Dia ly 7 Tiết 55 Bài 50- Thực hành- Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Giáo viên thực hiện Lê Thanh Long Môn: Địa Lý 7

PowerPoint Presentation:

SÁCH ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ 7 THCS ĐỊA Lí THCS Tác giả: Lê Thanh Long – Trường THCS Tân Xuân ĐT: 01656604289 ; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn ĐỊA LÝ 7 - Nội dung kiến thức cơ bản - Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ… - Câu hỏi luyện tập ( SÁCH DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG THCS ) Hóc Môn: tháng 3 - 2011 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÓC MÔN Địa lý 7 Đề thi Giới thiệu Website Giáo án Trở lại

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí THCS Tỏc giả: Lờ Thanh Long – Trường THCS Tõn Xuõn ĐT: 01656604289; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn ĐỊA LÝ LỚP 7 Bài 1. Dân số Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới. Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi. Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá. PHẦN II. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ Chương II. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà. (Bài 13, 14, 15, 16, 17, 18) Chương I. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng. (Bài 5, 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12) Chương III. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc. (Bài 19, 20) Chương IV. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh. (Bài 21, 22) Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi. (Bài 23, 24) PHẦN I. THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí THCS Tác giả: Lê Thanh Long – Trường THCS Tân Xuân ĐT: 01656604289 ; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn ĐỊA LÝ LỚP 7 PHẦN III. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng. Chương VII. Châu Mĩ (Bài 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) Chương VI. Châu Phi (Bài 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) Chương VIII. Châu Nam Cực (Bài 47) Chương IX. Châu Đại Dương ( Bài 48, 49, 50 ) Chương X. Châu Âu (Bài 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí THCS Tỏc giả: Lờ Thanh Long – Trường THCS Tõn Xuõn ĐT: 01656604289; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn Chương IX. Châu Đại Dương B à i 48: Thiên nhiên châu Đại Dương. B à i 49: Dân cư v à kinh tế châu Đại Dương B à i 50: Thực h à nh: Viết b á o c á o về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-lia. PHẦN III. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 Ô-xtrây-li-a Niu Di-len Va-nu-a-tu Pa-pua Niu Ghi-nê 1-Thu nhập đầu người (USD) 2- Cơ cấu thu nhập quốc dân (%): - Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 20337,5 13026,7 1146,2 677,5 3 26 71 9 25 66 19 9.2 71.8 27 41.5 31.5 Dựa vào bảng thống kê trang 148, em hãy nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Đại Dương. Các tiêu chí Nước KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH II. KHÍ HẬU Câu 1: Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình dưới đây, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau: - Địa hình có thể chia làm mấy khu vực? - Đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu của mỗi khu vực. - Đỉnh núi cao nhất nằm ở đâu? Cao khoảng bao nhiêu?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO THAM KHẢO BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A TÊN KHU VỰC ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ Ở GIỮA PHÍA ĐÔNG PHÍA TÂY Dãy Đông Ô-xtrây-li-a Đồng bằng Trung Tâm Cao nguyên Tây Ô-xtrây-li-a Trung bình 1.500m Trung bình dưới 250m Trung bình dưới 500m - Núi cao, chạy dọc từ Bắc xuống Nam. - Đỉnh cao nhất là Rao-đơ Mao. Có caùc bồn địa, sông, hồ. - Có nhiều hoang mạc. - Có các cao nguyên và dãy núi thấp. ĐỘ CAO I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A II. KHÍ HẬU Câu 2: Dựa vào các hình 48.1; 50.2 và 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau: - Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtrây-li-a - Sự phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó. - Sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A II. KHÍ HẬU - Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtrây-li-a.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A II. KHÍ HẬU - Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtrây-li-a. Gió mùa: - Thổi theo hướng:Tây Bắc và Đông Bắc Gió Tây ôn đới: - Thổi theo hướng Tây Bắc Gió Tín phong: - Thổi theo hướng Đông Nam

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A - Xác định vị trí của 3 trạm trên lược đồ hình 50.2

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A II. KHÍ HẬU - Sự phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó. Mưa trên 1501mm: Giải thích? (Quan sát đường xích đạo) Mưa từ 1001 đến 1500mm: Giải thích? (Quan sát hướng gió) Mưa từ 501 đến 1000mm: Giải thích? (Quan sát địa hình) - Mưa dưới 250mm: - Giải thích?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A Lượng mưa Khu vực Nguyên nhân - Mưa trên 1501mm: - Mưa từ 1001 đến 1500mm: - Mưa dưới 250mm: Pa-pua Niu Ghi-nê Khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm Rìa bắc và đông bắc lục địa Có gió mùa hoạt động và một phần gió tín phong đi qua biển Sâu trong lục địa Hiệu ứng phơn, nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa. - Mưa từ 501 đến 1000mm: Một phần diện tích bắc, nam và đông nam của lục địa Ảnh hưởng của địa hình, mưa hết ở sườn đón gió

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A Lượng mưa Khu vực Nguyên nhân - Mưa trên 1501mm: Pa-pua Niu Ghi-nê Khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A Lượng mưa Khu vực Nguyên nhân - Mưa từ 1001 đến 1500mm: Rìa bắc và đông bắc lục địa Có gió mùa hoạt động và một phần gió tín phong đi qua biển

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A Lượng mưa Khu vực Nguyên nhân - Mưa từ 501 đến 1000mm: Một phần diện tích bắc, nam và đông nam của lục địa Ảnh hưởng của địa hình, mưa hết ở sườn đón gió

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A Lượng mưa Khu vực Nguyên nhân - Mưa dưới 250mm: Sâu trong lục địa Hiệu ứng phơn, nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 57 - BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A Lượng mưa Khu vực Nguyên nhân - Mưa trên 1501mm: - Mưa từ 1001 đến 1500mm: - Mưa từ 501 đến 1000mm: - Mưa dưới 250mm: Pa-pua Niu Ghi-nê Khí hậu xích đạo mưa lớn quanh năm Rìa bắc và đông bắc lục địa Có gió mùa hoạt động và một phần gió tín phong đi qua biển Một phần diện tích bắc, nam và đông nam của lục địa Ảnh hưởng của địa hình, mưa hết ở sườn đón gió Sâu trong lục địa Hiệu ứng phơn, nằm trong vùng áp cao chí tuyến khó gây mưa.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 CỦNG CỐ II. KHÍ HẬU - Từ ven biển vào sâu trong nội địa lượng mưa thay đổi như thế nào? Vì sao? - Lượng mưa vùng ven biển phía bắc khác với vùng ven biển phía nam như thế nào? Vì sao? - Lượng mưa vùng ven biển phía tây khác với vùng ven biển phía đông như thế nào? Vì sao?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ * KIỂM TRA BÀI CŨ * BÀI MỚI * CỦNG CỐ * DẶN DÒ Hoàn chỉnh bài thực hành. Học bài 49: tuần sau kiểm tra 15 phút Chuẩn bị bài 51: Thiên nhiên châu Âu Quan sát lược đồ Hình 51.1 và 51.2, đọc và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong sách giáo khoa trang 154, 155. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

PowerPoint Presentation:

Bài học đến đây kết thúc Xin cám ơn các thầy cô về dự giờ thăm lớp Gv: Lê Thanh Long Hẹn gặp lại

authorStream Live Help