Dia ly 7 Tiết 57 Bài 52- Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo 2)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng các em học sinh

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ : Dựa vào H. 51.1 và 51.2, giải thích vì sao ở phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưu nhiều hơn phía đông ?

Slide 3: 

TIẾT 59 - BÀI 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU ( Tiếp theo) 3/ Các môi trường tự nhiên Quan sát lược đồ xác định vị trí các trạm Bret, Ca-dan và Pa-lec-mô, cho biết các trạm thuộc kiểu khí hậu nào? Ca-dan Pa-lec-mô Bret

Slide 4: 

Thảo luận nhóm : (5 phút) Phân tích các kiểu khí hậu đặc trưng ở châu Âu, cho biết khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm sông ngòi và thảm thực vật từng kiểu môi trường ? Nhóm 1 : Phân tích biểu đồ H.51.1, tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của môi trường ôn đới hải dương Nhóm 2 : Phân tích biểu đồ H.52.2, tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của môi trường ôn đới lục địa Nhóm 3 : Phân tích biểu đồ H.52.3, tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của môi trường địa trung hải Nhóm 4 : Phân tích biểu đồ H.52.4 : Trên dãy An-pơ có bao nhiêu đai thực vật ? Mỗi đai bắt đầu và kết thúc ở độ cao nào ? Nêu đặc điểm khí hậu và thực vật của môi trường núi cao

Slide 6: 

Xác định vị trí của môi trường ôn đới hải dương trên lược đồ ? 17 7 Các nước ven biển Tây Âu → Nhiệt độ trên 00C -Mùa hạ mát Mùa đông không lạnh lắm Rừng lá rộng Mưa quanh năm Sông nhiều nước quanh năm

Slide 7: 

TIẾT 59 - BÀI 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU ( Tiếp theo) 3/ Các môi trường tự nhiên

Slide 8: 

Xác định vị trí của môi trường ôn đới lục địa trên lược đồ ? 19 - 13 Khu vực Đông Âu Mùa hạ nóng Mùa đông lạnh, có tuyết rơi Mưa mùa hạ Rừng lá kim Thảo nguyên Sông nhiều nước vào Xuân-hạ, mùa đông đóng băng

Slide 9: 

TIẾT 59 - BÀI 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU ( Tiếp theo) 3/ Các môi trường tự nhiên

Slide 10: 

Xác định vị trí của môi trường địa trung hải trên lược đồ ? 25 Các nước Nam Âu ven Địa Trung Hải Mùa hạ nóng Mùa đông không lạnh lắm Mưa vào thu-đông Rừng lá cứng Sông ngắn, dốc, nhiều nước vào thu-đông, mùa hạ ít nước

Slide 11: 

TIẾT 59 - BÀI 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU ( Tiếp theo) 3/ Các môi trường tự nhiên

Slide 12: 

Sơ đồ phân bố thực vật theo độ cao ở dãy An-pơ Xác định vị trí của môi trường vùng trên lược đồ ? Miền núi trẻ phía nam Thực vật thay đổi theo độ cao Mưa nhiều ở sườn đón gió phía tây

Slide 13: 

TIẾT 59 - BÀI 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU ( Tiếp theo) 3/ Các môi trường tự nhiên

Slide 14: 

Rừng lá rộng Rừng lá kim Rừng lá cứng Thảo nguyên

Slide 15: 

NÚI ARARAT DÃY ANPƠ

Slide 16: 

Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ tây sang đông ?

Slide 17: 

- Về nhà học bài cũ, làm bài tập Chuẩn bị bài thực hành ( Bài tập 1 và 2 sgk -159) Ôn cách phân tích biểu đồ khí hậu Ôn lại các kiểu khí hậu cuả Châu Âu : Ôn đới hải dương , ôn đới lục điạ, Điạ Trung hải và núi cao Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu và thảm thực vật Hướng dẫn chuẩn bị ở nhà:

authorStream Live Help