - Xã hội: - Các n ướ c trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu. - Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Dựa vào kiến thức SGK, hãy nhận xét đặc điểm ngành dịch vụ của Ấn Độ? + Công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng. + Dịch vụ đang phát triển, chiếm 48% GDP. + Nông nghiệp:Giải quyết tốt vấn đề lương thực – thực phẩm cho nhân dân. - Tình hình chính trị - xã hội trong khu vực thiếu ổn định.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 13: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Hãy xác định tên các n ướ c trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu trên H11.5 Bài tập: Ấn Độ Nê-pan Pa-ki-xtan Bu-tan Băng-la-đet Xri Lan-ca Man-đi-vơ

PowerPoint Presentation:

Đ A N G P H Á T T R I Ể N C Á C H M Ạ N G X A N H T A T M A H A N H K Ô N G Đ Ề U 1 2 3 4 Á M A N Hàng thứ nhất gồm 8 chữ cái: Đây là đặc điểm về sự phân bố dân cư của khu vực Nam Á. ?1 Hàng thứ hai gồm 8 chữ cái: Đây là một trong những công trình văn hóa nổi tiếng của Ấn Độ. Được coi là “Viên ngọc trân châu” của người Ấn Độ, trở thành biểu tượng của sự toàn mỹ. ?2 ?3 Hàng thứ ba gồm 12 chữ cái: Nhờ thực hiện công cuộc này trong trồng trọt mà Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương thực cho hơn 1 tỉ dân. ?4 Hàng thứ tư gồm 13 chữ cái: Hầu hết các nước trong khu vực Nam Á thuộc nhóm nước này. NAM Á Ghi nhớ: Nam Á là một trong những khu vực có dân cư tập trung đông nhất châu Á, Một trông những cái nôi của nền văn minh Cổ đại và tôn giáo lớn trên thế giới. Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất Nông nghiệp vẫn là chủ yếu, trong đó Ấn độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất. ?1 ?2 ?3 ?4 TỪ KHÓA TRÒ CHƠI Ô CHỮ

PowerPoint Presentation:

a. Học bài và trả lời theo các câu hỏi SGK; Làm bài tập trong tập bản đồ b. Trả lời câu hỏi in nghiêng bài 12 Hướng dẫn về nhà

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn sự theo dõi của thầy, cô giáo và các em

authorStream Live Help