Địa lý 8 Tiết 12 Bài 9: Khu vực Tây Nam Á.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ CHUYÊN ĐỀ ƯNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ Trường THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Trình bày đặc điểm Nông nghiệp Châu Á ?

PowerPoint Presentation:

Hãy cho biết Châu Aù gồm những khu vực nào? TÂY NAM Á KHU VỰC TÂY NAM Á

PowerPoint Presentation:

KHU VỰC Tiết 11 - Bài 9 TÂY NAM Á

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á Lược đồ tự nhiên TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: Dựa vào lược đồ tự nhiên Tây Nam Á và hình 9.1 SGK: - Cho biết khu vực Tây Nam Á nằm trong khoảng các vĩ độ nào? - Nằêm trong khoảng: 12’B  42’B Dựa vào lược đồ tự nhiên Tây Nam Á và hình 9.1 SGK: - Hãy cho biết khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào? - Nằm ở ngã ba của châu lục Á- Âu – Phi, có một số biển và vịnh bao bọc. 12’B 42’B

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á CHÂU ÂU CHÂU Á CHÂU PHI Vị trí ấy có ý nghĩa gì ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á Lược đồ tự nhiên TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: - Nằêm trong khoảng: 12’B  42’B - Nằm ở ngã ba của châu lục Á- Âu – Phi, có một số biển và vịnh bao bọc.  Vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế.

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á CHÂU ÂU CHÂU Á CHÂU PHI TÂY NAM Á nằm trên CON ĐƯỜNG TƠ LỤA ÂU-Á

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á Lược đồ tự nhiên TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á CÂU HỎI THẢO LUẬN NHIOM 1: Tìm hiểu đặc điểm địa hình khu vực Tây Nam Á. NHIOM 2: Tìm hiểu đặc điểm khí hậu khu vực Tây Nam Á. NHIOM 3: Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi và cảnh quan khu vực Tây Nam Á. NHIOM 4: Tìm hiểu đặc điểm tài nguyên khống sản khu vực Tây Nam Á.

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á Lược đồ tự nhiên TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: Khu vực Tây Nam Á có diện tích bao nhiêu? 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: - Diện tích trên 7 triệu km2. a) Địa hình: - Là một khu vực có nhiều núi và cao nguyên, đồng bằng Lưỡng Hà có diện tích nhỏ.

PowerPoint Presentation:

Tây Nam Ñông Bắc MIỀN ĐỊA HÌNH ĐÔNG BẮC

PowerPoint Presentation:

MIỀN ĐỊA HÌNH ĐÔNG BẮC - KHU VỰC TÂY NAM Á SN. IRAN SN. THỔ NHĨ KÌ D. TAURUS D. ZAGAROS Từ 500 – 2000 m Trên 2000 m Dãy núi chính Hệ AN-PI Hệ HI-MA-LAY-A

PowerPoint Presentation:

MIỀN ĐỊA HÌNH ĐÔNG BẮC - KHU VỰC TÂY NAM Á SN. IRAN SN. THỔ NHĨ KÌ D. TAURUS D. ZAGAROS Từ 500 – 2000 m Trên 2000 m Dãy núi chính TAURUS.world mountain.com SƠN NGUYÊN IRAN

PowerPoint Presentation:

Tây Nam Ñông Bắc MIỀN ĐỊA HÌNH Ở GIỮA

PowerPoint Presentation:

MIỀN ĐỊA HÌNH Ở GIỮA - KHU VỰC TÂY NAM Á S. Ti-grơ S. Ơ-phrat V. Pec-xích Dưới 500 m Từ 500-2000 m Sông chính MIỀN ĐỊA HÌNH ÑÔNG BẮC MIỀN ĐỊA HÌNH TÂY NAM S. Ti-grơ S. Ơ-phrat EUPHRAT RIVER MỘT GÓC VƯỜN TREO PAPYLONE

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: - Diện tích trên 7 triệu km2. a) Địa hình: - Là một khu vực có nhiều núi và cao nguyên. Miền địa hình Tây Nam có đặc điểm gì? + Phía Ñông Bắc: núi cao bao quanh SN Thổ Nhĩ Kì, Iran. + Ở giữa: đồng bằng Lưỡng Hà (S. Ơ-phrat và Ti-grơ) MIỀN ĐỊA HÌNH TÂY NAM Dưới 500m Hoang mạc cát Trên 2000m Từ 500-2000m MĐH Ở GIỮA + Phía Tây Nam: SN A-rap đồ sộ.

PowerPoint Presentation:

Dưới 500m Hoang mạc cát Trên 2000m Từ 500-2000m MĐH Ở GIỮA SN A-RAP MIỀN ĐỊA HÌNH TÂY NAM - KHU VỰC TÂY NAM Á SƠN NGUYÊN A-RAP

PowerPoint Presentation:

Khu vực Tây Nam á có mấy dạng địa hình? So sánh độ cao của các dạng địa hình ấy?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: a) Địa hình: b) Khí hậu và cảnh quan:

PowerPoint Presentation:

Kể tên các đới và kiểu khí hậu của Tây Nam Á ? Cảnh quan chủ yếu ở Tây Nam Á là gì ? Khí hậu Tây Nam Á có đặc điểm gì ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: a) Địa hình: b) Khí hậu và cảnh quan: - Khí hậu khô hạn chủ yếu là hoang mạc và thảo nguyên.

PowerPoint Presentation:

Kể tên các hoang mạc ở Tây Nam Á? MIỀN ĐỊA HÌNH TÂY NAM - KHU VỰC TÂY NAM Á Hoang mạc Nê-phút Hoang mạc Rúp-en-Kha-li

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: a) Địa hình: b) Khí hậu và cảnh quan: - Khí hậu khô hạn chủ yếu là hoang mạc và thảo nguyên. c) Tài nguyên: Tài nguyên quan trọng nhất của Tây Nam Aù là gì? Phân bố ở đâu? - Dầu mỏ có trữ lượng lớn nhất thế giới.

PowerPoint Presentation:

DẦU MỎ: NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: Những điều kiện thuận lợi của khu vực Tây Nam Á là gì? 3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ: Lược đồ các nước khu vực Tây Nam Á a) Dân cư:

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á Tây Nam Á gồm những quốc gia nào? Quốc gia nào có diện tích lớn nhất và quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất? Hãy cho biết dân số Tây Nam Á bao nhiêu?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á Hãy cho biết dân số Tây Nam Á bao nhiêu? Thành phần dân tộc và tôn giáo nào ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ: Lược đồ các nước khu vực Tây Nam Á a) Dân cư: - Dân số: khoảng 286 triệu người, phần lớn là người A-rập và theo đạo Hồi.

PowerPoint Presentation:

Dựa vào lược đồ, hãy cho biết dân cư của Tây Nam Á sinh sống tập trung ở đâu? LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ TÂY NAM Á < 1 người/km2 51 - 100 người/km2 1 – 50 người/km2 Em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư của Tây Nam á?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ: a) Dân cư: - Dân số: khoảng 286 triệu người, phần lớn là người A-rập và theo đạo Hồi. - Phân bố không đồng đều, sống tập trung ở ven biển và đồng bằng….. b) Kinh tế: < 1 51 - 100 1 – 50 (Người/km2)

PowerPoint Presentation:

Dựa vào lược đồ, hãy nêu các nông sản của Tây Nam Á? LƯỢC ĐỒ NÔNG NGHIỆP TÂY NAM Á

PowerPoint Presentation:

MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TÂY NAM Á

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình và cho biết Tây Nam Á phát triển nghành nào? Tại sao ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ: a) Dân cư: - Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ đóng vai trò quan trọng nhất. b) Kinh tế: 30% Sản lượng dầu thế giới (100%) Sản lượng dầu Tây Nam Á Biểu đồ sản lượng dầu khai thác hằng năm của Tây Nam Á so với thế giới Dựa vào biểu đồ, hãy cho biết sản lượng dầu khai thác hằng năm của Tây Nam Á so với thế giới? Lượng dầu khai thác được chủ yếu nhằm mục đích gì? - Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Lược đồ dầu mỏ xuất từ Tây Nam Á đi các nước trên thế giới Dựa vào lược đồ, cho biết Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực nào?

PowerPoint Presentation:

CHÂU ÂU CHÂU Á CHÂU PHI CHÂU MĨ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á SƠ ĐỒ XUẤT KHẨU DẦU MỎ CỦA TÂY NAM Á

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ: a) Dân cư: b) Kinh tế: c) Chính trị:

PowerPoint Presentation:

SƠ ĐỒ CHÍNH TRỊ TÂY NAM Á Dựa vào sơ đồ, em hãy nhận xét tình hình chính trị của Tây Nam Á? Chiến tranh, xung đột bộ tộc, tôn giáo CHÚ THÍCH

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ: a) Dân cư: b) Kinh tế: c) Chính trị: - Tình hình chính trị rất không ổn định.

PowerPoint Presentation:

Chiến tranh, xung đột bộ tộc, tôn giáo CHÚ THÍCH SƠ ĐỒ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH Ở TÂY NAM Á CHIẾN TRANH I-RẮC CHIẾN TRANH GRU-DI-A CHIẾN TRANH IRAN - IRAQ CHIẾN TRANH ÁP-GA-NI-XTAN

PowerPoint Presentation:

HẬU QUẢ CHIẾN TRANH Quan sát hình trên, cho biết sự ảnh hưởng của chiến tranh đối với đời sống và kinh tế của khu vực?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ: 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 3. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ: a) Dân cư: b) Kinh tế: c) Chính trị: - Tình hình chính trị rất không ổn định.  Kinh tế chậm phát triển, đời sống khó khăn.

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ TRÒ CHƠI ĐOÁN ẢNH

PowerPoint Presentation:

TRÒ CHƠI ĐOÁN ẢNH Tiết 11- Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á 1 2 3 4 5 6 Hãy xác định vị trí địa lí khu vực Tây Nam Á trên lược đồ. Địa hình Tây Nam Á có đặc điểm gì? Tài nguyên quan trọng nhất của Tây Nam Á là gì? Ngành kinh tế đóng vai trò chủ yếu của Tây Nam Á? Tây Nam Á có điều kiện gì thuận lợi để phát triển kinh tế? Tại sao kinh tế và đời sống nhân dân Tây Nam Á gặp nhiều khó khăn?

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc bài cũ. 2. Làm bài tập bản đồ đầy đủ. 3. Chuẩn bị bài mới: + Tìm hiểu đặc điểm các miền địa hình của Nam A.Ù + Tại sao lượng mưa của Nam Á phân bố không đồng đều? + Nam Á có các sông và cảnh quan chính nào? ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á.

PowerPoint Presentation:

Chúc quý thầy,cô giáo sức khoẻ và đạt nhiều thành công trong công tác ! Tạm biệt. Chúc quý thầy,cô giáo sức khoẻ và đạt nhiều thành công trong công tác ! Tạm biệt.

authorStream Live Help