Dia ly 7 Tiết 20 Bài 19- Môi trường hoang mạc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô giáo về dự tiết học hôm nay TỔ: SỬ - ĐỊA - NHẠC Chào mừng ngày Ai nâng cánh ước mơ cho em Nhà giáo Việt Nam Là Thầy Cô không quản ngày đêm...

PowerPoint Presentation:

MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Tiết 21 bài 19: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Chương III

PowerPoint Presentation:

Xây dựng trường lớp Xanh - Sạch-Đẹp - An tồn MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Tiết 21 bài 19: Môi Trường Hoang Mạc Vị trí Nguyên nhân Đặc điểm khí hậu Thích nghi của sinh vật

PowerPoint Presentation:

MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Tiết 21 bài 19: Nhận xét diện tích hoang mạc trên thế giới? I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất.

PowerPoint Presentation:

MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất. Hoang mạc th ường phân bố ở đâu ? Chí tuyến Nam Chí tuyến Bắc - Nằm dọc 2 bên chí tuyến - Nằm dọc 2 bên chí tuyến - Nằm giữa đại lục Á-Âu

PowerPoint Presentation:

MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất. - Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo 2 chí tuyến hoặc giữa đại lục Á-Âu. T ại sao hoang mạc thường phân bố dọc theo chí tuyến hoặc giữa đại lục Á-ÂU ? - Nguyên nhân : nằm ở nơi có áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địa…

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: Xác định vị trí hoang mạc Xahara và hoang mạc Gôbi trên lược đồ? Quan sát hình cho biết hoang mạc nào thuộc đới nóng, hoang mạc nào thuộc đới ôn hòa? XA-HA-RA GÔ-BI MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: C ác y ếu t ố Hoang m ạc đới n óng (Shahara 19 o B) Hoang m ạc đới ô n ho à (Gobi 43 o B) Nhi ệt độ : + Mùa đông (T1) 0 C + Mùa hạ (T7) 0 C + Biên độ nhiệt: 0 C ………………… 0 C ………………… 0 C ………………… 0 C ………………… 0 C ………………… 0 C ………………… 0 C L ượng m ư a trong năm (mm) ……………………mm ……………………mm Nhận xét đ ặc đ i ểm c ủa kh í h ậu -Nhiệt độ: + Mùa đông: …………. + Mùa hạ: ………….. . - Biên độ nhiệt trong năm ………………………… -Lượng mưa ………….. - Nhiệt độ : + Mùa đông : ……….. + Mùa hạ : …………. - Biên độ nhiệt trong năm …………………………… - Lượng mưa ………….. MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: C ác y ếu t ố Hoang m ạc đới n óng (Shahara 19 o B) Hoang m ạc đới ô n ho à (Gobi 43 o B) Nhi ệt độ : + Mùa đông (T1) 0 C + Mùa hạ (T7) 0 C + Biên độ nhiệt: 0 C 12 0 C 40 0 C 28 0 C - 22 0 C 19 0 C 41 0 C L ượng m ư a trong năm (mm) 21 (mm) 130 (mm) Nhận xét đ ặc đ i ểm c ủa kh í h ậu -Nhiệt độ: + Mùa đông: ấm + Mùa hạ: Rất nóng - Biên độ nhiệt trong năm cao -Lượng mưa: rất ít - Nhiệt độ : + Mùa đông : Rất lạnh + Mùa hạ : không quá nóng Biên độ nhiệt trong năm Rất cao - Lượng mưa : ít Nêu đặc điểm khí hậu hoang mạc MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất. - Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo 2 chí tuyến hoặc giữa đại lục Á-Âu. - Nguyên nhân : nằm ở nơi có áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địa… - Khí hậu hoang mạc rất khô hạn và khắc nghiệt Nhiệt độ chênh lệch trong  năm và trong ngày rất cao. Sa mạc vùng Tây Bắc Trung Quốc nhiệt độ trung bình của tháng 1 đều -20 0 C , còn tháng 7 khoảng 50 0 C . Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm còn cao hơn. Ở thung lũng Turfan (Thổ Nhĩ Kỳ), nhiệt độ ban ngày mùa hạ lên tới 82,3 0 C , còn ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới 0 0 C , chênh lệch hơn 80 0 C . Có thể nói rằng thay đổi nhiệt độ của khí hậu sa mạc là thay đổi lớn nhất trong các loại khí hậu. (Nguồn: www.khoahoc.com.vn) Đọc thông tin trên em có nhận xét gì? chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm của hoang mạc? MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: C ác y ếu t ố Hoang m ạc đới n óng (Shahara 19 o B) Hoang m ạc đới ô n ho à (Gobi 43 o B) Nhi ệt độ : + Mùa đông (T1) 0 C + Mùa hạ (T7) 0 C + Biên độ nhiệt: 0 C 12 0 C 40 0 C 28 0 C - 22 0 C 19 0 C 41 0 C L ượng m ư a trong năm (mm) 21 (mm) 130 (mm) Nhận xét đ ặc đ i ểm c ủa kh í h ậu -Nhiệt độ: + Mùa đông: ấm + Mùa hạ: Rất nóng - Biên độ nhiệt trong năm cao -Lượng mưa: rất ít - Nhiệt độ : + Mùa đông : Rất lạnh + Mùa hạ : không quá nóng Biên độ nhiệt trong năm Rất cao - Lượng mưa : ít So sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt giữa 2 hoang mạc đới nóng và đới ôn hòa? Hoang mạc đới nóng: Biên độ nhiệt trong năm cao,mùa đông ấm, mùa hạ nóng Hoang mạc đới ôn hòa: Biên độ nhiệt trong năm rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnh MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: Hoang mạc cát ở Châu Phi Hoang mạc ở Bắc Mĩ Mô tả quang cảnh hoang mạc? Dân cư sinh sống ở đâu ? MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất. - Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo 2 chí tuyến hoặc giữa đại lục Á-Âu. - Nguyên nhân: nằm ở nơi có áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địa… - Khí hậu hoang mạc rất khô hạn và khắc nghiệt - Phần lớn bề mặt hoang mạc bị sỏi đá hoặc cồn cát bao phủ, động thực vật nghèo nàn. Dân cư ít, tập trung tại các Ốc đảo. II/ SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC, ĐỘNG VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: II/ SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC, ĐỘNG VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG: - Tại sao cây Xương Rồng sống được ở Hoang mạc? MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: II/ SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC, ĐỘNG VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG: -Tự hạn chế sự mất nước: cây thân lá bọc sáp hay biến thành gai, bò sát sống vùi trong cát kiếm ăn vào ban đêm….. - Loài Xương Rồng này và Lạc Đà sống được ở Hoang Mạc nhờ vào đâu? MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Một loài cây có hịnh dạng độc đáo, thân phình to tích trữ nước lá tiêu giảm như Cây Adenia. Tiết 21 bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC Chứa khoảng 300 lít nước, sống được 500 năm

PowerPoint Presentation:

II/ SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC, ĐỘNG VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG: -Tự hạn chế sự mất nước: cây thân lá bọc sáp hay biến thành gai, bò sát sống vùi trong cát kiếm ăn vào ban đêm….. Tiết 21 bài 19: -Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể: Cây có rễ dài, xương rồng thân hình chai dự trữ nước, l ạc đà dự trữ mỡ ở bướu... MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

Tiết 21 bài 19: I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC: - Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất. - Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo 2 chí tuyến hoặc giữa đại lục Á-Âu. - Nguyên nhân: nằm ở nơi có áp cao thống trị hoặc ở sâu trong nội địa… - Khí hậu hoang mạc rất khô hạn và khắc nghiệt - Phần lớn bề mặt hoang mạc bị sỏi đá hoặc cồn cát bao phủ, động thực vật nghèo nàn. Dân cư ít, tập trung tại các Ốc đảo. II/ SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC, ĐỘNGVẬT VỚI MÔI TRƯỜNG: -Tự hạn chế sự mất nước: cây thân lá bọc sáp hay biến thành gai, bò sát sống vùi trong cát kiếm ăn vào ban đêm….. -Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể: Cây có rễ dài, xương rồng thân hình chai dự trữ nước, lạc đà dự trữ mỡ ở bướu... MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

PowerPoint Presentation:

CÂU 1: Các hoang mạc trên thế giới thường xuất hiện ở: Dọc hai bên chí tuyến Sâu trong lục địa Gần khu vực có dòng biển lạnh Cả ý a, b và c đúng BÀI TẬP Chúc mừng bạn Chưa chính xác Chưa chính xác Chưa chính xác

PowerPoint Presentation:

CÂU 2 : Đặc điểm nào không phải của môi trường hoang mạc: Nhiệt độ cao mưa nhiều Biên độ nhiệt năm cao Khô hạn, khắc nghiệt Biên độ nhiệt ngày và đêm rất lớn Chúc mừng bạn Chưa chính xác Chưa chính xác Chưa chính xác BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 1) Học bài, trả lời câu hỏi SGK 2) Chuẩn bị bài mới : - Đọc trước bài 20. - Sưu tầm tư liệu về các hoạt động kinh tế ở hoang mạc. Kính chào Hẹn gặp lại !

authorStream Live Help