Dia ly 7 Tiết 26 Bài 25- Thế giới rộng lớn và đa dạng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Đ ịA LÍ 7 A Trường THCS Đồng Khởi GV: Nguyễn Hồ Như Nguyệt CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP.

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ : Hãy nêu các vấn đề cần quan tâm ở đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh ? * Đới ôn hòa: - Ô nhiễm không khí. - Ô nhiễm nước * Đới lạnh: - Giải quyết nguồn nhân lực. - Bảo vệ các loài động quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. * Đới nóng: - Đất bị xói mòn. - Diện tích rừng bị thu hẹp

PowerPoint Presentation:

Đ ịA LÍ PHẦN II. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG 1. Các lục địa và các châu lục . - Lục địa: Là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh - Châu lục : bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó. 2. Các nhóm nước trên thế giới: - Dựa vào các chỉ tiêu: + Thu nhập bình quân đầu người. + Tỉ lệ tử vong ở trẻ em. + Chỉ số phát triển con người để phân loại các quốc gia và các nhóm nước. - Trên thế giới có 6 châu lục với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG 1. Các lục địa và các châu lục . - Lục địa: Là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh - Châu lục : bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó. 2. Các nhóm nước trên thế giới: - Dựa vào các chỉ tiêu: + Thu nhập bình quân đầu người. + Tỉ lệ tử vong ở trẻ em. + Chỉ số phát triển con người để phân loại các quốc gia và các nhóm nước. * Nhóm nước phát triển: thu nhập bình quân đầu người trên 20.000 USD/năm, tỉ lệ tử vong ở trẻ em thấp, chỉ số phát triển con người ~ 1 * Nhóm nước đang phát triển: thu nhập bình quân đầu người dưới 20.000 USD/năm, tỉ lệ tử vong ở trẻ em cao, chỉ số phát triển con người < 0.7 - Trên thế giới có 6 châu lục với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG H1: Lược đồ phân bố lục địa và đại dương trên thế giới ? Trên Thế Giới có mấy lục địa? Xác định trên bản đồ các lục địa đó? Lục địa Bắc Mĩ Lục địa Nam Mĩ Lục địa á- Âu Lục địa Ô-xtrây-li-a Lục địa Nam Cực Lục địa Phi ? Nêu tên các đại dương bao quanh từng lục địa? THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG BẮC BĂNG DƯƠNG THÁI BÌNH DƯƠNG ẤN ĐỘ DƯƠNG

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Đất nổi trên Trái Đất Diện tích ( triệu km 2 ) Lục địa Á- Âu Lục địa Phi Lục địa Bắc Mĩ Lục địa Nam Mĩ Lục địa Nam Cực Lục địa Ô- xtrây-li-a Các đảo ven lục địa 50,7 29,2 20,3 18,1 13,9 7,6 9,2 Bảng diện tích các lục địa trên Trái Đất Lục địa nào lớn nhất, lục địa nào nhỏ nhất?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Trên thế giới có mấy châu lục? Xác định trên lược đồ các châu lục đó? Lược đồ các châu lục và đại dương trên thế giới

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Bảng diện tích các châu lục trên Trái Đất Các châu lục Diện tích ( triệu km 2 ) Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Nam Cực Châu Đại Dương 44,5 >10 >30 42 14,1 8,5 Châu lục nào lớn nhất, châu lục nào nhỏ nhất ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG LƯỢC ĐỒ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG BẮC BĂNG DƯƠNG THÁI BÌNH DƯƠNG ẤN ĐỘ DƯƠNG LƯỢC ĐỒ CÁC CHÂU LỤC VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI LỤC ĐỊA BẮC MĨ LỤC ĐỊA NAM MĨ LỤC ĐỊA Á - ÂU LỤC ĐỊA PHI LỤC ĐỊA ÔXTRÂYLIA LỤC ĐỊA NAM CỰC CHÂU MĨ CHÂU PHI CHÂU Á CHÂU ÂU CHÂU ĐẠI DƯƠNG CHÂU NAM CỰC THẢO LUẬN NHÓM

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG NHÓM 1: - Cho biết lục địa và châu lục giống và khác nhau như thế nào? - Lục địa nào gồm 2 châu lục ? NHÓM 2: - Châu lục nào gồm 2 lục địa? NHÓM 3: - Dựa vào cơ sở nào để phân chia lục địa và châu lục? NHÓM 4: - Dựa vào cơ sở nào để phân chia lục địa và châu lục? - Một châu lục lớn bao lấy một lục địa? - Châu lục nào nằm dưới lớp nước đóng băng?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG LƯỢC ĐỒ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG BẮC BĂNG DƯƠNG THÁI BÌNH DƯƠNG ẤN ĐỘ DƯƠNG LƯỢC ĐỒ CÁC CHÂU LỤC VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI LỤC ĐỊA BẮC MĨ LỤC ĐỊA NAM MĨ LỤC ĐỊA Á - ÂU LỤC ĐỊA PHI LỤC ĐỊA ÔXTRÂYLIA LỤC ĐỊA NAM CỰC CHÂU MĨ CHÂU PHI CHÂU Á CHÂU ÂU CHÂU ĐẠI DƯƠNG CHÂU NAM CỰC Giống nhau : Cả lục địa và châu lục đều có biển và đại dương bao quanh. - Lục địa: Là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh - Châu lục : bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó. Khác nhau: Sự phân chia lục địa dựa vào mặt tự nhiên. Sự phân chia châu lục dựa vào mặt lịch sử, kinh tế, chính trị.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG H1: Lược đồ phân bố lục địa và đại dương trên thế giới Lục địa Bắc Mĩ Lục địa Nam Mĩ Lục địa á- Âu Lục địa Ô-xtrây-li-a Lục địa Nam Cực Lục địa Phi THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG BẮC BĂNG DƯƠNG THÁI BÌNH DƯƠNG ẤN ĐỘ DƯƠNG Quan sát bản đồ kể tên một số đảo và quần đảo nằm chung quanh từng lục địa? ĐẢO MA-ĐA-GA-XCA ĐẢO GRƠN-LEN QUẦN ĐẢO NIU-DI-LEN ĐẢO AI-XƠ-LEN

PowerPoint Presentation:

Cảnh quan châu á Cảnh quan châu Âu Cảnh quan Ch©u Phi Cảnh quan Châu Mĩ

PowerPoint Presentation:

Châu Đại Dương Châu Nam Cực

PowerPoint Presentation:

Thực vật và động vật Th¸i B×nh D­¬ng Dưới đáy biển Đại Tây Dương Động vật Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Ch©u lôc Sè quèc gia Ch©u ¸ Ch©u ¢u Ch©u Phi Ch©u MÜ Ch©u §¹i D­¬ng Ch©u Nam Cùc 47 43 54 35 14 0 Trên Thế giới có bao nhiêu quốc gia và lãnh thổ? Bảng thống kê “Các châu lục và quốc gia-lãnh thổ trên thế giới”

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Theo em các quốc gia trên Thế giới khác nhau về những gì?

PowerPoint Presentation:

Châu Á có khí hậu phù hợp với việc trồng trọt, do đó hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp Dân cư châu Âu chủ yếu là người da trắng Nông nghiệp ở châu Phi chủ yếu là hình thức canh tác lạc hậu. Ngày nay, với kĩ thuật hiện đại nhiều nước đã tiến hành khai thác khoáng sản trong lòng đất Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen

PowerPoint Presentation:

Thiên Chúa giáo-đạo giáo chủ yếu ở châu Âu Phật giáo-tôn giáo chủ yếu tại châu Á. Ngoài ra còn có Hồi giáo, Thiên chúa giáo Hin-đu, Hồi giáo, Ki-tô giáo và Do Thái là cac đạo giáo chính ở châu Phi

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Để phân biệt các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội của từng nước từng châu lục người ta dựa vào những chỉ tiêu cơ bản nào?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Cỏc chỉ tiờu: 1.Thu nhập bỡnh quõn đầu người ( USD/người) CT: Tổng thu nhập kinh tế quốc dõn/ số dõn ( Đơn vị: USD/người) VD: Tớnh GDP/người của Việt Nam năm 2002 biết: GDP: 35.865.000.000 USD Dõn số: 79.700.000 người GDP/người/năm = 450 USD/người/năm 2. Tỉ lệ tử vong của trẻ em ( % 0 ) ở các nước đó cao hay thấp VD: Tỉ lệ tử vong của trẻ em tù 25 trở lên là cao 3.Chỉ số phát triển con người ( HDI) VD Trình độ văn hóa, tỉ lệ trẻ em đi học, tỉ lệ người biết chữ, chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Bảng chỉ tiêu phân loại các quốc gia và đánh giá sự phát triển kinh tế – xã hội các nước, các châu lục Tiêu chí phân loại Nhóm nước phát triển Nhóm nước đang phát triển Thu nhập bình quân đầu người (USD/người/năm ) Tỉ lệ tử vong trẻ em (% o ) Chỉ số phát triển con người ( HDI) Dựa vào các chỉ tiêu và quy định trên, xét theo trình độ phát triển người ta chia cỏc nước thế giới thành mấy nhóm nước? - Các chỉ tiêu: + Thu nhập bình quân đầu người. + Tỉ lệ tử vong ở trẻ em. + Chỉ số phát triển con người để phân loại các quốc gia và các nhóm nước. Chỉ tiêu cụ thể cụ từng nhóm nước như thế nào ? Trên 20.000 Rất thấp Từ 0,7 => 1 Dưới 20.000 Khá cao Dưới 0,7 Liên hệ đối chiếu các chỉ tiêu trên, Việt Nam thuộc nhóm nước nào?

PowerPoint Presentation:

Tên nước Thu nhập bình quân đầu người (USD) HDI Tỉ lệ tử vong của trẻ em (%o) Hoa Kì 29010 0.827 7 An-giê-ri 4460 0.665 34 Đức 21230 0.906 5 A Rập Xê -út 10120 0.740 24 Bra-xin 6480 0.739 37 Dựa vào kiến thức đã học và số liệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia trên thành 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển? Các nước phát triển: Hoa Kì, Đức Các nước đang phát triển: An-giê-ri, A Rập Xê-út, Bra-xin

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Quan sát H25.1 hãy nhận xét GDP/người của các khu vực trên thế giới ? H25.1- Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia trên thế giới (năm 2000) Những khu vực có thu nhập cao trên 20.000 USD/ người: Bắc Mĩ, Lục địa Ôx-trây-lia, một số quốc gia ở Bắc Âu, Nhật Bản.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Ngoài ra còn cách phân loại nào khác? Căn cứ vào cơ cấu kinh tế, người ta chia các quốc gia trên thế giới ra các nhóm nước: nước nông nghiệp, nước công nghiệp… Dựa vào cách phân loại đó 2 quốc gia dưới đây thuộc nhóm nước nào? Hoa kì là nước công nghiệp,Lào là nước nông nghiệp. Dựa vào cách phân loại trên, Việt Nam thuộc nhóm nước nào? 72% 26% 2% HOA KÌ LÀO 20.2% 70% 1.8% CƠ CẤU KINH TẾ NĂM 2001

PowerPoint Presentation:

TRÒ CHƠI CON VẬT MAY MẮN

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Việc phân chia các châu lục khác nhau chủ yếu dựa vào đặc điểm: b. Chủng tộc a. Điều kiện kinh tế- xã hội. d. Quy mô diện tích Câu 1 c. Điều kiện tự nhiên

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Để xếp một quốc gia vào nhóm nước đang phát triển người ta thường dựa vào chỉ tiêu? a. Thu nhập bình quân đầu người < 20.000 USD/năm b. Chỉ số phát triển con người ( HDI) >0,7 c. Tỉ lệ tử vong của trẻ em thấp < 10% 0 d. Câu a + c đúng Câu 2

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG Câu 3 Tại sao nói “ Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng? Rộng lớn: - Con người có mặt tất cả các châu lục, các đảo, quần đảo. - Vươn tới tầng cao, xuống dưới thềm lục địa Đa dạng: - Hành chính: có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có nhiều dân tộc, mỗi dân tộc có nhiều bản sắc, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, tiếng nói khác nhau… Cách thức tổ chức sản xuất, dịch vụ khác nhau.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG 2 2 1 1 1 3 3 3 4 5 6 7 10 8 9 11 Câu 4 Cho biết dưới những con số sau là các châu lục và đại dương nào?

PowerPoint Presentation:

May mắn

PowerPoint Presentation:

TIẾT 26 BÀI 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG 1. Các lục địa và các châu lục . - Lục địa: Là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh - Châu lục : bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó. 2. Các nhóm nước trên thế giới: - Dựa vào các chỉ tiêu: + Thu nhập bình quân đầu người. + Tỉ lệ tử vong ở trẻ em. + Chỉ số phát triển con người để phân loại các quốc gia và các nhóm nước. * Nhóm nước phát triển: thu nhập bình quân đầu người trên 20.000 USD/năm, tỉ lệ tử vong ở trẻ em thấp, chỉ số phát triển con người ~ 1 * Nhóm nước đang phát triển: thu nhập bình quân đầu người dưới 20.000 USD/năm, tỉ lệ tử vong ở trẻ em cao, chỉ số phát triển con người < 0.7 - Trên thế giới có 6 châu lục với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ * Bài sắp học: “ THIÊN NHIÊN CHÂU PHI” Cá nhân : đọc bài 26. ? Quan sát hình 26.1 kết hợp với bản đồ cho biết Châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào ? ? Đường xích đạo đi qua phần nào của châu lục? ? Lãnh thổ Châu Phi chủ yếu thuộc môi trường nào? - Nhóm 1,2: Xác định vị trí địa lý, các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây ở Châu Phi?. - Nhóm 3,4: Sự phân bố các dạng địa hình có đặc điểm gì?.

PowerPoint Presentation:

chân thành cảm ơn quý thầy cô Thân mến chào các em

authorStream Live Help