Dia ly 7 Tiết 54 Bài 49- Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG Giáo viên thực hiện Lê Thanh Long Môn: Địa Lý 7

PowerPoint Presentation:

SÁCH ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ 7 THCS ĐỊA Lí THCS Tác giả: Lê Thanh Long – Trường THCS Tân Xuân ĐT: 01656604289 ; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn ĐỊA LÝ 7 - Nội dung kiến thức cơ bản - Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ… - Câu hỏi luyện tập ( SÁCH DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG THCS ) Hóc Môn: tháng 3 - 2011 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÓC MÔN Địa lý 7 Đề thi Giới thiệu Website Giáo án Trở lại

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí THCS Tỏc giả: Lờ Thanh Long – Trường THCS Tõn Xuõn ĐT: 01656604289; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn ĐỊA LÝ LỚP 7 Bài 1. Dân số Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới. Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi. Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá. PHẦN II. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ Chương II. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà. (Bài 13, 14, 15, 16, 17, 18) Chương I. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng. (Bài 5, 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12) Chương III. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc. (Bài 19, 20) Chương IV. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh. (Bài 21, 22) Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi. (Bài 23, 24) PHẦN I. THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí THCS Tác giả: Lê Thanh Long – Trường THCS Tân Xuân ĐT: 01656604289 ; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn ĐỊA LÝ LỚP 7 PHẦN III. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng. Chương VII. Châu Mĩ (Bài 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) Chương VI. Châu Phi (Bài 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) Chương VIII. Châu Nam Cực (Bài 47) Chương IX. Châu Đại Dương ( Bài 48, 49, 50 ) Chương X. Châu Âu (Bài 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí THCS Tỏc giả: Lờ Thanh Long – Trường THCS Tõn Xuõn ĐT: 01656604289; Email: lethanhlong23178@yahoo.com.vn Chương IX. Châu Đại Dương B à i 48: Thiên nhiên châu Đại Dương. B à i 49: Dân cư v à kinh tế châu Đại Dương B à i 50: Thực h à nh: Viết b á o c á o về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-lia. PHẦN III. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 NỘI DUNG KIỂM TRA BÀI CŨ * KIỂM TRA BÀI CŨ * BÀI MỚI * CỦNG CỐ * DẶN DÒ Hãy trình bày đặc điểm khí hậu, thực vật và động vật của châu Đại Dương? Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô- xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG Nêu nhận xét về mật độ dân số của châu Đại Dương so với các châu lục khác và so với thế giới? I. DÂN CƯ Mật độ dân số các châu lục năm 2008 II. KINH TẾ Mật độ dân số (người/km 2 ) Toàn thế giới 48 Châu Á 127 Châu Âu 32 Châu Phi 32 Châu Mĩ 22 4 Châu Đại Dương

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Mật độ dân số thấp nhất thế giới. I. DÂN CƯ

PowerPoint Presentation:

Tên nước Diện tích (nghìn km 2 ) Dân số (triệu người ) Mật độ dân số (người / km 2 ) Tỉ lệ dân thành thị (%) Toàn châu Đại dương 8537 35,0 4 70 Pa-pua Niu Ghi-nê 463 6,5 14 13 Ô-xtrây-li-a 7741 21,3 2,5 87 Va-nu-a-tu 12 0,2 16,6 21 Niu Di-len 271 4,3 15,9 86 Qua bảng số liệu trên, hãy nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương? Bảng số liệu dân cư châu Đại Dương năm 2008.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Mật độ dân số thấp nhất thế giới. I. DÂN CƯ Tỉ lệ dân thành thị cao (Năm 2008 chiếm 70% dân số trong các đô thị). Qua nội dung SGK trang 147, 148: cho biết thành phần dân cư của khu vực? Dân cư gồm hai thành phần chính: + Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số) + Người bản địa: khoảng 20% dân số.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Hình 12.6. Phân bố dân cư Ô-xtrây-li-a - Xác định trên lược đồ những khu vực đông dân, thưa dân. Giải thích?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG I. DÂN CƯ Hình 49.1 – Thành phố Xit-ni (Ô-xtrây-li-a) Một vùng nông thôn Ô-xtrây-li-a, nơi có mật độ dân số khá thấp

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Mật độ dân số thấp nhất thế giới. I. DÂN CƯ Tỉ lệ dân thành thị cao (Năm 2008 chiếm 70% dân số trong các đô thị). Dân cư gồm hai thành phần chính: + Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số) + Người bản địa: khoảng 20% dân số.  Có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG I. DÂN CƯ Hình 49.2 - Người Pô-li-nê-diêng chuẩn bị ra khơi. TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ I. DÂN CƯ Tỉ lệ dân thành thị……  ………………………………… DÂN CƯ Mật độ dân số …………… Trình bày đặc điểm dân cư châu Đại Dương? Dân cư……...…………….......

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO THAM KHẢO BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ I. DÂN CƯ  Có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Tỉ lệ dân thành thị cao (Năm 2008 chiếm 70% dân số trong các đô thị) Mật độ dân số thấp nhất thế giới Dân cư gồm hai thành phần chính: + Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số) + Người bản địa: khoảng 20% dân số. DÂN CƯ

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG Quan sát lược đồ cho biết châu Đại Dương có những tài nguyên chính nào để phát triển kinh tế? II. KINH TẾ Lược đồ tự nhiên châu Đại Dương

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Ô-xtrây-li-a Niu Di-len Va-nu-a-tu Pa-pua Niu Ghi-nê 1-Thu nhập đầu người (USD) 2- Cơ cấu thu nhập quốc dân (%): - Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 20337,5 13026,7 1146,2 677,5 3 26 71 9 25 66 19 9.2 71.8 27 41.5 31.5 Dựa vào bảng thống kê trang 148, hãy cho biết những nước có thu nhập cao, thu nhập thấp ở châu Đại Dương. Các tiêu chí Nước

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Ô-xtrây-li-a Niu Di-len Va-nu-a-tu Pa-pua Niu Ghi-nê 1-Thu nhập đầu người (USD) 2- Cơ cấu thu nhập quốc dân (%): -Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 20337,5 13026,7 1146,2 677,5 3 26 71 9 25 66 19 9.2 71.8 27 41.5 31.5 Cho biết cơ cấu thu nhập quốc dân của Ô-xtrây-li-a và Niu Di –len có gì khác với các nước còn lại? Các tiêu chí Nước

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Mật độ dân số thấp nhất thế giới. I. DÂN CƯ Tỉ lệ dân thành thị cao (Năm 2008 chiếm 70% dân số trong các đô thị). Dân cư gồm hai thành phần chính: + Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số) + Người bản địa: khoảng 20% dân số.  Có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. II. KINH TẾ Kinh tế phát triển không đều giữa các nước. Ô-xtrây- lia và Niu Di -len là hai nước có nền kinh tế phát triển.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG Ngành Kinh tế Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len Kinh tế các quốc đảo - Xuất khẩu lúa mì, len, bò, cừu, và sản phẩm từ sữa… Trồng cây công nghiệp để xuất khẩu. Hải sản, gỗ - Khai khoáng, chế tạo máy và phụ tùng điện tử, chế biến thực phẩm… Chủ yếu là khai thác tài nguyên thiên nhiên, . Chế biến thực phẩm là ngành phát triển nhất. 1. Nông nghiệp 2. Công nghiệp - Nhóm 1,2,3: Trình bày thế mạnh nông nghiệp, công nghiệp của Ô-xtrây-li-a và Niu Di len? - Nhóm 4,5,6: Thế mạnh nông nghiệp và công nghiệp của các quốc đảo? Nêu đặc điểm kinh tế các nước còn lại ở châu Đại Dương?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG II. KINH TẾ Kinh tế phát triển không đều giữa các nước. Ôx-trây- lia và Niu Di -len là hai nước có nền kinh tế phát triển. I. DÂN CƯ Các nước còn lại là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ II. KINH TẾ Dựa vào hình 49.3 SGK cho biết: - Hoạt động kinh tế của Ô-xtrây-li-a tập trung chủ yếu ở khu vực nào? Vì sao? Hình 49.3 – Lược đồ kinh tế Ô-xtrây-li-a Kể tên một số ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Ô-xtrây-li-a?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ II. KINH TẾ Hình 12.4. Chăn nuôi bò ở Ô-xtrây-li-a Hình 12.5. Sơ đồ một trang trại nuôi bò ở Ô-xtrây-li-a Chăn nuôi cừu để lấy len xuất khẩu

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ II. KINH TẾ Cho biết ngành kinh tế quan trọng ở khu vực này?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG II. KINH TẾ Kinh tế phát triển không đều giữa các nước. Ôx-trây- lia và Niu -Di -len là hai nước có nền kinh tế phát triển. I. DÂN CƯ Các nước còn lại là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ KINH TẾ Ôx-trây- lia và Niu -Di -len Các nước còn lại Phát triển…………………………………….. ………………………… ……………………………. Du lịch:…………………………………………………. Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len với các quốc đảo còn lại trong châu Đại Dương?

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ * KIỂM TRA BÀI CŨ * BÀI MỚI * CỦNG CỐ * DẶN DÒ KINH TẾ Ôx-trây- lia và Niu -Di -len Các nước còn lại Phát triển không đồng đều giữa các nước là hai nước có nền kinh tế phát triển. là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ BÀI TẬP * KIỂM TRA BÀI CŨ * BÀI MỚI * CỦNG CỐ * DẶN DÒ Câu 1: Lục địa Ô-xtrây-li-a phần lớn dân cư tập trung ở vùng: a. Đồng bằng trung tâm b. Ven biển phía tây. c. Ven biển phía đông và đông nam. d. Ven biển phía bắc và nam Ô-xtrây-li-a.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ BÀI TẬP * KIỂM TRA BÀI CŨ * BÀI MỚI * CỦNG CỐ * DẶN DÒ Câu 2: Đánh dấu (x) vào những ý em cho là đúng: a. Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa b. Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất thế giới c. Tỉ lệ dân thành thị cao nhất là ở Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len d. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa vì lực lượng lao động nông nghiệp đông. e. Trừ Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len, các quốc đảo là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Đáp án: b, c, e.

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ BÀI TẬP * KIỂM TRA BÀI CŨ * CỦNG CỐ * DẶN DÒ Câu 3: Chọn các ý đúng trong nhận xét sau: Các đảo châu đại dương phát triển du lịch nhờ dựa vào: a. Các đảo san hô có hồ nước mặn nhiều thuỷ sản. b. Bãi biển đẹp. c. Đại dương bao quanh. d. Khí hậu nóng ẩm và điều hoà. e. Vùng Thái Bình Dương có nhiều bão nhiệt đới đi qua. g. Vành đai lửa Thái Bình Dương. h. Rừng rậm trên các đảo xanh tốt i. Văn hoá độc đáo của cư dân các đảo châu Đại Dương. Đáp án: a, b, c, d, h, i. * BÀI MỚI

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ * KIỂM TRA BÀI CŨ * BÀI MỚI * CỦNG CỐ * DẶN DÒ Học bài. Trả lời câu hỏi ở bài 49 - Sách bài tập thực hành trang 121  123. Đọc bài 50: Thực hành VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔXTRÂY-LI-A. (Ôn lại phương pháp phân tích lát cắt địa hình và phân tích biểu đồ khí hậu. Chuẩn bị tiết sau thực hành). HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

PowerPoint Presentation:

Bài học đến đây kết thúc Xin cám ơn các thầy cô về dự giờ thăm lớp Gv: Lê Thanh Long Hẹn gặp lại

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ CHẤT LƯỢNG DÂN CƯ Dân cư Ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao. Tỉ lệ phổ cập giáo dục và và tốt nghiệp phổ thông trung hoc đứng hàng đầu thế giới. Chỉ số HDI là 0,9555, xếp thứ ba trên thế giới (năm 2003). Số dân của Ô-xtrây-li-chiếm tỉ lệ nhỏ so với dân số thế giới nhưng chiếm 2,5% số công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới. TRỞ VỀ

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ II. KINH TẾ Mỏ vàng lộ thiên lớn nhất nước Úc Mỏ kim cương ở Kimberley, Bang Tây Australia

PowerPoint Presentation:

ĐỊA Lí 7 TIẾT 56 - BÀI 49: DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG NỘI DUNG TRANH BẢN ĐỒ VIDEO MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ THUẬT NGỮ - NHẬP CƯ : Sự di chuyển nơi cư trú của những người ở nơi khác vào một lãnh thổ hoặc của những người nước ngoài vào một quốc gia. - BẢN ĐỊA : Tại chỗ, có gốc ở địa phương. Ví dụ : dân bản địa là dân sinh sống lâu đời tại địa phương. TRỞ VỀ

authorStream Live Help