Dia ly 6 Tiết 29 Bài 23- Sông và hồ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô giáo đến dự tiết học Địa Lí lớp 6 Sông Missisipi Nguyễn Thu Trang Trường: PTDTNTPHONGTHỔ

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ TIếT 29 BàI 23

PowerPoint Presentation:

Tiết 29 Bài 23 Sông và hồ 1. SÔNG VÀ l­ỵng n­íc CỦA SÔNG: a. Sông: Quan sát các hình ảnh sau và cho biết sông là gì?

PowerPoint Presentation:

SÔNG HỒNG

PowerPoint Presentation:

SÔNG NIN

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ BÀI 23 ĐỊA LÍ nước mưa băng tuyết tan nước ngầm ? Những nguồn nào cung cấp nước cho sông? Sông và lượng nước của sông : a) Sông :

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ BÀI 23 ĐỊA LÍ Sông và lượng nước của sông : Sông Em hãy cho biết, ở quê em có sông nào chảy qua?

PowerPoint Presentation:

SÔNG CHÍNH Quan sát hình sau và cho biết hệ thống sông gồm các bộ phận nào? Hình59: hệ thống sông và lưu vực sông. PHỤ LƯU CHI LƯU

PowerPoint Presentation:

SÔNG CHÍNH Lưu vực sông là gì? Hình: hệ thống sông và lưu vực sông. PHỤ LƯU Lưu vực sông CHI LƯU

PowerPoint Presentation:

L ược đồ h ệ thống sông ngòi Bắc bộ SHồng

PowerPoint Presentation:

I- SÔNG VÀ l­ỵng n­íc CỦA SÔNG: Sông: L­ỵng n­íc của sông

PowerPoint Presentation:

I- SÔNG VÀ l­ỵng n­íc CỦA SÔNG: a) Sông: Hướng chảy Mặt cắt ngang của sông Lượng nước chảy qua mặt cắt ngang cđa lßng s«ng trong 1 gi©y ( m3/s) LƯU LƯỢNG 1 CON SÔNG Quan sát sơ đồ sau và cho biết : Lưu lượng nước của sông lµ gì? b) L­ỵng n­íc của sông:

PowerPoint Presentation:

Quan sát và so sánh l ư u v ưc của Sông Hồng và sông Mê Công Sông Hồng Sông Mê Công

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ BÀI 23 ĐỊA LÍ Lưu vực và lưu lượng nước sông Hồng và sông Mê Công Sông Hồng Sông Mê Công Lưu vực (km 2 ) Tổng lượng nước (tỉ m 3 /năm) Tổng lượng nước mùa cạn (%) Tổng lượng nước mùa lũ (%) 170.000 120 25 75 795.000 507 20 80 ? Qua bảng trên, hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ BÀI 23 ĐỊA LÍ Lưu vực và lưu lượng nước sông Hồng và sông Mê Công Sông Hồng Sông Mê Công Lưu vực (km 2 ) Tổng lượng nước (tỉ m 3 /năm) Tổng lượng nước mùa cạn (%) Tổng lượng nước mùa lũ (%) 170.000 120 25 75 795.000 507 20 80 4,68 lần 4,23 lần Nhận xét: lưu vực nhỏ lượng nước ít Lưu vực lớn, lượng nước nhiều

PowerPoint Presentation:

I-Sông và lượng nước của sông. a.Sông. b.Lượng nước của sông. Sông Mixixipi Ảnh từ vệ tinh Mùa lũ MÙA CẠN MÙA LŨ Mùa nào lưu lượng nước sông lớn?

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ BÀI 23 ĐỊA LÍ Lưu vực và lưu lượng nước sông Hồng và sông Mê Công Sông Hồng Sông Mê Công Lưu vực (km 2 ) Tổng lượng nước (tỉ m 3 /năm) Tổng lượng nước mùa cạn (%) Tổng lượng nước mùa lũ (%) 170.000 120 25 75 795.000 507 20 80 Vậy theo em, lưu lượng của sông lớn , nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện nào?

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ BÀI 23 ĐỊA LÍ Sông và lượng nước của sông : Sông : Lượng nước của sông : Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của sông trong một năm được gọi là gì?

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ BÀI 23 ĐỊA LÍ Sông và lượng nước của sông : Sông : Lượng nước của sông : Có mấy loại thủy chế?

PowerPoint Presentation:

Sông và hồ BÀI 23 ĐỊA LÍ Sông và lượng nước của sông : Sông : Lượng nước của sông : Đặc điểm con sông thể hiện qua hai yếu tố lưu lượng và chế độ nước chảy( thủy chế )

PowerPoint Presentation:

I-Sông và lượng nước của sông. Sông ở miền núi Sông ở đồng bằng Mỗi sông có lưu lượng, chế độ chảy, nguồn cung cấp khác nhau

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm.(2’) Lợi ích sông ngòi mang lại Tai họa sông ngòi mang đến Quan sát các hình ảnh sau Thuỷ đ iện Đánh cá Thuỷ lợi Cảnh đẹp Lụt lội Ngập úng

PowerPoint Presentation:

Lợi ích sông: _ Ph¸t triĨn giao th«ng ®­êng s«ng. _ Ph¸t triĨn thủ lỵi( n­íc t­¬i tiªu, n­íc sinh ho¹t..) _ Nu«i trång thủ sản _ Cảnh quan du lịch - Bồi đắp phï sa cho đồng bằng Khó khăn của sông: -Giao thông khã kh¨n. Mùa lũ gây gây lũ lụt. Biện pháp: - Đắp đê ngăn lũ - Dự báo lũ, lụt chính xác và từ xa - Có hệ thớng thốt lũ nhanh chóng

PowerPoint Presentation:

Ô nhiễm do hoạt động công nghiệp Cống Ba Bò ở Thủ Đức Nước thải từ nhà máy sản xuất Phốt Phát

PowerPoint Presentation:

2- HỒ: Quan sát các ảnh sau và cho biết: Hồ là gì?

PowerPoint Presentation:

H.Victoria H.Sat H.Bancan H.Bankhat H.Thượng H.Misigan H.Hurôn Phát hoạ Trái đất từ vệ tinh I-Sông và lượng nước của sông. Bài 23 SÔNG VÀ HỒ II-Hồ. Một số Hồ nổi tiếng trên thế gi ới

PowerPoint Presentation:

Hồ Bancan (Nga) – Hå n­íc ngät lín nhÊt ThÕ giíi

PowerPoint Presentation:

HỒ VICTORIA

PowerPoint Presentation:

HỒ HỒN KIẾM

PowerPoint Presentation:

II- HỒ: Căn cứ vào tính chất của nước có mấy loại hồ?

PowerPoint Presentation:

HỒ THƯỢNG- HỒ NƯỚC NGỌT LỚN NHẤT THẾ GIỚI HỒ NƯỚC MẶN

PowerPoint Presentation:

I- SÔNG VÀ l­ỵng n­íc CỦA SÔNG: Sông: L­ỵng n­íc của sông II- HỒ: Căn cứ vào nguồn gốc hình thành , em hãy cho biết trên thế giới có mấy loại hồ?

PowerPoint Presentation:

HỒTHÁC BÀ (HỒ NHÂN TẠO) HỒ TÂY (DI TÍCH SÓT LẠI CỦA KHÚC SÔNG CŨ) HỒ TƠNƯNG (HỒ NÚI LỬA)

PowerPoint Presentation:

I- SÔNG VÀ l­ỵng n­íc CỦA SÔNG: Sông: L­ỵng n­íc của sông II- HỒ: Em hãy kể tên một số hồ nhân tạo mà em biết ?

PowerPoint Presentation:

HỒ XUÂN HƯƠNG

PowerPoint Presentation:

HỒ THÁC BÀ

PowerPoint Presentation:

HỒ KẺ GỖ

PowerPoint Presentation:

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRỊ AN

PowerPoint Presentation:

Hồ nhân tạo có tác dụng gì trong đời sống của con người? _ Điều hòa dòng chảy _ Tưới tiêu Thủy điện Du lịch _ Nuôi trồng thủy sản …

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh sông và hồ Sông và hồ khác nhau như thế nào?

PowerPoint Presentation:

1. Sông và lượng nước của sông: Sông: là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa . Lưu vực sông: diện tích cung cấp nước thường xuyên cho nó. Thủy chế: nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sụng trong 1 năm. 2. Hồ là: Khoảng nước đọng tương đối rộng và sõu trong đất liền Dựa vào tính chất của nước: Hồ nước mặn, hồ nước ngọt Dựa vào nguồn gốc:hồ nhân tạo, Di tích khúc sông,miệng núi lửa tắt. Hệ thống sông gồm: Sông chính , phụ lưu ,chi lưu Lưu lượng:lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở 1 địa điểm nào đó trong 1 giây đồng hồ

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP Chọn đáp án đúng nhất Câu 1. Lưu vực của một con sông là: a. Vùng hạ lưu b. Chiều dài từ nguồn đến cửa sông c. Vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho nó. d. Vùng đất đai đầu nguồn C Câu 2. Hệ thống sông gồm: a. Chi lưu, phụ lưu b. Chi lưu, sông chính c. Phụ lưu, sông chính d. Chi lưu, phụ lưu cùng với sông chính D

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ HỌC BÀI 23 HOÀN THÀNH BÀI TẬP 3,4 TRANG 72 - SGK CHUẨN BỊ BÀI 24: BIEÅN VAØ ÑAÏI DÖÔNG

authorStream Live Help