Dia ly 7 Tiết 28 Bài 27- Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

HỘI THI GIÁO VIÊN XXX NĂM HỌC 2011-2012 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐỒNG HỶ TRƯỜNG THCS CHÙA HANG 2 BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7 GV: Jean Valjean TỔ XÃ HỘI CHÙA HANG, THÁNG 11 NĂM 2011 TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)

KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐÃ HỌC:

KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Quan sát H26.1 Nhận xét đặc điểm đường bờ biển châu Phi. Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu Phi?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo) 3. Khí hậu - Châu Phi có khí hậu nóng - Nhiệt độ TB năm trên 20 0 C Trạm Ua-ga-đu-gu Quan sát vị trí châu Phi trên H26.1 kết hợp kiến thức đã học, Em hãy nhận xét khí hậu của châu Phi?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo) 3. Khí hậu - Châu Phi có khí hậu nóng - Nhiệt độ TB năm trên 20 0 C - Lượng mưa ít, giảm dần về hai chí tuyến, hình thành những hoang mạc lớn. Đọc Hình 27.1 Nhận xét sự phân bố lượng mưa ở châu Phi? H27.1 Lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi Quan sát Hình 27.1 Cho biết các dòng biển nóng, lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào? Tại sao lượng mưa ở châu Phi phân bố không đều?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo) Dựa vào kiến thức đã học, kết hợp quan sát H26.1 và 27.1 giải thích vì sao: - Châu Phi là châu lục nóng? - Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn? H27.1 Lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi H26.1 Lược đồ tự nhiên châu Phi

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo) 3. Khí hậu - Châu Phi có khí hậu nóng - Nhiệt độ TB năm trên 20 0 C - Lượng mưa ít, giảm dần về hai chí tuyến, hình thành những hoang mạc lớn. 4. Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên Đọc Hình 27.2 Cho biết châu Phi có các môi trường tự nhiên nào?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo) 3. Khí hậu 4. Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên Đặc điểm Môi trường Vị trí Lượng mưa Động, thực vật Xích đạo ẩm Hai môi trường n hiệt đới Hai môi trường hoang mạc Hai môi trường Địa Trung Hải Duyên hải phía bắc vịnh Ghinê, bồn địa Công-gô Trên 2000 mm Rừng rậm xanh quanh năm, động thực vật phong phú Giữa môi trường xích đạo ẩm và MT hoang mạc 1000-2000 mm Rừng thưa, xavan cây bụi, động vật ăn cỏ và ăn thịt Cực Bắc và cực Nam châu Phi 200-1000 mm Rừng cây bụi lá cứng HM Xahara, Kalahari, Namip <200 mm Động, thực vật nghèo nàn Quan sát H27.2 Nhận xét sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi? - Các môi trường tự nhiên nằm đối xứng qua xích đạo Giải thích tại sao các môi trường tự nhiên lại phân bố như vậy? Em hãy đọc H27.3 và H27.4 So sánh sự giống và khác nhau giữa chúng?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo) Quan sát Hình 27.1, 27.2 và kiến thức đã học Nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi? H27.1 Lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo) Các bức ảnh sau thuộc môi trường địa lí nào? Chúng hình thành trong điều kiện tự nhiên như thế nào? A B C D D

PowerPoint Presentation:

TIẾT 29 BÀI 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo) HƯỚNG DẪN HỌC TẬP - Về nhà làm bài tập 2 SGK Tr87, bài tập bản đồ, vở bài tập. - Sưu tầm tư liệu, bài viết về thiên nhiên châu Phi trong các sách báo, tạp chí, Internet... - Chuẩn bị trước bài 28 Thực hành.

authorStream Live Help