Dia ly 7 Tiết 19 Bài 18- Thực hành- Nhận biết đặc điểm môi trường đới

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 18 Tiết 19 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy quan sát 4 hình trên và chia nó ra thành 2 nhóm. Hãy phân tích nguyên nhân?

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4

Bài tập 1. Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa?:

Bài tập 1. Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm dưới đây thuộc các môi trường nào của đới ôn hòa?

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 50 100 0 -10 -20 -30 10 20 0 C mm Tuyết Tuyết A Mùa hạ không quá 10 0 C Mùa đông có khoảng 9 tháng dưới 0 C Mưa tháng nhiều nhất không quá 50mm Có khoảng 9 tháng mưa dưới dạng tuyết rơi Thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa vùng gần cực Nhiệt độ Lượng mưa

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 50 100 30 20 10 0 0 C mm 150 Khô hạn B Nhiệt độ Lượng mưa Mùa nóng khoảng 25 0 C Mùa đông ấm áp khoảng 10 0 C Mùa hạ khô Mưa nhiều vào mùa thu - đông Thuộc kiểu khí hậu địa trung hải

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 50 100 20 10 0 0 C mm 150 200 250 300 C Nhiệt độ Lượng mưa Mùa hạ mát, nhiệt độ khoảng 15 0 C Mùa đông không xuống quá 5 độ c. Mưa quanh năm, tháng thấp nhất khoảng 50mm Thuộc môi trường ôn đới hải dương

BÀI TẬP 2:

BÀI TẬP 2 Quan sát các kiểu rừng ở đới ôn hòa: Rừng hỗn giao, rừng lá rộng, rừng lá kim.Xác định ảnh thuộc kiểu rừng nào?

PowerPoint Presentation:

Rừng của Thụy Điển vào mùa xuân Rừng của Pháp vào mùa hạ Rừng của Ca Na Đa vào mùa thu

PowerPoint Presentation:

Rừng lá kim ở Thụy Điển

PowerPoint Presentation:

Rừng lá rộng ở Pháp

PowerPoint Presentation:

Rừng thông ở Ca Na Đa

BÀI TẬP 3:

BÀI TẬP 3 Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO 2 trong kh ông khí từ năm 1840 đến năm 1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng đó. Bảng số liệu: ( phần triệu) Năm 1840 Năm 1957 Năm 1980 Năm 1997 275 312 335 355

PowerPoint Presentation:

Phần triệu Năm 1840 1957 1980 1997 100 200 300 400 0

PowerPoint Presentation:

Phần triệu Năm 1840 1957 1980 1997 100 200 300 400 0

Nhận xét.:

Nhận xét. - Lượng khí thải tăng liên tục qua các năm. - Các năm về sau tăng nhanh hơn các năm trước. - Nguyên nhân: Do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do quá trình phát triển công nghiệp nhanh quá mức, và do ý thức của người dân còn hạn chế.

authorStream Live Help