Dia ly 7 Tiết 70 Bài 61- Thực hành- Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kin

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG CẤP II-III TÂN QUANG ĐỊA LÝ LỚP 7 BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu . Giáo viên: Đặng Minh Chiến

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. Quan sát H 61.1 (SGK tr184), Nêu tên, xác định vị trí một số quốc gia thuộc các khu vực: - Đông Âu ? - Bắc Âu gồm: Na uy, Thụy Điển, Phần Lan và Ai-xơ-len. - Nam Âu gồm: Tây ban nha, Bồ đào nha, I ta li a, Hi lạp, Bun ga ri, Ma xê đô ni a, An ba ni, Xec bi và môn tê nê grô, Boxnia Hexcêgônia, Crôatia. - Khu vực Tây và Trung Âu gồm: Anh, Ai len, Hà lan, Bỉ, Lucxembua, Đan mạch, Pháp, Đức, Ba lan, Sec, Xlô va ki a, Ru ma ni, Hung ga ri, Áo, Thuỵ sĩ. - Khu vực Đông Âu gồm: Liên Bang Nga, U-crai-na, Bê-la-rút, Lít-va, Lát-vi-a, E-xtô-ni-a, Môn-đô-va. - Bắc Âu ? - Tây và Trung Âu ? - Nam Âu ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. Quan sát H 60.1, 61.1 (SGK tr181, 184): Xác định vị trí các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina (năm 2000). Tên nước. Tỷ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%). Nông, lâm, nghư nghiệp. Công nghiệp và xây dựng. Dịch vụ. Pháp. 3,0 26,1 70,9 Ucraina. 14,0 38,5 47,5 Xác định vị trí các quốc gia: Pháp và Ucraina trên bản đồ. Hai nước này thuộc khu vực nào của Châu Âu ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Bước 1. Xác định loại biểu đồ cần vẽ: Với số liệu là tỷ lệ (%) của cơ cấu kinh tế, tổng là (100%) như đầu bài ra ta nên chọn kiểu biểu đồ hình tròn. Bước 2. Đổi từ (%) ra độ ( 0 ): Tên nước. Tỷ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) độ ( 0 ). Nông, lâm, nghư nghiệp. Công nghiệp và xây dựng. Dịch vụ. Pháp. 11 0 94 0 255 0 Ucraina. 50,4 0 138,6 0 171 0 Các bước tiến hành vẽ biểu đồ: Cả hình tròn (360 0 ) tương ứng với (100%) => 1% = 360 / 100 = 3,6 0

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Bước 3. Quay hai đường tròn bằng nhau (như sau): Biểu đồ: Cơ cấu kinh tế của Pháp. Năm (2000) Biểu đồ: Cơ cấu kinh tế của Ucraina. Năm (2000) (Mỗi đường tròn tương ứng cho biểu đồ cơ cấu kinh tế một nước). Bước 4. Từ tâm đường tròn kẻ một đường tới đường tròn cắt đường tròn (ở vị trí 12 giờ) của đồng hồ:

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Thể hiện khu vực Nông, lâm nghư nghiệp: Đặt thước đo độ sao cho tâm của thước trùng với tâm đường tròn, vị trí 0 0 trùng với đường kẻ ở bước 4 đã kẻ. Xác định số độ tương ứng với số độ của khu vực nông, lâm nghư nghiệp (của bảng quy đổi), chấm lên đường tròn sau đó nối vị trí xác định được với tâm ta được khu vực cần vẽ. Tiếp tục đăt thước đo độ cho vị trí 0 0 trùng với vị trí mới xác định được và xác định tiếp các khu vực cần vẽ (tương tự). Bước 5. Thể hiện các khu vực kinh tế trên biểu đồ.

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. Biểu đồ: Cơ cấu kinh tế của Pháp. Năm (2000) I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Ví dụ: Thể hiện khu vực nông, lâm, ngư nghiệp của Pháp. Vị trí 0 0 của thước đo độ Vị trí 11 0 của thước đo độ Vị trí tâm của thước đo độ

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. Biểu đồ: Cơ cấu kinh tế của Pháp. Năm (2000) I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Ví dụ: Thể hiện khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ của Pháp. Vị trí 0 0 của thước đo độ Vị trí 94 0 của thước đo độ Vị trí tâm của thước đo độ Công nghiệp và xây dựng Nông, lâm, ngư nghiệp Dịch vụ Bước 6: Sau khi vẽ xong tiến hành tô màu hoặc ký hiệu, chú thích và điền tên biểu đồ. (Lưu ý các khu vực kinh tế giống nhau tô màu hoặc ký hiệu giống nhau và giống với chú thích) cụ thể như sau. Tương tự ta có thể vẽ các khu vực kinh tế của Ucraina như đã vẽ các khu vực kinh tế của Pháp.

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Biểu đồ: Tỷ trọng ba khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP của Ucraina (năm 2000) Biểu đồ: Tỷ trọng ba khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP của Pháp (năm 2000) Biểu đồ sau khi vẽ hoàn thiện.

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Qua biểu đồ nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và Ucraina. Biểu đồ: Tỷ trọng ba khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP của Ucraina (năm 2000) Biểu đồ: Tỷ trọng ba khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP của Pháp (năm 2000) 1. Tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Ucrauna lớn hơn tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Pháp. 2. Tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng trong cơ cấu kinh tế của Ucrauna lớn hơn tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng trong cơ cấu kinh tế của Pháp. 3. Tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Ucrauna nhỏ hơn tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Pháp. 4. Trình độ phát triển kinh tế của Pháp cao hơn trình độ phát triển kinh tế Ucraina.

PowerPoint Presentation:

BÀI 61: THỰC HÀNH. Tiết 68 Đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu. I. Xác định một số quốc gia trên lược đồ. II. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. III. Hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà. Về nhà học bài, đọc lại nội dung bài trong SGK. Trả lời các câu hỏi, làm bài tập 3 (SGK tr 183). Ôn lại kiến thức từ bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI.

Kiểm tra bài cũ.:

Kiểm tra bài cũ. Liên minh Châu Âu được thành lập và phát triển như thế nào ? Mô hình liên minh Châu Âu có đặc điểm gì ? Hoạt động thương mại diễn ra như thế nào ? Liên minh Châu Âu thành lập năm 1957 được mở rộng từng bước qua từng giai đoạn, Đến năm 2004 liên minh Châu Âu có 24 thành viên và đang có xu hướng tăng thêm. Liên minh Châu Âu là mô hình liên minh toàn diện nhất có chung luật pháp, quốc tịch, chính sách kinh tế, có hệ thống tiền tệ (đồng Ơ-rô), tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vốn. Các quốc gia trong liên minh chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hoá, đào tạo nghề cho giới trẻ, và người thất nghiệp. Liên minh Châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động thương mại của thế giới. Hiện nay liên minh không ngừng mở rộng quan hệ với các nước và tổ chức kinh tế trên toàn cầu .

authorStream Live Help