Lịch sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) tiết 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

Họ và tên: Vi Thị Thảo Môn: Lịch sử 8:

Họ và tên : Vi Thị Thảo Môn : Lịch sử 8

PowerPoint Presentation:

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) Tiết 31- Bài 21- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945) I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI.

PowerPoint Presentation:

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) Tiết 31- Bài 21- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945) I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI. a. Sâu xa : - Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 - Do khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 - Thế giới hình thành 2 khối kình địch nhau . => cùng chĩa mũi nhọn vào Liên Xô . - Chính sách thỏa hiệp , “ dung dưỡng ” của các nước Phương Tây tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh .

PowerPoint Presentation:

Tranh biếm họa ở châu Âu năm 1939: Hít -le được ví như người khổng lồ , chung quanh là những chính khách châu Âu đã nhượng bộ Hít -le Em giải thích tại sao Hít lle lại tấn công các nước Châu Âu trước

PowerPoint Presentation:

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) Tiết 31- Bài 21- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945) I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI. a. Sâu xa : - Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 - Do khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 - Thế giới hình thành 2 khối kình địch nhau . => cùng chĩa mũi nhọn vào Liên Xô . - Chính sách thỏa hiệp , “ dung dưỡng ” của các nước Phương Tây tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh . b. Trực tiếp - 3-1939 Đức chiếm Tiệp Khắc +1-9-1939 Đức chiếm Ba Lan => Anh , Pháp tuyên chiến với Đức . -> Chiến tranh thế giới bùng nổ

PowerPoint Presentation:

Quân Đức tràn khắp Ba Lan, 1/9/1939. Chiến tranh thế giới thứ II chính thức bắt đầu.

PowerPoint Presentation:

Bộ binh Balan trong chiến dịch 9/1939

PowerPoint Presentation:

Quân đội Ba Lan bị đánh bại sau một tháng giao chiến. Sau khi chiếm đóng Ba Lan, quân Đức dồn tất cả người Do Thái tại nước này vào các trại tập trung ở Krakow.

PowerPoint Presentation:

Quân Đức tàn sát người dân Dao Thái (Ba Lan)

PowerPoint Presentation:

Phụ nữ Do thái bị lột bỏ y phục trước khi bị hành hình

PowerPoint Presentation:

Phụ nữ và trẻ em bị buộc phải lột bỏ y phục

PowerPoint Presentation:

Một cuộc hành hình người Do thái tại vùng Đức chiếm đóng (Ukraine- Ba Lan cũ)

PowerPoint Presentation:

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) Tiết 31- Bài 21- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945) I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI. a. Sâu xa : - Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 - Do khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 - Thế giới hình thành 2 khối kình địch nhau . => cùng chĩa mũi nhọn vào Liên Xô . - Chính sách thỏa hiệp , “ dung dưỡng ” của các nước Phương Tây tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh . b. Trực tiếp - 3-1939 Đức chiếm Tiệp Khắc +1-9-1939 Đức chiếm Ba Lan => Anh , Pháp tuyên chiến với Đức . -> Chiến tranh thế giới bùng nổ II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH 1 chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1/9/1939 – đến đầu năm 1943 a Châu Âu - Đức tiến hành “ chiến lược chớp nhoáng ”, chiếm phần lớn Châu Âu .

PowerPoint Presentation:

9/4/1940 Đức tấn công Đan maïch, Vua vaø chính phuû ñaàu haøng 10/5/1940 Đức tấn công Haø Lan, 15/5 Chính phuû ñaàu haøng. 8/1940 Đức cho không quân tấn công Anh Mat-xcơ va Ba lan Pháp Anh Nam Tư Ru Ma Ni Hy Lạp Li Bi Ai Cập LIÊNXÔ Phần Lan An-giê-ri Đan Mạch Đức I-ta-li-a Lê-nin-grát Na Uy Tuy-ni-di An-ba-ni Bun-ga-ri Hung- ga-ri Bun-ga-ri Thổ-nhĩ-kì Thuùy ẹieồn Tiệp Khắc Áo Béc-lin Muy-nich ĐỊA TRUNG HẢI ĐẠI TÂY DƯƠNG DƯƠNG BĂNG BẮC Ai-xơ-len Biển đen Biển Ban Tích Kênh đào Xuy-ê Boóc-ñô 9/4/1940 Đức tấn Công Na –Uy, nhaân daân khaùng anh duõng nhöng thaát baïi. 10/5/1940 Đức tấn công Bæ, 27/5 chính phuû ñaàu haøng 10/5/1940 Đức chieám Luùcxembua tấn công Pháp , 10/6 chính phuû Phaùp boû Pari chaïy veà Tua Hà Lan Bỉ Lúc xem bua Lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu (1939 – 1941)

PowerPoint Presentation:

Hình 77: Thủ đô Luân Đôn (Anh) bị không quân Đức oanh tạc năm 1940

PowerPoint Presentation:

Đầu 1940 – ñaàu 1941 : Đức chiếm Hung-ga-ri Ru-ma-ni Bun-ga-ri Nam tư Hi Lạp Mat-xcơ va Ba lan Pháp Anh Nam Tư Ru Ma Ni Hy Lạp Li Bi Ai Cập LIÊNXÔ Phần Lan An-giê-ri Đan Mạch Đức I-ta-li-a Lê-nin-grát Na Uy Tuy-ni-di An-ba-ni Bun-ga-ri Hung- ga-ri Bun-ga-ri Thổ-nhĩ-kì Thuùy ẹieồn Tiệp Khắc Áo Béc-lin Muy-nich ĐỊA TRUNG HẢI ĐẠI TÂY DƯƠNG DƯƠNG BĂNG BẮC Ai-xơ-len Biển đen Biển Ban Tích Kênh đào Xuy-ê Boóc-ñô Hà Lan Bỉ Lúc xem bua Lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu (1939 – 1941)

PowerPoint Presentation:

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) Tiết 31- Bài 21- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945) I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI. a. Sâu xa : - Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 - Do khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 - Thế giới hình thành 2 khối kình địch nhau . => cùng chĩa mũi nhọn vào Liên Xô . - Chính sách thỏa hiệp , “ dung dưỡng ” của các nước Phương Tây tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh . b. Trực tiếp - 3-1939 Đức chiếm Tiệp Khắc +1-9-1939 Đức chiếm Ba Lan => Anh , Pháp tuyên chiến với Đức . -> Chiến tranh thế giới bùng nổ II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH 1 chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1/9/1939 – đến đầu năm 1943 a Châu Âu - Đức tiến hành “ chiến lược chớp nhoáng ”, chiếm phần lớn Châu Âu . - 22-6-1941 Đức tấn công LX

PowerPoint Presentation:

3 giờ 30 phút Sáng 22/6/1941, Đức huy động 190 sư đồn, với 5,5 triệu quân, 3712 xe tăng, 47260 khẩu Pháo, 4950 máy bay do Phôn Bơraosit chỉ huy tấn công và øtiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô, chỉ cách Mát – x cơ-va 20 km. Mat-xcơ va Ba lan Pháp Anh Nam Tư Ru Ma Ni Hy Lạp Li Bi Ai Cập LIÊNXÔ Phần Lan An-giê-ri Đan Mạch Đức I-ta-li-a Lê-nin-grát Na Uy Tuy-ni-di An-ba-ni Bun-ga-ri Hung- ga-ri Bun-ga-ri Thổ-nhĩ-kì Thuùy ẹieồn Tiệp Khắc Áo Béc-lin Muy-nich ĐỊA TRUNG HẢI ĐẠI TÂY DƯƠNG DƯƠNG BĂNG BẮC Ai-xơ-len Biển đen Biển Ban Tích Kênh đào Xuy-ê Boóc-ñô Hà Lan Bỉ Lúc xem bua Lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu (1939 – 1941)

PowerPoint Presentation:

Hình78: Quân Đức treo cổ người dân Liên Xô ở vùng chiếm đóng

PowerPoint Presentation:

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) Tiết 31- Bài 21- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945) I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI. a. Sâu xa : - Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 - Do khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 - Thế giới hình thành 2 khối kình địch nhau . => cùng chĩa mũi nhọn vào Liên Xô . - Chính sách thỏa hiệp , “ dung dưỡng ” của các nước Phương Tây tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh . b. Trực tiếp - 3-1939 Đức chiếm Tiệp Khắc +1-9-1939 Đức chiếm Ba Lan => Anh , Pháp tuyên chiến với Đức . -> Chiến tranh thế giới bùng nổ II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH 1 chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1/9/1939 – đến đầu năm 1943 a Châu Âu - Đức tiến hành “ chiến lược chớp nhoáng ”, chiếm phần lớn Châu Âu . - 22-6-1941 Đức tấn công LX b. Châu á: 7-12-1941 Nhật bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng , làm hạm đội Mĩ tổn thất nặng nề

PowerPoint Presentation:

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) Tiết 31- Bài 21- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945) I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI. a. Sâu xa : - Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 - Do khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 - Thế giới hình thành 2 khối kình địch nhau . => cùng chĩa mũi nhọn vào Liên Xô . - Chính sách thỏa hiệp , “ dung dưỡng ” của các nước Phương Tây tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh . b. Trực tiếp - 3-1939 Đức chiếm Tiệp Khắc +1-9-1939 Đức chiếm Ba Lan => Anh , Pháp tuyên chiến với Đức . -> Chiến tranh thế giới bùng nổ II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH 1 chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1/9/1939 – đến đầu năm 1943 a Châu Âu - Đức tiến hành “ chiến lược chớp nhoáng ”, chiếm phần lớn Châu Âu . - 22-6-1941 Đức tấn công LX b. Châu á: 7-12-1941 Nhật bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng , làm hạm đội Mĩ tổn thất nặng nề - Nhật chiếm Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương .

PowerPoint Presentation:

1940 Nhật đẩy mạnh xâm chiếm Trung Quốc và cho quân tiến sát biên giới Việt – Trung. 09/1940 Pháp đầu hàng, Nhật tiến vào Ñông Dương BẢN ĐỒ NHẬT CHIẾM ÑÔNG DƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Tại Pác Bó ( Cao Bằng) 19/5/1941 Mặt trận Việt Minh thành lập. Nguyễn Ái Quốc gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đồn kết thống nhất đánh đuổi Pháp – phát xít Nhật 27/9/1940 nhân dân Bắc Sơn khởi nghĩa vũ trang chống Pháp – phát xít Nhật BẢN ĐỒ NHẬT CHIẾM ÑÔNG DƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) Tiết 31- Bài 21- CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945) I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI. a. Sâu xa : - Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 - Do khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 - Thế giới hình thành 2 khối kình địch nhau . => cùng chĩa mũi nhọn vào Liên Xô . - Chính sách thỏa hiệp , “ dung dưỡng ” của các nước Phương Tây tạo điều kiện cho bọn phát xít phát động chiến tranh . b. Trực tiếp - 3-1939 Đức chiếm Tiệp Khắc +1-9-1939 Đức chiếm Ba Lan => Anh , Pháp tuyên chiến với Đức . -> Chiến tranh thế giới bùng nổ II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH 1 chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1/9/1939 – đến đầu năm 1943 a Châu Âu - Đức tiến hành “ chiến lược chớp nhoáng ”, chiếm phần lớn Châu Âu . - 22-6-1941 Đức tấn công LX b. Châu á: 7-12-1941 Nhật bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng , làm hạm đội Mĩ tổn thất nặng nề - Nhật chiếm Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương . c. Châu Phi - 9-1940 Ita li a tấn công Ai Cập => Chiến sự lan rộng khắp thế giới - Đầu 1942 mặt trận đồng minh chống PX hình thành

authorStream Live Help