Tiết 13 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 13 - Bài 11: Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT GV thực hiện: Nguyễn Hồng Ngọc

PowerPoint Presentation:

? Kể tên và xác định vị trí các địa mảng chính trên lược đồ

PowerPoint Presentation:

Bài 11: Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1. Sự phân bố lục địa và đại dương ? Quan sát hình vẽ, điền số liệu về tỉ lệ lục địa và đại dương vào bảng dưới. ? So sánh tỉ lệ lục địa và tỉ lệ đại dương ở hai nửa cầu. ? Lục địa tập trung chủ yếu ở nửa cầu nào. Đại dương phân bố chủ yếu ở đâu. Khu vực Nửa cầu Bắc Nửa cầu Nam Thế giới Tỉ lệ lục địa Tỉ lệ đại dương ? So sánh tỉ lệ lục địa và đại dương trên thế giới

PowerPoint Presentation:

Bài 11: Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1. Sự phân bố lục địa và đại dương Khu vực Nửa cầu Bắc Nửa cầu Nam Thế giới Tỉ lệ lục địa Tỉ lệ đại dương ? Quan sát hình vẽ, điền số liệu về tỉ lệ lục địa và đại dương vào bảng dưới. ? So sánh tỉ lệ lục địa và tỉ lệ đại dương ở hai nửa cầu. ? Lục địa tập trung chủ yếu ở nửa cầu nào. Đại dương phân bố chủ yếu ở đâu. 39,4% 60,6% 19,0% 81,0% 29,2% 70,8% */ Tỉ lệ lục địa ở nửa cầu Bắc lớn hơn ở nửa cầu Nam. Tỉ lệ đại dương ở nửa cầu Bắc nhỏ hơn ở Nửa cầu Nam */ Lục địa tập trung chủ yếu ở nửa cầu Bắc. Đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu Nam - Lục địa tập trung chủ yếu ở nửa cầu Bắc. Đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu Nam ? So sánh tỉ lệ lục địa và đại dương trên thế giới */ Khoảng gần 1/3 diện tích bề mặt Trái Đất là lục địa và trên 2/3 diện tích là đại dương. - Khoảng gần 1/3 diện tích bề mặt Trái Đất là lục địa và trên 2/3 diện tích là đại dương.

PowerPoint Presentation:

Khoảng gần 1/3 diện tích bề mặt Trái Đất là các lục địa và đảo ven lục địa Quan sát trên Bản đồ tự nhiên thế giới, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí và hình dạng của các lục địa Bán cầu Tây với Lục địa Bắc Mĩ ở phía bắc. Và Lục địa Nam Mĩ ở phía nam. Bán cầu Đông với Lục địa Á – Âu hết sức rộng lớn Lục địa Phi Lục địa Ô-xtrây-li-a Đi về phía nam là Lục địa Nam Cực lạnh giá

PowerPoint Presentation:

Bài 11: Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 2. Các lục địa trên Trái Đất Đất nổi trên Trái Đất Diện tích (triệu km 2 ) Lục địa Á - Âu 50,7 Lục địa Phi 29,2 Lục địa Bắc Mĩ 20,3 Lục địa Nam Mĩ 18,1 Lục địa Nam Cực 13,9 Lục địa Ô-xtrây-li-a 7,6 Các đảo ven lục địa 9,2 ? Bề mặt Trái Đất có mấy lục địa. Là những lục địa nào. ? Lục địa nào có diện tích lớn nhất. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất. Có 6 lục địa: + Lục địa Á - Âu + Lục địa Phi + Lục địa Bắc Mĩ + Lục địa Nam Mĩ + Lục địa Nam Cực + Lục địa Ô-xtrây-li-a

PowerPoint Presentation:

? Xác định vị trí các lục địa trên bản đồ tự nhiên thế giới. ? Những lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu bắc. ? Những lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam. Bắc Mĩ Nam Mĩ Á - Âu Phi Ô-xtrây-li-a Nam Cực Nam Cực

PowerPoint Presentation:

Trên bề mặt Trái Đất cũng có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Nam cực. ? Em hãy cho biết châu lục nào có hai lục địa. ? Lục địa nào có hai châu lục.

PowerPoint Presentation:

Bài 11: Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 3. Các đại dương trên Trái Đất

PowerPoint Presentation:

Cùng với 6 lục địa, trên bề mặt Trái Đất còn có 4 đại dương Bắc Băng Dương Đại Tây Dương Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Các đại dương trên thế giới đều thông với nhau, vì vậy người ta coi chúng như một đại dương duy nhất gọi là Đại Dương thế giới

PowerPoint Presentation:

Bài 11: Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 3. Các đại dương trên Trái Đất Các đại dương trên Trái Đất Diện tích (triệu km 2 ) Thái Bình Dương 179,6 Đại Tây Dương 93,4 Ấn Độ Dương 74,9 Bắc Băng Dương 13,1 ? Kể tên các đại dương trên Trái Đất. ? Đại dương nào có diện tích lớn nhất. ? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất. Bề mặt Trái Đất có 4 đại dương: + Thái Bình Dương + Đại Tây Dương + Ấn Độ Dương + Bắc Băng Dương ? Diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km 2 . Em hãy tính tỉ lệ Đại dương trên Trái Đất Tỉ lệ Đại dương = Tổng diện tích các Đại dương Diện tích thế giới x 100

PowerPoint Presentation:

? Xác định vị trí các Đại dương trên bản đồ tự nhiên thế giới

PowerPoint Presentation:

Bài 11: Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT */ Rìa lục địa ? Rìa lục địa bao gồm những bộ phận nào. ? Nêu độ sâu của từng bộ phận.

PowerPoint Presentation:

Cuộc thi: THÁM HIỂM THẾ GIỚI */ Mỗi dãy cử ra 4 thành viên làm một đội thám hiểm tham gia thám hiểm thế giới. */ Có 8 câu hỏi cho hai đội chơi. Hai đội sẽ thay phiên nhau trả lời. Trả lời đúng được 10 điểm. Không có câu trả lời, đội còn lại sẽ có quyền trả lời thay. Nếu đội còn lại trả lời thay. Đúng được cộng 10 điểm, sai sẽ bị trừ 5 điểm. */ Hết câu hỏi cuối cùng, đội nào có điểm số cao hơn sẽ chiến thắng.

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Lục địa này có 2 châu lục. Á - Âu

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Đây là đại dương nào? Thái Bình Dương

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Lục địa này này hoàn toàn ở bán cầu Bắc. Thuộc một châu lục có hai lục địa Bắc Mĩ

PowerPoint Presentation:

Câu 4: Đại dương này lớn thứ hai thế giới. Nằm tiếp giáp với các lục địa: Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Á-Âu, Phi, Nam Cực. Đại Tây Dương

PowerPoint Presentation:

Câu 5: Lục địa này nằm ở cả hai nửa cầu, có hoang mạc lớn nhất thế giới: hoang mạc Xa-ha-ra. Lục địa Phi

PowerPoint Presentation:

Câu 6: Đây là hình ảnh cho đại dương nào? Ấn Độ Dương

PowerPoint Presentation:

Câu 7: Chúng ta đang đi qua một lục địa hết sức giá lạnh. Đó là lục địa nào. Nam Cực

PowerPoint Presentation:

Câu 8: Điểm đến cuối cùng là một lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu nam, lục địa có diện tích nhỏ nhất thế giới. Ô-xtrây-li-a

PowerPoint Presentation:

? Em hãy xác định trên bản đồ hành trình các nhà thám hiểm vừa đi qua. Lục địa Á-Âu => Thái Bình Dương => Lục địa Bắc Mĩ => Đại Tây Dương => Lục địa Phi => Ấn Độ Dương => Lục địa Nam Cực => Lục địa Ô-xtrây-li-a

PowerPoint Presentation:

Nhiệm vụ ở nhà: Kể tên và xác định lại vị trí của các lục địa, đại dương trên thế giới. Chuẩn bị trước bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hính bề mặt Trái Đất.

authorStream Live Help