Dia ly 8 Tiết 4 Bài 4- Thực hành- Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH KÍNH CHÀO THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP HÔM NAY:

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH KÍNH CHÀO THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP HÔM NAY GV: Trương Đăng Ngô

Bài 4 : Thực hành. PHÂN TíCH HoàN LƯU Gió MùA ở CHÂU á :

Bài 4 : Thực hành. PHÂN TíCH HoàN LƯU Gió MùA ở CHÂU á

PowerPoint Presentation:

Bản đồ các nước châu á

HS nhắc lại: * Trung tâm khí áp là gì? Đường đẳng áp là gì?:

HS nhắc lại: * Trung tâm khí áp là gì? Đường đẳng áp là gì? * Trung tâm khí áp là biểu thị nhiều đường đẳng áp ở một vùng. Đường đẳng áp là đường nối các điểm có trị số của khí áp bằng nhau.( đơn vị: miliba) * Dựa vào hình 4.1, em hãy: 1/ Xác định và đọc tên các trung tâm khí áp thấp và áp cao 2/ Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông ( theo mẫu)

Hình 4.1: Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực gió mùa châu á.:

Hình 4.1: Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực gió mùa châu á.

PowerPoint Presentation:

Hướng gió theo mùa Khu vực Gió hướng mùa đông Tháng 1 Đông á Đông Nam á Nam á Tây Bắc Đông Bắc hoặc Bắc Đông Bắc ( khô ráo) Thổi từ áp cao về áp thấp Thổi từ áp cao Xia bia về áp thấp A leut Thổi từ áp cao Xia bia về áp thấp Xích đạo Thổi từ áp cao Xia bia về áp thấp Xích đạo

Hình 4.2: Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở khu vực gió mùa châu á.:

Hình 4.2: Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở khu vực gió mùa châu á.

PowerPoint Presentation:

Hướng gió theo mùa Đông á Đông Nam á Nam á Đông Nam Tây Nam ( biến tính: Đông nam) Tây Nam Gió hướng mùa hạ Tháng 7 Thổi từ áp cao về áp thấp Thổi từ áp cao Ha oai về áp thấp trong lục địa Thổi từ áp cao Ôtralia Nam ÂĐD về áp thấp trong lục địa Thổi từ áp cao Nam ÂĐD về áp thấp Iran Khu vực

1/ Qua phân tích 2 hoàn lưu gió mùa em hãy nêu điểm khác nhau cơ bản về tích chất giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì? :

1/ Qua phân tích 2 hoàn lưu gió mùa em hãy nêu điểm khác nhau cơ bản về tích chất giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì? * Tính chất trái ngược nhau của hướng gió trong 2 mùa do sự thay đổi các cao áp và hạ áp giữa 2 mùa. 2/ Sự khác nhau về thời tiết ở mùa đông và mùa hè khu vực có gió mùa ảnh hưởng như thế nào tới sản xuất, sinh hoạt, của con người trong khu vực ? Vì sao?

PowerPoint Presentation:

1*Gió mùa mùa ®«ng lạnh và khô vì xuất phát từ Cao áp trên lục địa  biển, nên thời tiết các khu vực có gm đi qua khô, lạnh  Sinh hoạt, s/ xuất của con người thay đổi  lấy VN dẫn chứng: mùa ®«ng lạnh - khô theo từng đợt, năng xuất cây trồng thấp, sinh ho¹t con ng­êi còng thay ®æi. 2* Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ đại dương  lục địa .  đối với Việt Nam khi gmmùa hạ vượt qua dãy Tr­êng sơn đã bị biến tính nên gây ra gió phơn T©y Nam : nóng và kh « ë miền Trung và Bắc Trung Bộ; Gió mùa thæi qua biển gây mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ)

PowerPoint Presentation:

Dặn dò 1/Về nhà tập xỏc định lại trờn lược đồ cỏc trung tõm khớ ỏp, hướng giú chớnh. 2/ Xem lại trờn thế giới cú cỏc chủng tộc nào? đặc điểm và sự phõn bố dõn cư?

authorStream Live Help