Dia ly 6 Tiết 20 Bài 16- Thực hành- Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Tiết 20. Bài 16: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

PowerPoint Presentation:

Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 1. Đường đồng mức, tác dụng của đường đồng mức Hãy cho biết: Đường đồng mức là những đường như thế nào? -Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên bản đồ . Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình? -Dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng của địa hình: độ dốc.

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN Hình 16. Núi được cắt ngang và hình biểu hiện của nó trên bản đồ A B C D E Quan sát hình sau và cho biết sườn núi phía nào dốc hơn Tây Đông Sườn núi dốc hơn thì khoảng cách giữa các đường đồng mức như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 1. Đường đồng mức, tác dụng của đường đồng mức -Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên bản đồ . -Dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng của địa hình: độ dốc. + Các đường đồng mức càng gần nhau địa hình càng dốc. +Càng đường đồng mức càng xa nhau địa hình càng thoải

PowerPoint Presentation:

Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 1. Đường đồng mức, tác dụng của đường đồng mức 2. Xác định đặc điểm địa hình

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Dựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ và điền vào phiếu học tập sau : Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN Hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2 Chênh lệch độ cao giữa hai đường đồng mức Độ cao của các đỉnh núi A1, A2 và các điểm B1, B2, B3 Khoảng cách từ đỉnh A1 đến đỉnh A2 Sườn dốc hơn là sườn

PowerPoint Presentation:

Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn Hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: Tây  Đông Đ T N B Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là 100m Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn A1: 900m. A2: >600m. B1: 500m. B2: 650m. 500m< B3<600m. Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn - Khoảng cách trên bản đồ A1 A2 : 7,5cm. - Tỉ lệ: 1:100.000 - Khoảng cách trên thực tế khoảng 7,5km. Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

PowerPoint Presentation:

2 3 4 Hình 44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn Sườn phía tây dốc hơn vì khoảng cách các đường đồng mức nằm gần hơn sườn phía đông Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

PowerPoint Presentation:

Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN Quan sát các đường đồng mức ở hai lược đồ, cho biết có sự khác nhau như thế nào?

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 Bản đồ địa hình tỉ lệ lớn thành phố Nha Trang Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

PowerPoint Presentation:

Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 200 300 400 500 600 700 600 700 500 200 300 400 Quan sát các đường đồng mức ở hai lược đồ, cho biết có sự khác nhau như thế nào? 1 2

PowerPoint Presentation:

Tìm hiểu lớp vỏ không khí của Trái Đất? Dặn dò Mặt Trăng có lớp vỏ khí không? Tiết 20.Bài 16. THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

authorStream Live Help