Dia ly 7 Tiết 9 Bài 10- Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi tr

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ: 1. Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp? 2. Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 10 : BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG 1. DÂN SỐ

PowerPoint Presentation:

*Dân cư đới nóng tập trung đông ở những khu vực nào ? Lược đồ phân bố dân cư trên thế giới

PowerPoint Presentation:

Bảng tổng số dân thế giới và một vài khu vực qua các năm Năm 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Thế giới 791 978 1266 1650 2556 6073 Châu á 502 635 809 947 1437 3685 Châu Phi 106 107 111 133 228 797

PowerPoint Presentation:

Sự gia tăng dân số và đói nghèo tiếp tục gây áp lực tới môi trường nước ta 10 năm: 1994-2003, tăng dân số: 1,62%~1,3 triệu. 2020 sẽ xấp xỉ 100 triệu người (20tr=1945)

PowerPoint Presentation:

* Kết luận : Đới nóng chiếm gần 50% dân số thế giới. Dân số tăng nhanh dẫn tới bùng nổ dân số, tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường.

2. SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

*Dân số tăng nhanh đưa đến những hậu quả gì? 2. SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

một số hình ảnh về nạn đói và sự nghèo nàn của đất nước Somali ( Chõu Phi)

PowerPoint Presentation:

Đốt rừng làm nương rẫy

PowerPoint Presentation:

Đốt rừng làm nương rẫy

PowerPoint Presentation:

Khai thác đá Khai thác gỗ Khai thác tài nguyên

PowerPoint Presentation:

Cứ tiếp tục như thế này thì làm gì còn rừng!

PowerPoint Presentation:

Năm Dân số ( triệu người) Diện tích rừng (triệu ha) 1980 360 240,2 1990 442 208,6 Dân số và diện tích rừng ở Đông Nam Á *Em có nhận xét gì về mối tương quan giữa dân số và diện tích rừng? -Từ năm 1980 đến năm 1990, dân số ĐNÁ tăng từ 360tr người đến 442tr người. Trung bình mỗi năm tăng (442-360)/10= 0,82 tr người -Từ năm 1980 dến năm 1990,diện tích rừng ĐNÁ giảm từ 240,2 tr ha xuống còn 208,6 tr ha. Trung bình mỗi năm giảm (240,2-208,6)/10= 3,1tr ha => Dân số càng tăng thì diện tích rừng càng giả m.

PowerPoint Presentation:

Nghề nhặt rác Vui chơi cùng rác Nhà ổ chuột Sinh hoạt cùng rác Giao thông đô thị Sông bị ô nhiễm

Kết luận Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh đến tài nguyên và môi trường đới nóng::

Kết luận Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh đến tài nguyên và môi trường đới nóng: Dân số tăng nhanh một trong các nguyên nhân gây suy giảm diện tích rừng. Suy giảm các tài nguyên. Ô nhiễm môi trường: nước, không khí, đất ... do nước thải sinh hoạt, khói xe máy và ô tô, bón phân hoá học v.v... Dân số tăng nhanh, bình quân diện tích đất canh tác giảm, thoái hoá đất.

PowerPoint Presentation:

ĐIỀU KIỆN SỐNG THẤP TNTN CẠN KIỆT DÂN SỐ ĐÔNG VÀ GIA TĂNG NHANH MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM

Các quốc gia ở đới nóng cần có những biện pháp gì để giảm bớt sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường?:

Các quốc gia ở đới nóng cần có những biện pháp gì để giảm bớt sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường? Biện pháp: Giảm tỉ lệ gia tăng dân số. Phát triển kinh tế. Nâng cao đời sống của người dân.

PowerPoint Presentation:

Bản thân mỗi chúng ta cần thực hiện những công việc cụ thể gì để cải thiện môi trường sống xung quanh mình ?

Những hành động giúp chúng ta bảo vệ chính môi trường sống tự nhiên :

Những hành động giúp chúng ta bảo vệ chính môi trường sống tự nhiên Trồng cây nhân dịp diễn đàn ASEAN về bảo vệ môi trường

PowerPoint Presentation:

Trồng cây để bảo vệ môi trường

PowerPoint Presentation:

Thu gom rác thải

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ KIẾN THỨC

PowerPoint Presentation:

TĂNG THÊM LƯƠNG THỰC TĂNG THÊM ÁO QUẦN , VẬT DỤNG TĂNG THÊM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG DÂN SỐ ĐÔNG VÀ GIA TĂNG NHANH TĂNG THÊM ĐẤT Ở ĐẤT SẢN XUẤT TĂNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN RỪNG BỊ TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM Phiếu cho hs củng cố bài- nối các ô đã cho thành sơ đồ

PowerPoint Presentation:

TĂNG THÊM LƯƠNG THỰC TĂNG THÊM ÁO QUẦN , VẬT DỤNG TĂNG THÊM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG DÂN SỐ ĐÔNG VÀ GIA TĂNG NHANH TĂNG THÊM ĐẤT SẢN XUẤT TĂNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN RỪNG BỊ TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM

authorStream Live Help