Dia ly 7 Tiết 46 Bài 43- Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ (Bỏ mục 1. Sơ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi Dia ly 7 Tiết 46 Bài 43- Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ (Bỏ mục 1. Sơ lược lịch sử)

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÓC MÔN TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN Dạy và học Địa lý 7 với Bản Đồ Tư Duy Lê Thanh Long lethanhlong@moetedu.vn

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu đặc điểm khí hậu của Khu vực Trung và Nam Mỹ? Giải thích vì sao dải đất duyên hải phía tây An-đet lại có hoang mạc?

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÓC MÔN TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình 35.2, nêu tên các luồng nhập cư vào khu vực Trung và Nam Mỹ? Cho biết đặc điểm dân cư khu vực này?

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ Nền văn hoá của Mĩ Latinh được hình thành như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Hình 43.1 – Lược đồ các đô thị châu Mĩ Quan sát hình 43.1, hãy nhận xét về sự phân bố dân cư khu vực Trung và Nam Mỹ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Hình 43.1 – Lược đồ các đô thị châu Mĩ Vậy dân cư thường tập trung đông ở những vùng nào? Vì sao?

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ Santiago, Chilê

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ Rio de Janeiro

PowerPoint Presentation:

Hình 43.1 – Lược đồ các đô thị châu Mĩ Dân cư thưa thớt ở đâu?

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Hình 43.1 – Lược đồ các đô thị châu Mĩ Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ có gì khác với ở Bắc Mĩ? Nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mỹ có số dân trên 5 triệu người.

PowerPoint Presentation:

Hình 43.1 – Lược đồ các đô thị châu Mĩ Nhận xét về tốc độ đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ? Biểu đồ tỉ lệ dân đô thị

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Hình 43.1 – Lược đồ các đô thị châu Mĩ Qúa trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ khác với ở Bắc Mĩ như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Hình 43.1 – Lược đồ các đô thị châu Mĩ Cho biết tỉ lệ dân đô thị của khu vực?

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ Nêu những vấn đề xã hội nãy sinh do đô thị hoá tự phát ở Trung và Nam Mĩ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 46 – Bài 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài 43, kết hợp phân tích lược đồ hình 43.1 trang 132. Làm bài tập câu 5,6 bài 43 (Sách bài tập thực hành) Chuẩn bị bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ. + Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ. + Quan sát hình 44.4, nêu tên và trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ.

PowerPoint Presentation:

Xin cám ơn các thầy cô về dự giờ thăm lớp Gv: Lê Thanh Long Hẹn gặp lại

authorStream Live Help