Dia li 6 Tiết 10 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC THỌ TRƯỜNG THCS YÊN TRẤN GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 6 NGƯỜI THỰC HIỆN: Đặng Thị Ngọc Linh

Bài cũ: - Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất đã sinh ra những hệ quả gì? - Nếu không có sự vận động tự quay quanh trục thì hiện tượng ngày đêm Trái Đất như thế nào?:

Bài cũ: - Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất đã sinh ra những hệ quả gì? - Nếu không có sự vận động tự quay quanh trục thì hiện tượng ngày đêm Trái Đất như thế nào?

PowerPoint Presentation:

- Hiện tượng ngày và đêm trên Trái đất

PowerPoint Presentation:

Do Trái đất có dạng hinh cầu nên ánh sáng Mạt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm. Do Trái đất quay quanh trục từ tây sang đông nên mọi nơi trên Trái đất lần lượt có ngày và đêm.

- Sự lệch hướng của các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất:

- Sự lệch hướng của các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất -

PowerPoint Presentation:

0o BCB BCN A B A B D C D C

Ngoài sự vận động quanh trục, Trái đất còn chuyển động quanh Mặt Trời. Sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời như thế nào và sinh ra hệ quả gì?:

Ngoài sự vận động quanh trục, Trái đất còn chuyển động quanh Mặt Trời. Sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời như thế nào và sinh ra hệ quả gì?

Tiết 10 Bài 8 Sự chuyển động của Trái Đất Quanh mặt trơi :

Tiết 10 Bài 8 Sự chuyển động của Trái Đất Quanh mặt trơi

I. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:

I. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình chuyển động và cho biết : 1. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời ? 2. Độ nghiêng và hướng của trục Trái Đất ở các vị trí : xuân phân, hạ chí, thu phân và ñông trí ? 22 - 12 Ñôngï Chí 23 - 9 Thu Phân 21 - 3 Xuân Phân 22 - 6 Hạ Chí Sự vận động của Trái đất quanh Mặt Trời

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang đông trên quỹ đạo hình elíp gần tròn. Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất có độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi(chuyển động tịnh tiến) Thời gian chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày 6 giờ (một năm thiên văn, năm lịch có 365 ngày, cứ 4 năm có một năm nhuận)

Do trục Trái đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng các mùa.:

Do trục Trái đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng các mùa.

PowerPoint Presentation:

II. Hiện tượng các mùa

PowerPoint Presentation:

22 - 12 Ñôngï Chí 23 - 9 Thu Phân 21 - 3 Xuân Phân 22 - 6 Hạ Chí Các mùa trên Trái đất Lâp hạ Mùa xuân X Lập thu Mùa hạ Mùa thu Lập đông Lập xuân Mùa đông X X X - Quan sát vị trí các Bán cầu ở các ngày: hạ chí, đông chí, xuân phân, thu phân, để hoàn thành phiếu học tập.

PowerPoint Presentation:

Thảo luận: Nhóm 1 : Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu nào ngã về phía Mặt Trời ? Khi ngã về phía Mặt Trời nửa cầu đó có đặc điểm gì ? Và nửa cầu không ngã về phía mặt trời có đặc điểm gì ? Nhóm 2 : Trong ngày 22-12 (ñông chí), nửa cầu nào ngã về phía Mặt Trời ? Khi ngã về phía Mặt Trời nửa cầu đó có đặc điểm gì ? Và nửa cầu không ngã về phía Mặt Trời có đặc điểm gì ? Nhóm 3 và nhóm 4 : Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào ? Khi đó ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề mặt Trái Đất ? Đó là mùa nào trong năm ở hai bán cầu ?

PowerPoint Presentation:

Mùa nóng chuyển lạnh Nửa cầu Bắc. Thu phân Chuyển lạnh sang nóng Nửa cầu Bắc. Xuân phân Lạnh (Ñông) Nhận ít Chếch xa nhất Nửa cầu Bắc. Ñông chí Nóng (Hạ) Nhận nhiều . Ngã gần nhất. Nửa cầu Bắc. Hạ chí. Mùa lạnh Chuyển nóng Lượng ánh sáng và nhiệt nhận được như nhau. Hai nửa cầu hướng về Mặt Trời như nhau. Nửa cầu Nam Xuân phân 23/9 Chuyển nóng sang lạnh. Lượng ánh sáng và nhiệt nhận được như nhau. Hai nửa cầu hướng về Mặt Trời như nhau. Nửa cầu Nam Thu phân. 21/3 Nóng (Hạ) Nhận nhiều . Ngã gần nhất. Nửa cầu Nam Hạ chí. 22/12 Lạnh (Ñông) Nhận ít Chếch xa nhất Nửa cầu Nam Ñông chí 22/6 Mùa Lượng ánh sáng và nhiệt Trái đất ngả gần nhất, chếch xa nhất Mặt Trời Địa điểm bán cầu Tiết Ngày

PowerPoint Presentation:

2. HIỆN TƯỢNG CÁC MÙA Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi, hướng về một phía. Hai nửa cầu luân phiên nhau ngã gần và chếch xa Mặt Trời sinh ra các mùa . Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hồn tồn trái ngược nhau. Các mùa tính theo dương lịch và âm dương lịch có khác nhau về thời gian bắt đầu và kết thuc.

PowerPoint Presentation:

22 - 12 Ñôngï Chí 23 - 9 Thu Phân 21 - 3 Xuân Phân 22 - 6 Hạ Chí Cách tính mùa trên Trái đất Lâp hạ Mùa xuân X Lập thu Mùa hạ Mùa thu Lập đông Lập xuân Mùa đông X X X

Theo dương lịch Theo âm- dương lịch ở Bắc bán cầu:

Theo dương lịch Theo âm- dương lịch ở Bắc bán cầu Mùa xuân: Từ 21-3 (Xuân phân) đến 22-6 (hạ chí) Mùa hạ: Từ 22-6 (hạ đ 23-9 (Thu phân) Mùa thu Từ 23-9 (Thu đ 22-12 đ chí) Mùa đông Từ 22-12 (Đông đ 21-3 Xuân phân Từ lập xuân đến lập hạ Từ lập hạ đến lập thu Từ lập thu đến lập đông Lập đông đến lập xuân

Các mùa ở Việt Nam:

Các mùa ở Việt Nam Việt nam nằm trong khu vực nhiệt đới, quanh năm nóng, sự phân hóa 4 mùa không rõ rệt. ở miền Bắc có 4 mùa, nhưng mùa xuân và mùa thu chỉ là thời kì chuyển tiếp ngắn. ở miền Nam nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô.

Củng cố bài:

Củng cố bài Câu 1 : Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được lượng nhiệt và ánh sáng như nhau? A. Ngày 22/6 và 23/9 B. Ngày 23/9 và 21/3 C. Ngày 22/6 và 22/12 D. Ngày 21/3 và 22/12 Câu 2: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra 2 thời kì nóng lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu? -Do trục Trái đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động trên quỹ đạo nên 2 nửa cầu Bắc và Nam luân phiên nhau ngã về phía Mặt Trời…

Những nội dung chính:

Những nội dung chính Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi và hướng về một phía nên hai nửa cầu Bắc và Nam luân phiên nhau ngã về phía Mặt Trời , sinh ra các mùa. Các mùa tính theo dương lịch và âm dương lịch có khác nhau về thời gian bắt đầu và kết thúc. Sự phân bố lượng nhiệt, ánh sáng và cách tính mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau.

Hoạt động nối tiếp:

Hoạt động nối tiếp Làm bài tập 3 SGK. Đọc bài đọc thêm.

PowerPoint Presentation:

Người thực hiện: Đặng Thị ngọc Linh GV trường THCS YênTrấn Xin chân thành cám ơn!

authorStream Live Help