Lịch sử 9, bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế gi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 https://site s.google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP:

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP BÀI 34: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 Cách tiến hành : tổ chức cuộc thi

PowerPoint Presentation:

KHỞI ĐỘNG LUẬT THI : phần này có 4 câu hỏi theo dạng bài tập trắc nghiệm, mỗi đội chọn đáp án của mình. đáp án đúng được 10 điểm cho mỗi câu .

PowerPoint Presentation:

Chọn đáp án đúng

PowerPoint Presentation:

MẬT MÃ LỊCH SỬ

PowerPoint Presentation:

Luật thi : phần này có 12 câu hỏi, mỗi đội được tuỳ chọn 3 câu,đội có quyền chọn trả lời đúng trước gợi ý được 30 điểm, trả lời sau gợi ý 1 được 2O điểm, lượt chơi cứ thế tiếp tục sau gợi ý 2 được 10 điểm. Nếu đội đó không trả lời được thì đội khác có quyền trả lời và được điểm . Đội nào đoán được mật mã trước câu thứ 6 được 60 điểm, sau câu thứ 10 được 30 điểm, sau câu cuối cùng được 10 điểm

PowerPoint Presentation:

12 12 12 1 2 3 4 5 6 9 10 11 8 7

PowerPoint Presentation:

Câu 1) Sự kiện nào tác động trực tiếp đến sự biến đổi kinh tế-xã hội Việt Nam sau CTTG thứ I ? Tiến hành trên lĩnh vực kinh tế Mảnh ghép Mật mã *Giai đoạn (1919 -1930) -Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp . TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Câu 2)Quá trình chuẩn bị về tổ chức –chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ? Quá trình kéo dài 30 năm (1911-1941) Mảnh ghép Mật mã *Giai đoạn (1919-1930) -Hoạt động của Nguyễn Aí Quốc TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Câu 3) Sự kiện tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam ? Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của tổ chức này Diễn ra vào ngày 3-2-1930 tại Hương Cảng Trung Quốc Mảnh ghép Mật mã TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 *Giai đoạn :(1919 -1930) : -Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

PowerPoint Presentation:

Câu 4) Đây là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng tháng tám ? Sự kiện này là đỉnh cao của phong trào – “Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên Nam Đàn ,Nghi Lộc,Hưng Nguyên Anh Sơn,Hà Tĩnh một phen dậy rồi” Mảnh ghép Mật mã Giai đoạn (1930-1945) -Phong trào (1930 -1931)

PowerPoint Presentation:

Câu 5)Đây là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 của cách mạng tháng tám 1945? Phong trào diễn ra trước CTTG thứ 2 chống phát xít, chống chiến tranh . Mảnh ghép Mật mã *Giai đoạn (1930-1945): -Phong trào (1936-1939) TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Mảnh ghép Câu 6) Sự kiện này dẫn đến thành quả nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời? Khởi nghĩa diễn ra ở Hà Nội-Huế-Sài Gòn vào năm 1945 Mật mã *Giai đoạn (1930 -1945) - Cách mạng tháng 8-1945 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Mảnh ghép Câu 7)Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh là đường lối của sự kiện này? Bắt đầu vào ngày 19-12-1946 Mở đầu cho sự kiện này ở Hà Nội vào đêm 19-12-1946 Mật mã *Giai đoạn (1945 -1954) - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Mảnh ghép Câu 8)Chiến thắng góp phần vào việc ký kết hiệp định Giơnevơ ? “ 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt …. Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam” Mật mã *Giai đoạn (1945 -1954) -Chiến thắng Điện Biên Phủ TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Mảnh ghép Câu 9)Miền Bắc tiến hành nhiệm vụ gì từ 1954-1975 ? Cải cách ruộng đất Hợp tác hoá nông nghiệp Cải tạo quan hệ sản xuất, chi viện cho miền Nam Mật mã *Giai đoạn (1954 -1975) -Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Mảnh ghép Câu 10)Miền Nam tiến hành nhiệm vụ gì từ 1954-1975 ? Đấu tranh đòi độc lập tự do Đấu tranh giành chính quyền về tay mình Mật mã *Giai đoạn (1954 -1975) -Tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Mảnh ghép Câu 11) Chiến thắng tạo điều kiện thống nhất nước nhà ? Chiến dịch Buôn Ma Thuột, chiến dịch Huế-Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh . Mật mã *Giai đoạn (1954 -1975) -Đại thắng mùa xuân năm 1975 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

Mảnh ghép Câu 12).Năm 1986 diễn ra sự kiện gì ? Được trình bày trong đại hội VI của Đảng Do Nguyễn Văn Linh soạn thảo Mật mã *Giai đoạn (1975 -2000) - Đường lối đổi mới TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

PowerPoint Presentation:

SỰ KIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919-2000 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8

PowerPoint Presentation:

BÀI 34: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 *giai đoạn(1919-1930)-Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của pháp - Hoạt động của Nguyễn Aí Quốc - Đảng cộng sản Việt Nam ra đời *giai đoạn (1930-1945):- Phong trào (1930-1931) - Phong trào (1936-1939) - Cuộc cách mạng tháng 8-1945 *giai đoạn (1945-1954):- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp *giai đoạn (1954-1975):- Miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN,hậu phương của cách mạng miền nam. -Miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ *giai đoạn (1975-2000): -10 năm đầu gặp nhiều khó khăn -1986 thực hiện đường lối đổi mới đạt nhiều thành tựu. I/Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

PowerPoint Presentation:

TĂNG TỐC

PowerPoint Presentation:

Luật thi : - Phần này có một câu hỏi cả 4 đội cùng trả lời. - Trước gợi ý 40 điểm, sau gợi ý 1 được 30 điểm, sau gợi ý 2 được 20 điểm, sau gợi ý 3 được 10 điểm.

PowerPoint Presentation:

Sự lãnh đạo sáng suốt với đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Đây là yếu tố gì ? Truyền thống đoàn kết, yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới II/Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên a)Nguyên nhân thắng lợi. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 I/Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

PowerPoint Presentation:

VỀ ĐÍCH Luật thi phần này có 4 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. các đội khác có quyền giành điểm khi đội chọn câu hỏi không trả lời được.

PowerPoint Presentation:

Câu 1:Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động cách mạng ? b)Bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên - Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . - Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế. - Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Câu 2 :Đây là nền tảng của đất nước ? Câu 4 :Phương hướng đi lên của đất nước ? Câu 3 :Yếu tố để giải quyết các vấn đề bức xúc toàn cầu ? TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

authorStream Live Help