Dia ly 6 Bài 2- BAN DO CACH VE BAN DO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

BẢN ĐỒ CÁCH VẼ BẢN ĐỒ

I. Bản đồ là gì ? : 

I. Bản đồ là gì ? Là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay tồn bộ bề mặt Trái Đất trên một mặt phẳng.

Slide 3: 

II. Vẽ bản đồ : Là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy bằng các phương pháp chiếu đồ.

Slide 5: 

Nhận xét về hình dạng của kinh tuyến, vĩ tuyến trên hình? Nhóm 1-2 : Hình 5. Nhóm 3-4 : Hình 6. Nhóm 5-6 : Hình 7.

Slide 6: 

Kinh tuyến và vĩ tuyến song song và vuông góc với nhau.

Slide 7: 

Kinh tuyến là những đường cong. Vĩ tuyến là các đường thẳng.

Slide 8: 

Kinh tuyến và vĩ tuyến đều là các đường cong.

Slide 9: 

Các vùng đất biểu hiện trên bản đồ có sự biến dạng so với thực tế. Càng về 2 cực sự sai lệch càng lớn.

Slide 10: 

III. Một số công việc phải làm khi vẽ bản đồ : - Thu thập thông tin về đối tượng Địa Lý. - Tính tỉ lệ, lựa chọn các ký hiệu để thể hiện các đối tượng Địa Lý trên bản đồ.

Slide 11: 

Củng Cố Bài

authorStream Live Help