Dia ly 7 Tiết 58 Bài 52- Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi Dia ly 7 Tiết 58 Bài 52- Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 59-Bài 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP Gv: Nguyễn Thị Hải Lâm Trường Thcs Cửa Tùng

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Trình bày đặc điểm khí hậu và xác định trên hình 51.2 các kiểu khí hậu của châu Âu ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 59-Bài 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU

:

- Xác định vị trí trạm Bret trên hình 51.2 và phân tích đặc điểm của trạm khí hậu. Bret Ka-dan Pa-lec-mô 18 8

PowerPoint Presentation:

THÁP ĐỒNG HỒ BIG – BEN TRONG SƯƠNG MÙ

PowerPoint Presentation:

Thành phố luân Đôn trong sương mù

PowerPoint Presentation:

Rừng lá rộng

Thảo luận nhóm và hoàn thành sơ đồ tư duy:

Nhiệm vụ cụ thể: Nhóm 1-2 : Môi trường ôn đới lục địa Phân tích biểu đồ H.52.2, tìm hiểu đặc điểm tự nhiên ( sự phân bố, khí hậu, sông ngòi, thực vật). Nhóm 3- 4 : Môi trường Địa Trung Hải Phân tích biểu đồ H.52.3, tìm hiểu đặc điểm tự nhiên (phân bố, khí hậu, sông ngòi, thực vật). Nhóm 5-6 : Môi trường núi cao . Phân tích sơ đồ H.52.4 : Trên dãy An-pơ có bao nhiêu đai thực vật ? Mỗi đai bắt đầu và kết thúc ở độ cao nào ? Tìm hiểu đặc điểm khí hậu. Thảo luận nhóm và hoàn thành sơ đồ tư duy

:

- Xác định vị trí trạm Ca-dan trên hình 51.2 và phân tích đặc điểm của trạm khí hậu. Bret Ka-dan Pa-lec-mô -12 20

PowerPoint Presentation:

Tuyết rơI ở Nga

PowerPoint Presentation:

Tuyết rơI ở ba lan

PowerPoint Presentation:

Sông bị đóng Băng

PowerPoint Presentation:

RỪNG LÁ KIM

:

- Xác định vị trí trạm Pa-lec-mô trên hình 51.2 và phân tích đặc điểm của trạm khí hậu. Bret Ka-dan Pa-lec-mô -12 20 25 10

PowerPoint Presentation:

RỪNG LÁ CỨNG

PowerPoint Presentation:

Hình 52.4 Sơ đồ phân bố thực vật theo độ cao ở dãy An-pơ

PowerPoint Presentation:

Các đai TV (thấp -> cao) Từ...........m đến .......m Đồng ruộng làng mạc Rừng hỗn giao Rừng lá kim Đồng cỏ núi cao Băng tuyết Dưới 800m 800m->1800m 1800m->2200m 2200m->3000m Trên 3000m

PowerPoint Presentation:

NÚI ARARAT DÃY ANPƠ

PowerPoint Presentation:

bài tập 1.So sánh sự khác nhau giữa : - Môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa, Khí hậu Phân bố Khí hậu Nhiệt độ Lượng mưa Ôn đới hải dương Tây Âu - Trên 0 0 C - Hạ mát, đông không lạnh lắm Mưa quanh năm Ôn đới lục địa Đông Âu - Hạ nóng - Đông lạnh và có tuyết rơi Mưa vào mùa hạ

PowerPoint Presentation:

Khí hậu Phân bố Khí hậu Nhiệt độ Lượng mưa Ôn đới lục địa Đông Âu - Hạ nóng - Đông lạnh và có tuyết rơi. - Mưa vào mùa hạ Địa Trung Hải Nam Âu - Hạ nóng - Đông không lạnh lắm - Mưa vào mùa thu-đông 1.So sánh sự khác nhau giữa : - Môi trường ôn đới lục địa và môi trường Địa Trung Hải .

PowerPoint Presentation:

- Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ tây sang đông ?

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học bài, tr¶ lêi c©u hái SGK - Làm bµi tËp 52 vë Bµi tËp - Chuẩn bị bài 53 ( ¤n l¹i c¸ch ph©n tÝch biĨu ®å khÝ hËu, nhËn biÕt m«i tr­êng qua biĨu ®å khÝ hËu.)

authorStream Live Help