Su 9. Bài 27:Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược k

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng thầy cô tham gia buổi học với lớp ngày hôm nay

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Chiến dịch biên giới Chiến dịch Thượng Lào Chiến dịch Tây Bắc 1950 1952 1953 1.Chọn năm xảy ra các chiến dịch sau:

PowerPoint Presentation:

Tuần: 29 Thứ hai, ngày 21 - 3 - 2011 Tiết: 37 Bài: 27 (Tiết 1) Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

PowerPoint Presentation:

Tình hình quân Pháp sau 8 năm tiến hành chiến tranh: - 39.000 quân thiệt mạng; - Chi phí 2000 tỉ Frăng cho chiến tranh; - 6 tổng chỉ huy bị gọi về 17 lần thay chớnh phủ - Vùng chiếm đóng bị thu hẹp; - Mất thế chủ động trên chiến trường. Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Tình hình quân Pháp sau 8 năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam? Pháp gặp nhiều khó khăn, suy yếu rõ rệt Qua các số liệu trên, em có nhận xét như thế nào về tình hình quân Pháp vào thời điểm giữa năm 1953?

PowerPoint Presentation:

7/5/1953 Pháp cử Na-va sang làm Tổng chỉ huy quõn đội Phỏp ở Đụng Dương và đề ra kế hoạch Na-va. Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Trước tình thế khó khăn đó quân Pháp đã phải làm gì?

PowerPoint Presentation:

I- Kế hoạch Na-va của Pháp –Mĩ Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Pháp - Mĩ đề ra kế hoạch Na-va nhằm mục đích gì?

PowerPoint Presentation:

I- Kế hoạch Na-Va của Pháp – Mĩ Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Hãy nêu nội dung cơ bản của kế hoạch Na-va?

PowerPoint Presentation:

TRUNG QUỐC Sài Gịn Nội dung Kế hoạch na - va

PowerPoint Presentation:

TRung Quốc Sài Gịn Nội dung Kế hoạch na - va

PowerPoint Presentation:

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Thông qua mục đích, nội dung của KH Na-va em có nhận xét như thế nào về bản kế hoạch này?  Ngoan cố, liều lĩnh

PowerPoint Presentation:

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Để thực hiện kế hoạch Na-va quân Pháp đã có biện pháp gì?

PowerPoint Presentation:

TRUNG QUỐC TĂNG VIỆN BINH: 12 TIỂU ĐOÀN QUÂN PHÁP Ở TOÀN ĐÔNG DƯƠNG: 84 TIỂU ĐOÀN Tập trung ở đB Bắc Bộ: 44 TIỂU ĐOÀN Năm Nhận viện trợ của Mĩ Quân số Số tiền (tỉ Frăng) Tỉ lệ % Tổng số quân (nghìn) Quân Ngụy (nghìn) 1950 1951 1952 1953 1954 200 62 285 555 52 35 16 43 73 19,5 378 338 465 4449 293 248 210 319 3203 122 Binh lực và chiến phí của Pháp ở Đông Dương

PowerPoint Presentation:

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) II Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. -

PowerPoint Presentation:

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Trước những âm mưu và hành động của Pháp, ta đã có chủ trương gì để phá kế hoạch Na-va ? :

PowerPoint Presentation:

Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến cuộc đông xuân 1953-1954 - Chủ trương của ta:

PowerPoint Presentation:

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Thực hiện phương châm chiến lược trên chúng ta đã phõn tỏn lực lượng địch như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

TRUNG QUỐC Sài Gịn TIẾN CƠNG CHIẾN LƯỢC ĐƠNG XUÂN 1953-1954 Mùa thu 1953 Pháp tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn

PowerPoint Presentation:

Trung Quốc Sài Gịn

PowerPoint Presentation:

TRUNG QUỐC Sài Gịn Điện Biên Phủ Thà Khẹt Sê Nô

PowerPoint Presentation:

TRUNG QUỐC Sài Gịn Điện Biên Phủ Sê Nô Luông Pha bang Phong xa lì

PowerPoint Presentation:

TRUNG QUỐC Sài Gịn Điện Biên Phủ Sê Nô Luông Pha bang Kon Tum P lây Cu

PowerPoint Presentation:

TRUNG QUỐC Sài gịn Nhận xột gỡ về kế hoạch Na Va lỳc này ? Điện Biên Phủ Trung Lào Thượng Lào Tây Nguyên ĐB Bắc bộ

PowerPoint Presentation:

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Qua cuộc tấn công chiến lược 1953-1954 chúng ta thấy Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược như thế nào? :

PowerPoint Presentation:

Ta tấn cơng đợt 1 Ta tấn cơng đợt 2 Ta tấn cơng đơt 3 Vịng vây sau đơt 1 Vong vây sau đợt 2 sở chỉ huy của địch sân bay Sơ đồ chiến dịch Điện Biªn Phủ 1954 Thung lũng Mường Thanh

PowerPoint Presentation:

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Trước những thách thức của địch chúng ta đã có chủ trương gỡ ?

PowerPoint Presentation:

Sự chuẩn bị của ta cho chiến dịch Điện Biên Phủ

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ trận Điện Biªn Phủ1954 Anh hùng Phan Đình Giót và trận đánh Him Lam Ta tấn c«ng đợt 1 Vịng vây sau đợt 1 sở chỉ huy của địch Sân bay Địch phản kích Cuộc tấn c«ng mở mµn cho chiến dịch ĐBP

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ chiến dịch ĐIỆN BIÊN PHỦ

PowerPoint Presentation:

Quân ta đánh chiếm hầm chỉ huy của tướng Đờ Catxtơri Tướng Đờ Caxtơri và bộ chỉ huy ra đầu hàng 17h 30 07 - 5 – 1954ÀN ToµNTHẮNG

PowerPoint Presentation:

I Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954) Nêu những kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ? :

PowerPoint Presentation:

- Pháp chi phí 3000 tỷ Frăng. (Mĩ viện trợ 1154 tỷ Frăng) - 8 tổng chỉ huy thua trận. - 21 tiểu đoàn, 10 đại đội, 1 thiếu tướng (Đờ-cát) - 20 lần nội các Pháp đổ.  Cuối cùng vẫn thất bại.

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ Lịch sử 9 GV:Nguyễn Thị Bích Thảo GV Trường THCS Tiên Phong

authorStream Live Help