Lich su 8 Bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh b

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917? Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Sự xâm lược thuộc địa của CNTB. Phong trào công nhân quốc tế Những thành tựu khoa học, văn học, nghệ thuật. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản đẫn đến chiến tranh tế giới thứ nhất

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945):

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) Chương I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917

PowerPoint Presentation:

Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỷ XX Nga

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I – HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 -Nga là một nước đế quốc quân chủ chuyên chế,đứng đầu là Nga hoàng Ni-Cô-Lai II. Nga hoàng tham gia ciến tranh gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. N êu những nét chính về tình hình chính trị nước Nga vào đầu thế kỉ XX ?

PowerPoint Presentation:

GIA ĐÌNH NGA HOÀNG NI-CÔ-LAI II

PowerPoint Presentation:

HAI VỢ CHỒNG NGA HOÀNG NI-CÔ-LAI II

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I – HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Dưới sự thống trị của Nga Hoàng Ni-cô-lai II, tình hình kinh tế, xã hội nước Nga như thế nào ? 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng - Kinh tế,suy sụp mâu thuẫn xã hội gay gắt Nga là một nước đế quốc quân chủ chuyên chế,đứng đầu là Nga hoàng Ni-Cô-Lai II. Nga hoàng tham gia ciến tranh gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. => Phải giải quyết bằng một cuộc cách mạng.

PowerPoint Presentation:

NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG

PowerPoint Presentation:

NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG

PowerPoint Presentation:

Hàng vạn phụ nữ Nga đau khổ tiễn chồng con và người thân tham gia cuộc chiến tranh đế quốc do Nga Hoàng phát động.

PowerPoint Presentation:

BINH LÍNH NGA CHẾT NGOÀI MẶT TRẬN

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

Trước tình hình như vậy, Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát đã làm gì ? 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I – HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 -Nga là một nước đế quốc quân chủ chuyên chế,đứng đầu là Nga hoàng Ni-Cô-Lai II. -Nga hoàng tham gia ciến tranh gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Kinh tế,suy sụp mâu thuẫn xã hội gay gắt => Phải giải quyết bằng một cuộc cách mạng.

PowerPoint Presentation:

“Chúng ta đang trải qua một thời kì chưa từng có - những ngày đẫm máu: Dưới ngọn cờ của Nga hoàng, hàng vạn công nhân phải chiến đấu ngoài mặt trận vì bọn tư bản, hàng vạn người khác đang rên xiết dưới gánh nặng của nạn đắt đỏ và toàn bộ tình trạng kinh tế bị tàn phá. Các tổ chức công nhân bị phá vỡ, tiếng nói của họ bị bóp nghẹt, tâm hồn thể xác bị cưỡng chế...” “Không thể chờ đợi và im lặng được nữa... Không có lối thoát nào khác ngoài cuộc đấu tranh của nhân dân... Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hoà dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao lại toàn bộ ruộng đất cho nông dân.” (Trích truyền đơn kêu gọi đấu tranh của Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát ngày 14 -2 -1917)

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I – HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng - Mở đầu ngày 23/2 (8/3/1917): 9 vạn nữ công nhân biểu tình ở Pê-tơ-rô-grát.khởi nghĩa thắng lợi Nga trở thành nước cộng hòa. -Phong trào CM diễn ra trong cả nước,quần chúng bầu các xô viết.Cùng lúc giai cấp tư sản thành lập Chính phủ lâm thời.Đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Em hãy trình bày diễn biến của cách mạng tháng hai?

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

3. Cách mạng tháng Mười năm 1917 Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I – HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

PowerPoint Presentation:

Các đơn vị quân đội tham gia cách mạng Các đội vũ trang Cận vệ đỏ Cung điện Mùa đông–sào huyệt của Chính phủ lâm thời tư sản Các lực lượng phản cách mạng Trung tâm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa (Điện Xmô-nưi )

PowerPoint Presentation:

Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

3. Cách mạng tháng Mười năm 1917 Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I – HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng - Lê nin và Đảng Bôn-sê-vích lật đổ chính phủ lâm thời,chấm dứt hai chình quyền song song tồn tại.Chính phủ tư sản lâm thời tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc . - Đầu tháng 10 – 1917 Lê-nin về nước trực tiếp chỉ đạo Cách mạng.Đêm 25-10 khởi nghĩa bùng nổ.Đêm 25-10 quân cách mạng chiếm Cung Điện Mùa Đông.chính phủ tư sản sụp đổ. Trước tình hình đó Lê nin và Đảng Bôn-sê-víc đã có chủ trương gì?

PowerPoint Presentation:

Lê-nin (1870-1924)

CÂU HỎI So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917?:

CÂU HỎI So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917? CÁCH MẠNG THÁNG HAI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI Nhiệm vụ Lãnh đạo Lực lượng Kết quả Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I – HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Lật đổ chế độ phong kiến Lật đổ chính quyền tư sản Đảng Bôn-sê-vích Đảng Bôn-sê-vích - Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ Hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn - Chính quyền về tay vô sản và nhân dân lao động Quần chúng nhân dân Quần chúng nhân dân

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Câu hỏi và bài tập 1, 2 SGK trang 82. Chuẩn bị phần II - CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh !

authorStream Live Help