Lich su 8 Bai 21 Chien tranh the gioi thu hai phan 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CÂU 1 Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ? CÂU 2 Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? KiỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1939 - 1945 BÀI 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939 - 1945)

Quan sát bức tranh H75?:

Quan sát bức tranh H75? Câu 1: Hitle tương trưng cho người khổng lồ, các nước Châu Âu Tượng trưng cho người tí hon. Tại sao? Trả lời câu 1: Các nước Châu Âu nhượng bộ Hítle Nhằm làm cho khối phátxits chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô Câu 2: Vì sao Hitle tấn công các nước Châu Âu trước? Trả lời câu 2: Sau khi sáp nhập nước Áo vào Đức Hitle chiếm Tiệp Khắc tuy vậy Hitle vẫn thấy chưa đủ mạnh để tấn công Liên Xô Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai? Đức – Italia – Nhật Anh – Pháp – Mỹ Liên - Xô

PowerPoint Presentation:

 -Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc . Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 dẫn đến hình thành hai khối quân sự đối lập: + Khối Phát xít: Đức-Ý-Nhật + Khối Anh_Pháp_ Mĩ Chính sách thoả hiệp của Anh_Pháp_ Mĩ. 1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan, CTTG thứ hai bùng nổ. I: NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI

PowerPoint Presentation:

II: NHỮNG DiỄN BiẾN CHÍNH CHIẾN TRANH BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG TOÀN THẾ GiỚI ( TỪ NGÀY 1/9/1939 ĐẾN ĐẦU NĂM 1943) THỜI GIAN 1939 - 1940 22 – 6 - 1941 7 – 12 - 1942 1 - 1942 SỰ KIỆN Đức chiếm hầu hết châu Âu Đức tấn công Liên Xô Nhật tấn công Mỹ ở Trân Châu Cảng Mặt trận đồng minh chống Phát xít thạnh lập

PowerPoint Presentation:

LIEÂN XOÂ NA UY PHÁP BA LAN HUNGARI NAM TƯ RU MA NI BUN GA RI AI CẬP ĐỨC Tiệp khắc I-ta-li-a Áo Phần lan

PowerPoint Presentation:

II: NHỮNG DIẾNBIEÁN CHÍNH 1/ Chiến tranh bùng nổ và lan rộng tồn thế giới (1-9-1939 đến đầu 1943) HA OAI (TRAN CHÂU CẢNG) CHIẾN TRƯỜNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

PowerPoint Presentation:

22/6/1941 Đức tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô 7/12/1941 Nhật tấn công vào Trân Châu Cảng… chiến tranh lan rộng toàn thế giới. 1/1942 mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập.

PowerPoint Presentation:

II: NHỮNG DiỄN BiẾN CHÍNH QUÂN ĐỒNG MINH PHẢN CÔNG, CHIẾN TRANH KẾT THÚC (TỪ ĐẦU NĂM 1943 ĐẾN THÁNG 8 - 1945 THỜI GIAN 2-2-1943 9-5-1945 Mặt trận châu Á 6.9-8-1945 SỰ KIỆN Chiến thắng Stalingrat, liên quân Anh, Pháp, Mỹ phản công Đức kí văn kiện đầu hàng Liên xô đánh bại 1 triệu quân Nhật ở Trung Quốc Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện 15-8-1945 Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản

PowerPoint Presentation:

Mặt trận Châu Á-Thái bình dương HIRÔSIMA NAGASAKI

PowerPoint Presentation:

Ảnh thảm Họa bom Nguyên tử Vì sao Mĩ lại ném hai quả bom nguyên tử vào Nhật Bản? - Vì Mỹ muốn tranh công với Liên Xô - Mỹ muốn phô trương lực lượng quân sự của mình

III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THƯ HAI:

CÂU 1 CÂU 2 III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THƯ HAI Nêu kết cục của CTTGII? Tính chất của CTTGII? CÂU 3 CTTGII kết thúc có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng ở Việt nam Trả lời câu 1 : Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xit Trả lời câu 2: Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất Trả lời câu 3 : Chiến tranh kết thúc làm thay đổi tình hình thế giới.

PowerPoint Presentation:

 Chieỏn tranh keỏt thuực vụựi sửù suùp ủoồ hoaứn toaứn cuỷa khoỏi Phaựt xớt.  ẹaõy laứ cuoọc chieỏn tranh lụựn nhaỏt, khoỏc lieọt, taứn phaự naởng neà nhaỏt  Chieỏn tranh keỏt thuực laứm thay ủoồi tỡnh hỡnh theỏ giụựi III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THƯ HAI

PowerPoint Presentation:

Mâu thuẩn về quyền lợi giữa các nước đế quốc. A B C D Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai là gi? Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 dẫn đến hình thành hai khối quân sự đối lập. Chính sách thỏa hiệp của Anh và Mỹ. S S S Đ Tất cả điều đúng Chúc mừng 10 5 15

PowerPoint Presentation:

Mang tính chất phi nghĩa A B C D Câu 2: Tính chất của cuộc chiến tranh như thế nào? Mang tính chất chính nghĩa Đây là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất S S Đ S B và C đúng Chúc mừng 10 5 15

PowerPoint Presentation:

2 - 9 - 1939 A B C D Câu 3: Chiến tranh thế giới thứ hai bùn nổ vào ngày tháng năm nào? 7 – 12 - 1941 15 – 8 - 1944 S S S Đ 1- 9 - 1939 Chúc mừng 10 5 15

PowerPoint Presentation:

15 – 8 - 1945 A B C D Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào ngày tháng năm nào? 1 – 9 - 1939 15 – 8 - 1944 Đ S S S 2 – 2 - 1943 Chúc mừng 5 10 15

PowerPoint Presentation:

Dặn dò: Các câu hỏi chuẩn bị bài tiếp theo: Câu 1 : Em biết gì về những tiến bộ khoa học kỉ thuật thế giới nữa đầu thế kỉ XX? Câu 2 : Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết?

authorStream Live Help